RSS

Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“ за учебната 2016/2017г.


Младежка фондация „Арете“ – България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците:

1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);

2. Да са мотивирани да продължат образованието си;

3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 375 лева месечно;

4. Ученикът да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира (Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите).

5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.

Срок за кандидатстване: 15 юли 2016г.

Необходими документи за кандидатстване, които трябва да предоставят/изпратят до офиса на Младежка фондация „Арете“ – България на адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 77, ет.2, са:

1. Попълнен ФОРМУЛЯР.

2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);

3. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2015-2016 година (при смяна на училището);

4. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;

5. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:

a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:

b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:

c. Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);

6. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител;

7. Попълнена от родител/настойник декларация за лични данни.

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Важно за одобрените ученици: Одобрените ученици трябва да предоставят на Младежка фондация „Арете“ – България информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 31 август 2016г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 20 септември 2016г.

Учениците не получават пари в брой. Младежка фондация „Арете“ – България поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“ за учебната 2016/2017г.

Posted by на 05.07.2016 in Ботевград, Новини и политика, Организации, Помощ, Съобщения

 

Дипломиране на випуск 2016 в ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”


imgp3282

На официална церемония в малкия салон на читалище “Христо Ботев“ 66 зрелостници от випуск 2016 и един от випуск 2015 г. на Златаровската гимназия получиха дипломи за средно образование. Под звуците на училищния химн за последен път дванайсетокласниците бяха приветствани от госпожа Даниела Колева с думите: „Скъпи випускници, най-съкровеното човешко право е правото на свобода и лично щастие. Светът днес е пред вас – свят за изява, за труд, за посвещение, за пътуване, свят за обич. Всеки от вас ще избере своята пътека в него и тръгне да търси своето щастие. Пожелавам ви да го намерите!“ Директорът на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров“ отчете и резултатите от ДЗИ на тазгодишните зрелостници, както следва:

Български език и литература – Много добър 4.64

Английски език – Много добър 4.97

Немски език – Много добър 4.92

Испански език – Добър 4.04

Математика – Добър 4.41

История и цивилизация – Добър 3.92

География и икономика – Добър 4.22

Биология и здравно образование – Много добър 4.58

Химия и опазване на околната среда – Отличен 5.89

Мартина Георгиева от 12 “а” клас прочете клетвено слово, след което всички зрелостници се заклеха да пазят с чест името на Ботевградската Златаровска гимназия и да спазват заветите на любимия патрон – любов към труда, любов към истината, любов към народа, да не забравят родния край и родното училище и да им служат вярно и честно.

Тази година отличилите се с успех над 5.50 са 21 гимназисти, 29 – с много добър, 16 добър. Отличник на випуска е Теодора Гигова от XII ,,б” клас, която завършва петгодишния си курс на обучение с отличен 5.97. Председателят на Училищното настоятелство – госпожа Елеонора Дачева, й връчи специална награда – гравиран часовник. Светлин Йотов от XII ,,б” и Илия Вълков от XII ,,в” клас получиха почетни отличия и парични награди от „Ротари клуб“ и Дамски клуб „Инер Уил“ Ботевград.

На церемонията бяха отчетени многобройните постижения на представителите на випуска не само в учебно-възпитателния процес, но и в извънкласната дейност. Безспорно талантливи и ученолюбиви, абитуриентите на Златаровската гимназия са завоювали почетни места и отличия на Олимпиади, международни състезания и конкурси. Спортисти, актьори, танцьори, художници, писатели, лингвисти, журналисти, ИТ специалисти – палитра от таланти, които прославиха името на гимназията през години.

С предаване на знамето от випуск 2016 на випуск 2017 завърши церемонията по връчване на дипломите на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on Дипломиране на випуск 2016 в ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Posted by на 22.06.2016 in Ботевград, Документи, Методика, Най-добри сред добрите, Наука, Новини и политика, Организации, Празник, Съобщения, Университети и колежи

 

Маргарита Илиева Николова от ХІ клас на ПМГ “ Акад. проф. д-р Асен Златаров” с награда от Международния конкурс “Заедно в ХХІ век” за есе на руски език.


За поредна година Фондация „Устойчиво развитие за България”, съвместно със Синдиката на българските учители, Централният съвет на Българския антифашистки съюз, Националният дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Национално Движение Русофили, Федерация „Съюз на съотечествениците”, МКДЦ „Дом на Москва в София”, Руският културно-информационен център, СОК „Камчия” ЕАД, с подкрепата на Министерството на образованието и науката и под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България проведоха Международния ученически конкурс „Заедно в ХХІ век.”Това е дългосрочен международен проект, който има за цел да засили интересa на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители да се запознаят с историческите корени и традиции на сътрудничество между България, Русия и други приятелски страни в името на мира, толерантността и дружбата.

