Глобалното затопляне въздейства на икономиката създавайки конфликти

Коментарите са изключени за Глобалното затопляне въздейства на икономиката създавайки конфликтиВъглеродните емисии са достигнали рекордни нива. Това   предизвиква  опасения, че глобалното повишаване на температурата ще надхвърли едн0 „опасн0“ ниво – още два градуса по Целзий.
Такива данни са представени в британския вестник „Гардиън“.

Непубликувани досега оценки на Международната агенция по енергетика (МАЕ), показват, че възобновяването на растежа на световната икономика през 2010 г. съвпадна с ръста на емисиите на въглероден диоксид на 1,6 гигатона. Това е най-значителният скок в историята.

МАЕ предупреждава: годишните, свързани с  енергетиката емисии, сумарно трябва през 2020 г. да са повече от 32 гигатона.

Според последните доклади, през 2010 г., в атмосферата са попаднали 30, 6 гигатона въглероден диоксид.

Никълъс Стърн от Лондонската школа по икономика, автор на доклад за въздействието на икономиката върху изменението на климата, прогнозира тежки последствия, ако емисиите продължат ръста си.

В съответствие с  прогнозите му, ако темпът на промишленото производство  остане същият, има голяма вероятност до 2100 г. средната глобална температура да се повиши с повече от 4 градуса по Целзий.

„Това затопляне може да наруши   живота и местообитанията на стотици милиони хора по целия свят, което неминуемо ще доведе до масова миграция и … нови конфликти в света – добави той.

Около три четвърти от увеличените вредни  емисии, са свързани с развиващите се икономики.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

This work is licensed under a Creative Commons license.

Националното външно оценяване по математика в 7 клас-2011 година

26 коментара


Уважаеми ученици, родители, колеги,

Днес, 30.05.2011 г. се провежда националното външно оценяване по математика в 7. клас и приемният изпит за държавните и общинските училища.

Изпитът се състои от два модула. Всичките 26 седмокласници се явяват и на двата модула. Първият е за националното външно оценяване. Той e тест от 25 въпроса  с избираем отговор от четири възможни.

На всички ученици от ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“  град Ботевград желаем успех!

 ТЕСТА(ВАРИАНТ 2) ПО МАТЕМАТИКА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ТУК!


Прием в училището!

    Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, 

  В живота ни има неща, които избираме и такива, които ни се случват. Учението в нашата гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета.

През учебната 2011/2012 година ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” ще приема четири паралелки след завършен VII клас:

1. Природо-математически профил  – Информационни технологии с английски език.

2.   Природо-математически профил –  Математика  с испански език.

3.   Чуждоезиков профил – Английски език.

4.   Чуждоезиков профил – Немски език.

След завършен IV клас:

V клас – профил природо-математически:

· Профилиращи предмети: Математика; Английски език.

ГРАФИК  НА ДАТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПМГ “АКАД. ПРОФ. Д-Р. АСЕН ЗЛАТАРОВ”  ЗА УЧЕБНАТА 2011-2012 г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11 ОТ 28.03.2005 г!!!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИТАТСТВАНЕ В УЧИЛИЩЕТО!!!

БАЛООБРАЗУВАНЕ!!!


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

Вариант 3 на „малката матура“ по БЕЛ за 7-ми клас-2011 година

22 коментара


Уважаеми ученици, родители, колеги,

Днес, 27.05.2011 г. се провежда националното външно оценяване по български език и литература в 7. клас и приемният изпит за държавните и общинските училища.

Изпитът се състои от два модула. Всичките 26 седмокласници се явиха и на двата модула. Първият е за националното външно оценяване. Той e тест от 25 въпроса, някои с избираем отговор от четири възможни, други с кратък свободен отговор.

Времето за работа е 60 минути.  Максималният брой точки – 65.  Резултатът от тази част на изпита ще се записва като текуща оценка.

Вторият модул е преразказ върху неизучаван текст.  Учениците ще разполагат с 90 минути за работа.  Максималният брой точки за този модул е 35.  Сборната оценка от този и първия модул ще бъде вход за влизане в профилираните гимназии.

На всички ученици от ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“  град Ботевград желаем успех!

 ТЕСТА ПО БЕЛ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ТУК!


