Одобрени учебници за учебната 2019/2020 годинаВ А Ж Н О !!!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

Учебници за учебната 2019 / 2020 година

8А КЛАС

Математически профил -ИТ с Aнглийски език

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК БУЛВЕСТ 2000
2 ЛИТЕРАТУРА БУЛВЕСТ 2000
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Express Publishing Legacy A1 A2 B1 p.1
4 МАТЕМАТИКА Архимед , Паскалеви
5 ИТ

ИНФОРМАТИКА

Просвета

Просвета

6 МУЗИКА Анубис
7 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Анубис, Дамянов , Генчева
8 ФИЛОСОФИЯ Просвета  , Варджийска, Цветанска

 

8Б КЛАС

Софтуерни и хардуерни науки -ИТ с Английски език

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК БУЛВЕСТ 2000
2 ЛИТЕРАТУРА БУЛВЕСТ 2000
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Oxford Insight A1 A2 B 1 1
4 МАТЕМАТИКА Архимед , Паскалеви
5 ИТ

ИНФОРМАТИКА

Просвета

Просвета

6 МУЗИКА Анубис
7 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Анубис, Дамянов , Генчева
8 ФИЛОСОФИЯ Просвета, Варджийска, Цветанска

8В КЛАС
Природни науки  -Немски език

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК БУЛВЕСТ 2000
2 ЛИТЕРАТУРА БУЛВЕСТ 2000
3 НЕМСКИ ЕЗИК Exakt fuer dich, KLETT
4 МАТЕМАТИКА Архимед , Паскалеви
5 ИТ

ИНФОРМАТИКА

Просвета

Просвета

6 МУЗИКА Анубис
7 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Анубис, Дамянов , Генчева
8 ФИЛОСОФИЯ Просвета  , Варджийска, Цветанска

 

8Г КЛАС

Предприемачески – Испански език

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК БУЛВЕСТ 2000
2 ЛИТЕРАТУРА БУЛВЕСТ 2000
3 ИСПАНСКИ ЕЗИК Просвета

Encuentros /1 – 2 част / + учебните тетрадки

4 МАТЕМАТИКА Архимед , Паскалеви
5 ИТ

ИНФОРМАТИКА

Просвета

Просвета

6 МУЗИКА Анубис
7 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Анубис, Дамянов , Генчева
8 ФИЛОСОФИЯ Просвета  , Варджийска, Цветанска

9А КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 ЛИТЕРАТУРА Булвест 2000 – Клет, проф. Виолета Герджикова, проф. Бойко Пенчев и др.
2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Булвест 2000 – Клет,

проф. Ангел Петров и колектив

3

4

5

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Express Publishing Legacy B1 part 1

Учебник Классно  – Клет А1,1

Magnet smart A1

Edelsa , Камбри , Nuevo Ven 1

6 МАТЕМАТИКА Просвета основано 1945, Банков, Цветкова и др.
7 ИТ Изкуства
8 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ БУЛВЕСТ 2000, Част 1 и част 2

Авт. колектив А. Пантев, И.Баева и др.

9 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Просвета основано 1945 , Дерменджиева, Събева, Стоянов, Николова първа и втора част
10 ФИЛОСОФИЯ Просвета  , Варджийска, Панева
11 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. БУЛВЕСТ 2000, Овчаров
12 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000
13 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА ПЕДАГОГ 6 –ЗА 8 КЛАС ИЛИ ПЪРВА ЧАСТ ЗА 9 КЛАС / ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК /

ВТОРА ЧАСТ ЗА 9 КЛАС

14 МУЗИКА Просвета основано 1945
15 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Просвета плюс, Мойнова, Живкова

9Б КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Булвест 2000 – Клет, проф. Ангел Петров и колектив
2 ЛИТЕРАТУРА Булвест 2000 – Клет, проф. Виолета Герджикова, проф. Бойко Пенчев и др.
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Express Publishing Legacy B1 part 1
4

5

РУСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

Учебник Классно  – Клет А1,1

Magnet smart A1

6 МАТЕМАТИКА Просвета основано 1945, Банков, Цветкова и др.
7 ИТ Изкуства
9 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ БУЛВЕСТ 2000, Част 1 и част 2

Авт. колектив А. Пантев, И.Баева и др.

