Ръководства за Google Drive

Изчерпателното ръководство за Google Drive за учители и ученици

Като учител, Google Drive е един от основните инструменти в моя дигитален инструментариум. Независимо дали искам да съставя документ, да създам презентация, да изработя текстови документ или да споделя красива рисунка, Google Drive ми предоставя инструментите за това на всяко устройство и където и да съм с интернет връзка. Предвид това централно място на Google Drive в моята работа, аз продължих напред и съставих този списък(на английски език) от Помощния център на Google, съдържащ почти всичко, което трябва да знаете, за да се възползвате от пълния образователен потенциал на тази платформа.

Google Forms

Google Docs

Google Drawings

Google Slides

Google Sheets

Google Maps

(New) Google Sites