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА-ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

Коментарите са изключени за ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА-ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА


Преди започване на изпита за прием след VII клас по БЕЛ и математика ученикът:

 

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;
 • Заема определеното му място не по-късно 8,45 ч;
 • Предава на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
 • Носи и ползва на изпит химикалка, която пише със син цвят, а за изпита по математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
 • Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в протокола за дежурство по време на изпита от лявата страна на името си;
 • Получава от квестор голям плик, среден плик, малък бял плик, лист за отговори за модула национално външно оценяване с прикрепена към него идентификационна бланка, свитък за допълнителния модул и 3 броя листове за чернова;
 • Под контрола на квесторите отделя идентификационната бланка от листа за отговори, попълва я и я поставя в малкото пликче, без да го залепва.

По време и след приключване на приемния изпит:

 • пише със син цвят химикалка, чертае с черен молив;
 • не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 • не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 • не подсказва и не преписва;
 • не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 • не напуска изпитната зала:
 • по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;
 • след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работи по допълнителния модул;
  • получава тестовете и започва работа след обявяване на началния час от квестора;
  • след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО поставя листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатва, след което го поставят в големия хартиен плик;
  • ако ще работи по допълнителния модул незапечатва големия хартиен плик, а остава на мястото си до започване на втория модул, като:
   • за изпита по БЕЛ:
   • изслушва един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта;
   • получава един екземпляр от текста за преразказ и го чета самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връща на квесторите;
   • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста няма право да си води бележки;
    • за изпита по математика – получава екземпляр със задачите от допълнителния модул;
  • ако няма да работи по допълнителния модул, на работното си място след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставя в малкото пликче, залепва го и го поставя в големия плик с вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепва и големия плик, предава изпитната си работа заедно с теста на квестора, неизползвания свитък за втория модул и неизползваните листове за чернова и се подписва в протокола за дежурство и напуска изпитната зала.
  • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

След приключване работата по допълнителния модул, на работното си място след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават изпитната си работа заедно с теста на квестора и неизползваните листове за чернова и се подписват в протокола за дежурство и напуска изпитната зала.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

БАЛ НА ВИПУСК 2011 ГОДИНА

Коментарите са изключени за БАЛ НА ВИПУСК 2011 ГОДИНА
За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

This work is licensed under a Creative Commons license.

Сателити с имена на българче и белгийче политат на 20 октомври

Коментарите са изключени за Сателити с имена на българче и белгийче политат на 20 октомври 

Първите два сателита от европейската космическа програма Галилео ще бъдат изстреляни в космоса на 20 октомври.
Новината съобщи еврокомисарят, отговарящ по въпросите на промишлеността Антонио Таяни. Сателитите ще бъдат изведени в орбита от космическата база Куру във Френска Гвиана в 11 часа централноевропейско време.
Програмата Галилео ще бъде конкуренция на американския GPS и на подобни руска и китайска система. Галилео ще има общо 18 сателита и ще влезе в действие през 2014 г.
Първите два сателита ще носят имена на българско и на белгийско дете. Децата от България и от Белгия ще бъдат определени след конкурс за рисунка на космическа тема.
За желаещите да участват в българския вариант на конкурса, продължаващ до 31 май, подробности на български език може да намерите тук(дати за конкурса).


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

This work is licensed under a Creative Commons license.

Честит 24 май!

Коментарите са изключени за Честит 24 май! 

Върви народе възродени
Текст Стоян Михайловски – 1892 г.
Музика Панайот Пипков – 1900 г.

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви
С книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!
Върви към мощната просвета,
в световните борби върви,
От длъжност неизменно воден –
и Бог ще те благослови!
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, гдето знаньето живей!
Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в историята веч,
едно със другите славяни
кръстосай дух със огнен меч!
Тъй солунските двама братя
насърчваха дедите ни…
О, минало незабравимо,
о, пресвещенни старини!
България остана вярна
на достославний тоз завет –
в тържествованье и в страданье
извърши подвизи безчет…

24 май не е просто поредния официален празник – това е денят, в който всеки българин може да каже, че е горд потомък на нация, заемаща стратегическо място в историята на Европа. Той е символ на достойнство, традиция и духовност. 24 май, е може би най-светлият, най-съкровеният български празник – Денят на светите братя Кирил и Методий.

На този ден има едно особено вълнение. То идва от това, че на 24 май ние, българите, отбелязваме не само появата на буквите, почитаме паметта на техните създатели. Даваме си сметка в каква тежка борба, кога и как – в битка с догми и канони, в битка с носителите на триезичната ерес – Константин Философ – свети Кирил, написа нашите Аз, Буки, Веди.


За повече и по-пълна информация разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.org

This work is licensed under a Creative Commons license.

Older Entries