Конкурсът е за стихове, песни, рисунки, есета, реферати и медийни презентации на български и руски език в три възрастови групи: І-ІV клас,V-VІІІ клас и ІХ-ХІІ клас. Компетентно жури от учени,писатели,художници, журналисти, композитори и преподаватели награди най-добрите. Маргарита Илиева Николова от ХІ”В”клас бе отличена в раздел „Проза” на руски език. Награда получи и г-жа Олга Каменова-учител по руски език в училището. Награждаването се състоя на 17.VІ.2016г. в Руския културно-информационен център гр.София.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on Маргарита Илиева Николова от ХІ клас на ПМГ “ Акад. проф. д-р Асен Златаров” с награда от Международния конкурс “Заедно в ХХІ век” за есе на руски език.

Posted by на 20.06.2016 in Ботевград, Най-добри сред добрите, Новини и политика, Организации, Пътуване, Съобщения, Състезание

 

Ролята на „измамните блаженства“


Под формата на съдебен процес протече представителната изява по химия и опазване на околната среда на учениците от XIв клас. Тя се проведе в една от заседателните зали на Съдебната палата в Ботевград. Единайсетокласниците на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, чиито профилиращи предмети са химия и биология, се превъплътиха в ролята на юридически лица, за да осъдят вредите от така наречените „измамни блаженства“ – алкохол, наркотици и тютюн. В ролята на адвокати се изявиха Мария Димитрова, Ангел Ангелов и Танислава Михайлова. Прокурорите по делото Маргарита Николова, Даниела Милчева и Владислав Горчев поддържаха обвинителната теза. В хода на делото и двете страни представиха аргументи „за“ и „против“ използването на вредните вещества и подкрепиха думите си с „веществени материали“ – снимки и видеоклипове. Съдия Стоян Клюнков и съдебните заседатели Мария Иванова и Ралица Стоянова задаваха въпроси и изказваха мнение по разглежданите проблеми. След като изслуша всички представени доводи и след кратко съвещание, Специализираният съд на поколенията взе решение да се работи отговорно и от всички за повишаване знанията на младото поколение по отношение влиянието на алкохола, наркотиците и тютюна върху здравето на човечеството.

Гости на открития урок бяха госпожа Илонка Ценкова – старши експерт по ПНЕ към РИО София – област, госпожа Даниела Колева – директор на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, Венета Терзийска – класен ръководител на XIв клас, учители по природни науки от общината.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on Ролята на „измамните блаженства“

Posted by на 10.06.2016 in Без категория

 

Английски за всеки ден


Под това мото премина откритият урок на госпожа Дивна Николова – преподавател по аглийски език в ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, и нейните ученици от VIIIб. В края на учебната година осмокласниците демонстрираха комуникативните си умения по английски език пред своите родители, преподаватели и съученици. Водещи на изявата бяха Ангел Кеманов, Тони Николов и Виктор Богданов.

„Подгответата“ бяха разделени на 6 отбора. Под формата на свободен диалог и с помощта на видеоклипчета участниците запознаха гостите с интересни факти и подробности по една предварително зададена тема – Любопитно за спортовете; Как децата комуникират през 21 век?; Красивата България; Промяната е възможна или НЕ! на цигарите; Защо баскетбол?; Нека бъдем състрадателни! В края на всяко представяне учениците отговаряха на въпроси, свързани с коментираните проблеми. Госпожа Николова благодари на своите възпитаници и награди заслужилите отбори. На първо място беше отличен проектът Любопитно за спортовете. Почетното второ място заслужено получиха два от отборите за Красивата България и Промяната е възможна или НЕ! на цигарите, следвани от Защо баскетбол?


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on Английски за всеки ден

Posted by на 09.06.2016 in Без категория

 

“В приказния свят на Братя Грим”


С ръчно изработени декори, специални костюми и много настроение учениците от немската паралелка в ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ преставиха годишния си проект пред публика. Възпитаниците на госпожа Ценка Пеева впечатлиха гостите на своята изява не само с актьорски талант, но и с отлично владеене на Гьотевия език. Със своеобразното театрално представление гимназистите зарадваха малки и големи, като ги потопиха в приказния свят на Братя Грим. С помощта на вълшебството и вярата в доброто талантливите актьори вдъхнаха живот на обичани от всички приказни герои. По този начин показаха, че независимо от неволите в живота човек все пак трябва да се бори, обича, прощава и вярва в чудесата на новия ден. На импровизирата сцена в Историческия музей в града си дадоха среща Пепеляшка, Червената шапчица, Снежанка, Рапунцел, Спящата красавица, Фрау Холе, Хензел и Гретел.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on “В приказния свят на Братя Грим”

Posted by на 08.06.2016 in Ботевград, Забавление, Методика, Съобщения

 

Класиране на ученици в V клас за учебната 2016/2017 година в ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”


image

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

  В живота ни има неща, които избираме и такива, които ни се случват. Учението в нашата гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета.

П Р О Т О К О Л за класираните ученици в V-ти клас на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” – 2016/2017 г.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 
Comments Off on Класиране на ученици в V клас за учебната 2016/2017 година в ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Posted by на 03.06.2016 in Ботевград, Документи, Кандидат-гимназисти, Новини и политика, Съобщения, Състезание