Г Р А Ф И К за провеждане на родителски срещи ВТОРИ СРОК – 2017/2018г.

Вашият коментар


Клас

Кабинет

Класен ръководител

Дата

час

ПЪРВА СМЯНА

1

V

102

Валя Христова

22.02.2018г.

18,30

2

VІІІ”А”

106

Никола Георгиев

22.02.2018г.

18,30

3

VІІІ”Б”

107

Ива Цветанова – Иванова

22.02.2018г.

18,30

4

VІІІ”В”

209

Теменужка Христова

23.02.2018г.

18,00

5

VІІІ”Г”

205

Цонка Гешовска

22.02.2018г.

18,30

6

IХ”А”

204

Тодор Василев

22.02.2018г.

18,30

7

IХ”Б”

104

Десислава Ангелова

20.02.2018г.

18,30

8

IХ”В”

108

Татянка Грухланска

22.02.2018г.

17,30

9

IXГ“

108

Яна Барийска

19.02.2018г.

17,30

10

ХI”А”

210

Стефан Чолаков

23.02.2018г.

18,30

11

ХІ”Б”

105

Милена Андонова

20.02.2018г.

17,45

12

ХІ”В”

206

Радка Гетова

23.02.2018г.

18,30

13

ХІ”Г”

208

Цветанка Петрова

22.02.2018г.

18,30

ВТОРА СМЯНА

14

VI

102

Яна Пешева

21.02.2018г.

18,30

15

I

107

Николай Пеев

21.02.2018г.

18,30

16

Х”А”

104

Паулина Дякова

21.02.2018г.

18,30

17

Х”Б”

205

Йорданка Проткинска

21.02.2018г.

18,30

18

Х”В”

209

Ценка Пеева

21.02.2018г.

18,30

19

Х”Г”

207

Дияна Ганева

21.02.2018г.

18,30

20

ХII”А”

210

Даниела Пенкова

21.02.2018г.

18,30

21

ХII”Б”

105

Цанка Маркова

21.02.2018г.

18,30

22

ХII”В”

206

Олга Каменова

21.02.2018г.

18,30

23

ХII”Г”

208

Радка Иванович

21.02.2018г.

18,30

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements

Открит урок по природни науки в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград

Коментарите са изключени за Открит урок по природни науки в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград


На 14.12.2017 г. в Исторически музей Ботевград се проведе открит урок на ученици от ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ по повод 150 години от рождението на Мария Кюри и приносът й за развитието на науката. Гости на събитието бяха Илонка Славчева, Началник на отдел по ОМДК, Христо Андреев, старши експерт по ОСО, Илонка Ценкова, старши експерт по природни науки, бивши учители на Златаровската гимназия.

Главни действащи лица в открития урок, превъплътили се в ролите на Мария Кюри, Пиер Кюри /съпруг на Мария/, както и известни учени, бяха учениците от 11 клас.

Мария Кюри – пример за висок морал и научна активност е мотото, под което учениците от 11-те класове на ППМГ и учителите от МО по „Природни науки и екология“ отбелязаха 150-годишния юбилей на големия учен Мария Кюри.

За нейния скромен, но забележителен живот, за нейните велики открития на химичните елементи Ra и Po и в областта на радиоактивността разказаха Силвия Иковска и Ивета Иванова в своята компютърна разработка.

В ролята на млад учен Стефан Стефанов представи с ит презентация явлението радиоактивност и последствията от радиацията върху човека.

Как е открит един от химичните елементи- Ra – представиха в сценката си учениците – Христина Томова, Йордан Беров, Саво Савов, Евгени Терзиев.

За приложението на радиоактивните явления в медицината, диагностиката и лечението на някои заболявания говориха Ивета Иванова, Стефани Иванова, Милена Димитрова, Моника Маринова, Димитър Димитров и Мартин Йотов.

Водещите на събитието Бетина Христова и Николета Цветкова отбелязаха, че името Кюри е мярка за висок морал в науката и в живота.

Илонка Ценкова и Илонка Славчева поздравиха учениците за положеното старание и безупречно представяне. Учителите, организирали урока също получиха поздравления и аплодисменти.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Отчет по ПРОЕКТ Еразъм+ КД2 „Доброволчеството като полза- предприемачество“ с партниращи страни Чехия, Италия и Румъния, бе осъществен на 18.10.2017г. в ППМГ“ Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр.Ботевград.

Коментарите са изключени за Отчет по ПРОЕКТ Еразъм+ КД2 „Доброволчеството като полза- предприемачество“ с партниращи страни Чехия, Италия и Румъния, бе осъществен на 18.10.2017г. в ППМГ“ Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр.Ботевград.


 

Гости на представянето на отчета бяха представители на Училищното настоятелство , Отдел култура и образование към Община ботевград, Училищния съвет, преподаватели и родители, колеги от други учебни заведения в района.

Г-жа Д. Колева, ръководител на проекта запозна присъстващите с дейностите, извършени през първата година и резултатите, постигнати от екипите и техните ръководители. Галя Маринова и Ванеса Енева, участници в проекта представиха втора мобилност „ До Румъния и обратно“, а г-жа М. Андонова, координатор на проекта представи детайлно дейностите и резултатите до момента, както и изработените рекламни материали.

Теоретичната част бе представена чрез мултимедийни продукти, след което беше обърнато внимание върху практическото приложение на наученото. Учителите имаха възможност да разгледат брошурите и наръчниците, изработени за предстоящата трета среща, която предстои в гр. Ботевград от 29.10-03.11.2017г., чиято тема е Бизнес пазарът в България и Предприемачество. Доброволческите инициативи са един от важните акценти при всяка една среща с партньорите.

В края на срещата бе направен и следният извод:

„За да бъде постигнат оптимален резултат от работата по проекта е необходимо да се показва практическото приложение на наученото, което от своя страна ще помогне за бъдещата реализация на учащите се на пазара на труда.

Всичко зависи от мотивацията на педагога и ученика!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Одобрени учебници за учебната 2017/2018 година

Коментарите са изключени за Одобрени учебници за учебната 2017/2018 годинаВ А Ж Н О !!!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

Учебници за учебната 2017 / 2018 година

Пълен вариант на списъка за учебниците, необходими на учениците от всички паралелки и класове за подготовка през учебната 2017/2018 година (това е линк)


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Заповеди за изпити на ученици, дневна и самостоятелна форма на обучение през юлска сесия на учебната 2016/2017 г.

Коментарите са изключени за Заповеди за изпити на ученици, дневна и самостоятелна форма на обучение през юлска сесия на учебната 2016/2017 г.


  1. Заповед за поправителни изпити на ученици, дневна форма на обучение през юлска сесия на учебната 2016/2017 г.
  2. Заповед за  изпити на ученици, самостоятелна форма на обучение през юлска сесия на учебната 2016/2017 г.

За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Важно: Заповед за класиране на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Коментарите са изключени за Важно: Заповед за класиране на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”


image

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

  В живота ни има неща, които избираме и такива, които ни се случват. Учението в нашата гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета.

ЗАПОВЕД за II-ро класиране на ученици в V-ти клас на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” – 2017/2018 г.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Важно: Класиране на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Коментарите са изключени за Важно: Класиране на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”


image

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

  В живота ни има неща, които избираме и такива, които ни се случват. Учението в нашата гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета.

П Р О Т О К О Л за I-во класиране на ученици в V-ти клас на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” – 2017/2018 г.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Older Entries