10 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Просвета основано 1945 , Дерменджиева, Събева, Стоянов, Николова първа и втора част
11 ФИЛОСОФИЯ Просвета  , Варджийска, Панева
12 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. БУЛВЕСТ 2000, Овчаров
13 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000
14 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА ПЕДАГОГ 6 –ЗА 8 КЛАС ИЛИ ПЪРВА ЧАСТ ЗА 9 КЛАС / ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК /

ВТОРА ЧАСТ ЗА 9 КЛАС

15 МУЗИКА Просвета основано 1945
16 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Просвета плюс, Мойнова, Живкова

9В КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Булвест 2000 – Клет, проф. Ангел Петров и колектив
2 ЛИТЕРАТУРА Булвест 2000 – Клет, проф. Виолета Герджикова, проф. Бойко Пенчев и др.
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Think A1-2  Клет България
4 НЕМСКИ ЕЗИК Exakt
5 МАТЕМАТИКА Просвета основано 1945, Банков, Цветкова и др.
6 ИТ Изкуства
7 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ БУЛВЕСТ 2000, Част 1 и част 2

Авт. колектив А. Пантев, И.Баева и др.

8 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Просвета основано 1945 , Дерменджиева, Събева, Стоянов, Николова първа и втора част
9 ФИЛОСОФИЯ Просвета  , Варджийска, Панева
10 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. БУЛВЕСТ 2000, Овчаров
11 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000
12 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА ПЕДАГОГ 6 –ЗА 8 КЛАС ИЛИ ПЪРВА ЧАСТ ЗА 9 КЛАС / ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК /

ВТОРА ЧАСТ ЗА 9 КЛАС

13 МУЗИКА Просвета основано 1945
14 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Просвета плюс, Мойнова, Живкова

9Г КЛАС 

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Булвест 2000 – Клет, проф. Ангел Петров и колектив
2 ЛИТЕРАТУРА Булвест 2000 – Клет, проф. Виолета Герджикова, проф. Бойко Пенчев и др.
3 АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК Think B1 1 /part 1/ Клет България
4 РУСКИ ЕЗИК Учебник Классно  – Клет А1,1

Тетрадка Клет

5 МАТЕМАТИКА Просвета основано 1945, Банков, Цветкова и др.
6 ИТ Изкуства
7 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ БУЛВЕСТ 2000, Част 1 и част 2

Авт. колектив А. Пантев, И.Баева и др.

8 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Просвета основано 1945 , Дерменджиева, Събева, Стоянов, Николова първа и втора част
9 ФИЛОСОФИЯ Просвета  , Варджийска, Панева
10 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. БУЛВЕСТ 2000, Овчаров
11 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000
12 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА ПЕДАГОГ 6 –ЗА 8 КЛАС ИЛИ ПЪРВА ЧАСТ ЗА 9 КЛАС / ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК /

ВТОРА ЧАСТ ЗА 9 КЛАС

13 МУЗИКА Просвета основано 1945
14 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Просвета плюс, Мойнова, Живкова

10А КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Булвест 2000 – Клет, проф. Ангел Петров и колектив
2 ЛИТЕРАТУРА Булвест 2000 – Клет, проф. Бойко Пенчев, проф. Виолета Герджикова и др.
3 AНГЛИЙСКИ ЕЗИК Thank for Bulgaria B1 Part1, B1 Part 2 Кеймбридж Юнивърсити Прес,

Клет България ООД

4 РУСКИ ЕЗИК Учебник Классно  – Клет А1,2
5 НЕМСКИ ЕЗИК Magnet smart A2
6 ИСПАНСКИ ЕЗИК Nuevo Ven 1 , изд.Edelsa
7 МАТЕМАТИКА Архимед , Паскалеви
8 ИТ Изкуства
9 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ Просвета основано 1945,

автори П.Павлов, Р.Гаврилова, В. Янчев и др.

10 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Анубис Клет България, А.Попов, Лаков, Найденов и кол.
11 ФИЛОСОФИЯ Просвета  , Варджийска, Бешкова
12 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. Просвета АзБуки, Василий Ишев и др.
13 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000
14 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА ПЕДАГОГ 6
15 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЕДАГОГ 6 , Савчева, Панайотова
16 МУЗИКА Анубис «Клет България «ООД

Колектив Я.Рускова и др.

