Забавно програмиране з@ най-малките ученици от ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ град Ботевград

Вашият коментар


Тема на урока: Програмиране и управление на роботи Finch чрез средата Snap.

Защо роботика?

Роботите все повече навлизат в нашето ежедневие – в дома, в офиса, в завода. Бъдещето тепърва ще дава предпоставки за изява на роботизираната техника и ще има нужда от специалисти в областта.

За кого е подходящo?

За нашите ученици с интереси към хардуер и софтуер едновременно.

За тези, които са с въображение и идеи, ученици, които притежават несъмнено техническа мисъл и са готови за решаване на разнородни проблеми.

Американския център на Столичната библиотека гостува в нашата общинска библиотека с безплатно занимание за учениците от 5-ти клас на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ град Ботевград, по програмиране и управление на роботите Finch.

Роботите Finch се използват за лесно и забавно усвояване на знания по програмиране. Подходящи са за ученици от всички възрасти. Най-малките и начинаещи програмисти от нашата гимназия,водени от преподавателите си инж.Красимир Божинов и Белослав Николов, създадоха програми, чрез които контролираха действията на роботите, като използваха среда за “drag and drop” програмиране (Snap, Scratch).

Finch / Финч е нов робот за обучение по компютърни науки за учениците. Дизайнът и функционалността му са резултат от четири годишно проучване на института Carnegie Mellon. Предназначен е да подпомага овладяването на редица езици за програмиране. 

Поддържани езици за програмиране:

· Scratch

· Java

· Javascript

· Greenfoot

· Python/Jython

· Processing

· Scala

· Ch

· C

· C++

· C#

· Go

· RoboRealm

· Matlab

· Visual Basic

· Snap!

· National Instruments LabVIEW

· Calico

Характеристики:

· Светлинни и температурни датчици

· Датчици за препятствия

· Акселерометри

· Мотори за задвижване във всички посоки

· Зумер

· Богат набор от LED осветлини

· Стойка за маркер, молив …

· Възможност за зареждане през USB порт

Видео:

· Finch & Scratch

o Creating a Program

o Graphics and Finch

o Outputs

o Inputs and Sensors

· Finch & Snap

o Intro

o Level 1

o Level 2

· Забавни

o Dancing

o Labirint

Заниманието се проведе с 5 робота. Учениците работиха по познатия за тях начин, а именно в екипи.

ППМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград, има забележителни постижения в предлагането на иновативно обучение за ученици, на достъп до ИКТ оборудване и Интернет, както и на различни средства за подобряване на техните дигитални умения – от днешните основни умения като напр. навигиране в уеб-пространството до утрешните основни умения за кодиране и роботика.

Партньор в организацията на инициативите е Фондация „Глобални библиотеки – България“.

 

Очаквайте още снимки!!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Иновационен лагер

Вашият коментар


Ивета Мирославова Иванова от X б клас и преподавателят по английски език Милена Андонова взеха участие в иновативен лагер, организиран от JA България в рамките на проекта „Социални иновации“. Събитието се проведе на 17 и 18.03.2017 г. в JA ST. ARTUP HAMBAR, СОФИЯ ТЕХ ПАРК. 80 УЧЕНИЦИ ОТ СТРАНАТА СЪЗДАВАХА НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ ПО КАЗУС НА NN И JA, СВЪРЗАН С ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА.

От ТВ игри за насърчаване на спестяването, през курсове, използващи иновативен подход като обучение на работното място до „задължителните“ мобилни и уеб приложения за управление на личните финанси спечелиха сърцата на журито по време на работната среща.

Младите иноватори получиха право да се състезават на националния кръг на инициативата, в конкуренция с 400 кандидати, като показаха своите нестандартни творчески идеи в решаването на предварителен казус и работиха самостоятелно или в екипи, и дадоха над 200 различни идеи за повишаване на финансовата грамотност.

Класираните 80 финалисти са от 36 училища от цяла България. В началото на инициативата те се срещнаха и запознаха със своите съотборници, като бяха разпределени в 16 екипа. В групи по 5 участници те решаваха казус, разработен от екипа на NN България. Предизвикателството беше свързано с повишаване на финансовата грамотност като подход за решаване на проблемите, свързани с равнището на доходите след трудоспособна възраст.

По време на работата си учениците трябваше да покажат творчески, екипни и бизнес умения в решаване на предизвикателството. 8 доброволци от екипа на NN България ги подкрепиха в процеса по решаване на социалния проблем, свързан с ниското ниво на финансова грамотност. Доброволците насърчиха учениците да стигнат до най-добрите решения, като влязоха в ролята на техни ментори.

„ Това беше огромно предизвикателство за мен“, сподели Ивета Иванова,“ ще продължавам и занапред да участвам в следващите инициативи на JA Bulgaria и ще споделям опита си сред съучениците, с цел сформиране на екипи и провокиране на тяхната креативност и инициативност“.

