RSS

IT Project “Math is Fun, Drone is Fun”


На 20 и 21 септември за 30-ти пореден път се проведе Международната конференция по Информационни технологии InfoTech 2016 в “Международен дом на учените „Жолио Кюри“” – курорт „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна.

InfoTech е международен форум на учени, изследователи, индустриални експерти, които споделят иновации, опит и нови научни резултати в областта на информационните технологии и информационната сигурност; технологични системи за проектиране; технологичните аспекти на електронното управление и защита на данните и т.н. Форумът е приемник на “International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER)”, създаден през 1987 г. и “International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP)” създаден през 2005 година.

Конференцията дава възможност за обмяна на актуални и нестандартни  идеи и ползотворна дискусия на хора с траен интерес към компютърните науки, каквито имат и учениците от ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“- Ботевград.

Днес Гимназията отговаря на предизвикателствата на времето, със стремежите на своите възпитаници, тя върви към едно модерно обучение, свързано с въвеждането на ИКТ и иновативни методи на преподаване в училището – STEM проектно-базирано образование по своята същност е начин на мислене. Това е метод на обучение, който позволява на учениците от изградения клуб ARTY(Advanced Research Technologies by Young developers) да обединяват и използват едновременно знанията си по всяка една от дисциплините – математика, инженеринг, технологии и наука. Знанията и уменията по всяка една от тези дисциплини са от съществено значение за развитието на всеки наш ученик. Това, което ARTY цели, е да реализира синергичен ефект от приложението на знанията по всяка една от тях. Вместо учениците да изучават тези четири дисциплини само като отделни предмети, „Ученическо творческо студио „ARTY”“ към ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“- Ботевград ги интегрира в единен модел на обучение на базата на реални примери и приложения.

Всяка година възпитаниците на Златаровската ботевградска гимназия се отблагодаряват на своите учители със завоювани първи места на олимпиади, състезания, конкурси и лични постижения в различни области на човешкото познание.

Доказателство за това е поредната покана за участие в Международна конференция по информационни технологии (InfoTech) към ръководството на ППМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград, отправена от проф. днт инж. Ради Романски – заместник-ректор „Акакадемичен състав и координация“ на ТУ-София, проведена от 20.09 до 21.09.2016 в Международния дом на учените „Фредерик Жолио Кюри“ в курорта „Св. Св. Константин и Елена“ край Варна.

Тази година да представят свой проект на форума участваха Мартин Банов и Владимир Стаменов – ученици от 10 “б“ клас на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, профил ИТ с английски език и членове на ARTY(Advanced Research Technologies by Young developers) с ръководител инж. Красимир Божинов. Учениците, редом със професори и студенти от България, и други държави (САЩ, Белгия, Германия, Гърция, Албания, Македония, Шотландия, Испания, Великобритания, Грузия), представиха своя проект – IT Project “Math is Fun, Drone is Fun““. Момчетата показаха собственоръчно изработен дрон (безпилотен летателен апарат), който успява да разпознае основни геометрични фигури от въздуха. Разработването му е част от тяхното проектно-базирано обучение в гимназията, което прави връзка между наука, технологии, инженерство и математика. Ръководител и консултант на проекта е инж. Красимир Божинов – старши учител по Информатика и Информационни технологии в ППМГ.

Това сътрудничество е логично продължение на започналото преди няколко години взаимодействие между катедра „Електроника, компютърни системи и технологии“ на КЕЕ към ТУ-София и гимназията за участие на ученици с техните проекти и изследвания в InfoTech .

Досега в конференцията през годините са участвали следните ученици: Светлин Йотов, Лъчезар Илиев, Иван Джендов, Мартин Банов, Владимир Стаменов с проекти: „IT Project „Historical museum of Botevgrad””, „IT Project „TIMELINE v.0,9””, „Development of IT Project GetYourStats for Google Analytics”, „IT Project „Challenges 3D-the Island”“, „IT Project „Math is Fun, Drone is Fun““.

Работният език за всички печатни материали, доклади презентации и дискусии е английски като докладите са разпределени в 20 библиотеки в света.

