За мен и училището в което работя

Снимка на Електронен Бюлетин за Иновативни Учители и Ученици-ARTY.

   

ИНЖ. КРАСИМИР БОЖИНОВ – СТАРШИ ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИТ ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ПРОФ. Д-Р. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ГРАД БОТЕВГРАД

Съвременното образование отразява облика на информационното общество, в което живеем. Информационните системи и мрежи осигуряват пълно социално взаимодействие, чийто училищен еквивалент са интерактивните методи и споделеното познание. Новият тип обществена организация стимулира и нов тип мислене, което изисква нови техники на преподаване в училище. „Ученическо творческо студио „ARTY”” е идея, която обединява клубовете, класните и извънкласните дейности в ППМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград. В „Ученическото творческо студио „ARTY”“ участват всички ученици разделени по интереси в клубове. Повечето дейности се извършват през учебно време, в часовете по съответните предмети спазвайки учебните програми и образователните изисквания. По желание учениците и учителите участват и в извънкласни дейности.

Варианти на интерактивното обучение, което се прилага са: Обучението като изследване–на база опита с новите технологии; “Ученикът като учител”; Базирано на игра обучение; Базирано на работа учене; Инцидентно обучение.

Създаването на „Ученическо студио „ARTY”“ е един от подходите, който мотивира учениците за самоуправление, активна творческа дейност и участие в общоучилищния живот.

Modern education is a reflection of the information society in which we live. Information systems and networks provide full social interaction, which is equivalent to interactive methods and shared knowledge. The new type of social organization stimulates a new type of thinking, which requires new teaching techniques in schools. “Creative studio „ARTY“” is an idea that unites clubs, classes and extracurricular activities at school. In “Creative studio „ARTY“” all students, members of various clubs, are included. Most activities are during class time, in keeping with the curriculum and educational requirements. Optionally, students and teachers participate in extracurricular activities. Studying the environment in which they live, knowing themselves and others, students learn to manage and control the activities on which the ecological balance in nature and in human relationship depends.

The options of interactive learning that we apply are: Teaching as a research-based experience with new technologies; „The student as a teacher“; Training Games Based Learning, Work Based Learning; Incidental learning.

The creation of the “Creative studio „ARTY“” is an approach that motivates students to self-government, creative activity and participation in school life.

Ключови думи: Проектно-базирано обучение, ИКТ,.

Keywords: STEM, Project-based learning, Ecology, ICT, ARTY.

Снимка на Електронен Бюлетин за Иновативни Учители и Ученици-ARTY.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s