Ивета Иванова беше един от участниците в кампанията на JA Bulgaria “Мениджър за един ден“.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

„Числото π – с вкус, цвят и аромат“

Вашият коментар


По традиция учениците от Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ отбелязаха рождения ден на числото π. Инициативата се организира за шеста поредна година от Методическото обединение по математика. Във фоайето на учебното заведение бяха представени домашно приготвени кулинарни изкушения, табла, мултимедийни презентации и стихотворения, чрез които учениците онагледиха историята на Лудолфовото число. Най-голяма активност проявиха учениците от V, VI и VII клас. Всички участниците получиха грамоти. Конкуренция на малките Златаровци по отношение броя на приготвените десерти бяха учениците от XII б, които за пореден път взеха активно участие в отбелязването на празника.

π е една от най-известните и фундаментални константи в математиката, дефинираща се като отношение на обиколката на окръжност към нейния диаметър, чиято числена стойност е приблизително равна на 3,14. Цифрите в него нито някога свършват, нито някой е успял да открие систематичен ред в тяхната подредба. Скоростта, с която компютър може да изчислява π, е метод за измерване на неговата способност да пресмята. Днес π ни е известно с точност от над един трилион цифри.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Ученичка от ППМГ ще вземе участие в иновативен лагер

Вашият коментар


Резултат с изображение за ja bulgaria

Ивета Мирославова Иванова от Xб клас и преподавателят по английски език Милена Андонова ще вземат участие в иновативен лагер, организиран от JA Европа в рамките на проекта „Социални иновации“. Събитието ще се проведе на 17 и 18.03.2017 г. в JA ST. ARTUP HAMBAR, СОФИЯ ТЕХ ПАРК. В състезанието ще се включат 80 ученици от цялата страна. Кандидатите са подбрани след внимателно разглеждане на техните отговори на казус, според следните критерии: иновативност, социална насоченост, изобретателност. По време на събитието участниците ще бъдат разпределени в отбори. Всеки екип ще представи свое иновативно бизнес решение по зададен казус – Изграждане на практически умения за управление на личните финанси, Подход за ограничаване на негативни последици от ниската финансова грамотност при хора в работоспособна възраст и учащи. Отборите ще работят с ментори от NN България, които чрез дискусии и съвети ще помогнат на младежите да достигнат до най-добрата социално-предприемаческа идея. Ще присъства жури, пред което учениците ще презентират своето бизнес решение по зададения казус, след което ще бъдат избрани и наградени трите най-добри отбора.

JA Европа разработва проект „Социални иновации“ в сътрудничество с глобалния си партньор NN. Целта му е да насърчи младежи на възраст между 15 и 18 години да използват когнитивните си способности с цел генериране на иновативни идеи, които да адресират социални проблеми, като същевременно развиват разнообразни умения, които им помагат да станат по-отговорни от социална гледна точка служители и предприемачи.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Състезание по английски език, организирано от Асоциациата на Кеймбридж училищата в България.

Вашият коментар


На 25.02.2017 г. в ППМГ „Акад.проф. д-р Асен Златаров“ град Ботевград  се проведе вътрешноучилищният кръг на състезанието по английски език, организирано от Асоциациата на Кеймбридж училищата в България. В него взеха 68 ученици в 4 нива. Осем от тях бяха класирани за национален кръг, който ще се проведе на 18.03.2017 г. в Хасково.

Класираните ученици са:

Ниво А2 – Петко Цветанов, Радослав Рашков;

B1 – Тони Стоянов, Никола Сариев;

B2 – Ива Йорданова, Мария Красимирова;

C1 – Цветелина Пенева, Йордан Беров.

Организатори на вътрешноучилищния кръг на състезанието бяха Цветанка Петрова, Милена Андонова и Дивна Николова.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

#Великолепни в защитата на #ИТ #проекти в Областен кръг на #НОИТ_2017

Comments Off on #Великолепни в защитата на #ИТ #проекти в Областен кръг на #НОИТ_2017


 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

РЕГЛАМЕНТ и ЗАПОВЕД за математическо състезание “Европейско кенгуру“ през учебната 2016/2017 година

Comments Off on РЕГЛАМЕНТ и ЗАПОВЕД за математическо състезание “Европейско кенгуру“ през учебната 2016/2017 година


 

imgp3282

Резултатът от математическото състезание „Европейско кенгуру” влиза в балообразуването за прием в 5 клас в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“

 

РЕГЛАМЕНТ на Математическо състезание “Европейско кенгуру“ през учебната 2016/2017 година.

ЗАПОВЕД за Математическо състезание “Европейско кенгуру“ през учебната 2016/2017 година.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Older Entries