GDPR

Политика за използването на информационите  системи от служителите и учениците в ППМГ „ Акад. проф. д-р Асен Златаров“ 

Документ за разпечатване !

ПОЛИТИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ  ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

Документ за разпечатване !!! 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  (информация, предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ

Документ за разпечатване !!! 

ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА АДМИНИСТРАТОРА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДОКАЗВАНЕ НА ТОВА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ППМГ „АКАД.ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 

Документ за разпечатване !!! 

Регистър на лицата, които обработват лични данни 

Документ за разпечатване !!! 

ИНФОРМАЦИЯПРЕДОСТАВЯНА ПРИ СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ 

Съгласно  чл.13 от общия регламент за защита на личните данни

Документ за разпечатване !!!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Документ за разпечатване !!!

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОБИВ В СИГУРНОСТТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Документ за разпечатване !!!

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за възражение срещу обработването  на лични данни

Документ за разпечатване !!!

ЗАЯВЛЕНИЕ  за достъп до лични данни

ДОКУМЕНТ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ !!! 

ЗАЯВЛЕНИЕ  за изтриване на лични данни 

Документ за разпечатване !!! 

ЗАЯВЛЕНИЕ за коригиране на лични данни

Документ за разпечатване !!! 

ЗАЯВЛЕНИЕ за ограничаване на обработването  на лични данни

Документ за разпечатване !!! 

ЗАЯВЛЕНИЕ за преносимост на лични данни

Документ за разпечатване !!!