Информационните и комуникационни технологии са съвременното предизвикателство за образованието. Бързото им развитие обхваща области, свързани с разработването и използването на нови методи и средства за обучение, открива нови възможности за подобряване на учебновъзпитателния процес в нашата гимназия.

ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“- Ботевград  се утвърждава като център за ученици с интерес и развитие в сферата на информационните технологии. Условие за високи резултати е последователната политика на училищното ръководство и учителите за осмисляне на извънкласната работа като силно средство за формиране на активно и отговорно младо поколение.

Програма на събитието

Организатори

Technical University of Sofia
Web site: www.tu-sofia.bg

clip_image001

Union of Electronics, Electrical Engineering and Communications
Web site: www.ceec.fnts.bg

clip_image002

Union of Scientists in Bulgaria
Web site: www.usb-bg.org

clip_image003

Традиционни спонсори

SAP Labs Bulgaria
Web site: www.sap.com/bulgaria

clip_image004

RILA Solutions Ltd.
Web site: www.rila.bg

clip_image005

Lirex.com
Web site: www.lirex.com

clip_image006

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Section Bulgaria
Web site: www.ieee.bg

clip_image007


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 

Тържественото откриване на новата 2016/2017 учебна година в Гимназията


Тържественото откриване на новата учебна година в Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ започна с издигането на националния флаг и традиционното посрещане на училищното знаме. Прагът на гимназията тази година прекрачиха нови 110 ученици – 30 петокласници и 80 осмокласници. Този ден, както подобава, беше изпълнен с много трепет и вълнение. Училищният двор за 104 пореден път събра учители и ученици, които се поздравиха с новото начало и си пожелаха здраве и успех.

Залегнала дълбоко в културата и бита на българина, жаждата за знания и личностно израстване е основен принцип в нашето училище. Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ град Ботевград е не просто образователна институция, а място, където традицията и новаторството се обединяват в името на децата и тяхното бъдеще.

Специални гости в празничния ден бяха кметът на Община Ботевград – господин Иван Гавалюгов, председателят на Общинския съвет – господин Мартин Тинчев, госпожа Илонка Славчева – началник отдел „Инспектиране, организация и методическа дейност“ при РУО (Регионално управление на образованието) София – област.

Директорът на гимназията – госпожа Даниела Колева, приветства Златаровци с добре дошли и им пожела дръзновение, късмет и незабравими училищни мигове. В своето слово тя подчерта, че държавният план-прием на учебното заведение за пореден път е изпълнен на 100 %. Новите ученици са разпределени в една паралелка 5 клас и четири 8 класа, като две от тях са с природоматематически профил и две – чуждоезиков. Както е известно, учебната година стартира по новия закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), влязъл в сила от 01.08.2016 г. Госпожа Колева увери учениците и техните родители, че гимназията, като иновативна образователна институция  е подготвена да отговори на новите изисквания. Приоритет през учебната 2016-2017 година е участието на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ в проект “Еразъм+”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в модул „Твоят час“, както и Световното ученическо първенство по баскетбол за девойки в Хърватия през 2017 г.

Празничната програма продължи с песни и добро настроение. Росица Божинова, Калоян Кръстев и Росен Дончев от XII клас разиграха скеч, а деветокласничката Любомира Вушева поздрави своите съученици и приятели с песента “Няма да бързам”.

Пожелаваме си здрава, богата на знания, успехи и приятелства 2016-2017 учебна година.

На добър час през новата учебна година!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on Тържественото откриване на новата 2016/2017 учебна година в Гимназията

Posted by на 15.09.2016 in Ботевград, Книги, Компютри и интернет, Методика, Най-добри сред добрите, Наука, Новини и политика, Празник, Спорт, Съобщения

 

Първи учебен ден


Уважаеми учители и родители,
Скъпи ученици,
Денят, в който децата на България тръгват на училище е слънчев празник, на който всеки от нас си дава сметка, че никога не престава да се учи, независимо дали е в класната стая или в реалния живот.
15 септември  се е утвърдил в българския празничен календар като дългогодишна традиция, която всички сме длъжни да запазим и предадем на идващите след нас поколения.

Една поговорка казва, че „Всяко дълго пътуване започва с една единствена стъпка.“  Стъпка към знанието – съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде.
Ръководството и учителският колектив при

ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” гр. Ботевград

ВИ КАНЯТ

На тържеството по случай откриване на

новата 2016/2017 учебна година,

което ще започне

на 15 септември 2016 година от 9:00 часа в гимназията.ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДА СЕ ЯВЯТ В 8:45 !!!

УЧИТЕЛИТЕ В 8:30!!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on Първи учебен ден

Posted by на 13.09.2016 in Ботевград, Наука, Новини и политика, Празник, Съобщения

 

Родителска среща за 5 клас


 

Уважаеми родители на ученици в пети клас,

На 12.09.2016г. /понеделник/  от 18:00 часа в стая №102, ще се проведе родителска среща!

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on Родителска среща за 5 клас

Posted by на 08.09.2016 in Ботевград, Наука, Съобщения

 

Одобрени учебници за учебната 2016/2017 година 

В А Ж Н О !!!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

Учебници за учебната 2016 / 2017 година

Пълен вариант на списъка за учебниците, необходими на учениците от всички паралелки и класове за подготовка през учебната 2016/2017 година (това е линк)

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on Одобрени учебници за учебната 2016/2017 година

Posted by на 01.09.2016 in Ботевград, Документи, Новини и политика, Съобщения

 

ППМГ ще участва в проект по Еразъм+ с Чехия, Италия, Румъния и Турция


EMBLEMA_PPMG

ППМГ /Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров”/, както е новото й име, е одобрена за партньор по проект на Еразъм+, който ще стартира от новата учебна година.

Той е по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”. Темата на проекта еДоброволчеството като полза – предприемачество”.

Дейностите ще бъдат реализирани през 2017 г., която е обявена за Европейска година на предприемачеството. Ботевградската гимназия ще си партнира със следните училища: Частно професионално училище по международни отношения и връзки с обществеността – Прага(Чехия), Морско училище „LEONE ACCIAIUOLI” – Ортона (Италия), Технически колеж „Mihail Sturdza” – Яш (Румъния) и Професионална анадолска гимназия ”ALI – EMINE KAHVECIOGLU” – Самсун (Турция). Целта на проекта е да развие предприемачески умения у учениците с помощта на метода за учене чрез работа, както и да повиши нивото на финансова компетентност, комуникационни и презентационни умения и способност за работа в екип. Нашите ученици ще посетят Чехия, Италия, Румъния и Турция, а гимназията ще бъде домакин на третата работна среща през ноември 2017г. Предстои подписването на договора по проекта, който ще детайлизира изпълнението на дейностите.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on ППМГ ще участва в проект по Еразъм+ с Чехия, Италия, Румъния и Турция

Posted by на 01.09.2016 in Ботевград, Най-добри сред добрите, Новини и политика, Проекти, Пътуване, Съобщения

 

Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“ за учебната 2016/2017г.


Младежка фондация „Арете“ – България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците:

1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);

2. Да са мотивирани да продължат образованието си;

3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 375 лева месечно;

4. Ученикът да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира (Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите).

5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.

Срок за кандидатстване: 15 юли 2016г.

Необходими документи за кандидатстване, които трябва да предоставят/изпратят до офиса на Младежка фондация „Арете“ – България на адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 77, ет.2, са:

1. Попълнен ФОРМУЛЯР.

2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);

3. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2015-2016 година (при смяна на училището);

4. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;

5. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:

a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:

b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:

c. Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);

6. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител;

7. Попълнена от родител/настойник декларация за лични данни.

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Важно за одобрените ученици: Одобрените ученици трябва да предоставят на Младежка фондация „Арете“ – България информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 31 август 2016г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 20 септември 2016г.

Учениците не получават пари в брой. Младежка фондация „Арете“ – България поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“ за учебната 2016/2017г.

Posted by на 05.07.2016 in Ботевград, Новини и политика, Организации, Помощ, Съобщения