 10Б КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Булвест 2000 – Клет, проф. Ангел Петров и колектив
2 ЛИТЕРАТУРА Булвест 2000 – Клет, проф. Бойко Пенчев, проф. Виолета Герджикова и др.
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Express Publishing Legacy B1 part 2
4 НЕМСКИ ЕЗИК Magnet smart A2
5 РУСКИ ЕЗИК Учебник Классно  – Клет А1,2
  ИСПАНСКИ ЕЗИК Nuevo  Ven 1 , изд.Edelsa
6 МАТЕМАТИКА Архимед , Паскалеви
7 ИТ Изкуства
8 ИНФОРМАТИКА Лекции
9 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ Просвета основано 1945,

автори П.Павлов, Р.Гаврилова, В. Янчев и др.

10 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Анубис Клет
11 ФИЛОСОФИЯ Просвета  , Варджийска, Бешкова
12 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. Просвета АзБуки, Василий Ишев и др.
13 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000
14 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА ПЕДАГОГ 6
15 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЕДАГОГ 6 , Савчева, Панайотова
16 МУЗИКА Анубис «Клет България «ООД

Колектив Я.Рускова и др.

10В КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Булвест 2000 – Клет, проф. Ангел Петров и колектив
2 ЛИТЕРАТУРА Булвест 2000 – Клет, проф. Бойко Пенчев, проф. Виолета Герджикова и др.
3 НЕМСКИ ЕЗИК Aspekte junior , KLETT
4 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Legacy A1 Express Publishing продължение
5 МАТЕМАТИКА Архимед , Паскалеви
6 ИТ Изкуства
7 ИНФОРМАТИКА Лекции
8 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ Просвета основано 1945,

автори П.Павлов, Р.Гаврилова, В. Янчев и др.

9 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Анубис Клет
10 ФИЛОСОФИЯ Просвета  , Варджийска, Бешкова
11 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. Просвета АзБуки, Василий Ишев и др.
12 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000
13 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА ПЕДАГОГ 6
15 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЕДАГОГ 6 , Савчева, Панайотова
15 МУЗИКА Анубис «Клет България «ООД

Колектив Я.Рускова и др.

10Г КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Булвест 2000 – Клет, проф. Ангел Петров и колектив
2 ЛИТЕРАТУРА Булвест 2000 – Клет, проф. Бойко Пенчев, проф. Виолета Герджикова и др.
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Think B1 2 part 2 Клет България
4 РУСКИ ЕЗИК Учебник Классно  – Клет А1,2

Тетрадка Клет

5 МАТЕМАТИКА Архимед , Паскалеви
6 ИТ Изкуства
7 ИНФОРМАТИКА Лекции
8 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ Просвета основано 1945,

автори П.Павлов, Р.Гаврилова, В. Янчев и др.

9 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Анубис Клет
10 ФИЛОСОФИЯ Просвета  , Варджийска, Бешкова
11 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. Просвета АзБуки, Василий Ишев и др.
12 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000
13 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА ПЕДАГОГ 6
14 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЕДАГОГ 6 , Савчева, Панайотова
15 МУЗИКА Анубис «Клет България «ООД

Колектив Я.Рускова и др.

11А КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Просвета
2 ЛИТЕРАТУРА Анубис
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Upstream B2+ изд.Express Publishing
4 НЕМСКИ ЕЗИК Direkt zwei – 2
5 РУСКИ ЕЗИК Учебник „Я знаю на отлично руский язьк „ Клет
6 МАТЕМАТИКА Архимед второ равнище, Паскалеви
7 Информационни технологии Лекции
8 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗП Просвета София & Рива и прозорец

Учебник за 10 кл. – ЗПП

Автори – Е.Каменова, Берстен,Милза

9 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗП

 

Булвест 2000 ново преработено издание 2012
10 ФИЛОСОФИЯ АНУБИС , Колев , Пожарлиев
11 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. ПРОСВЕТА-СОФИЯ – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС-ЗП, Ангелов
12 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000 – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС
13 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА ПЕДАГОГ 6 – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС, ЗП
14 ХРИСТОМАТИЯ Анубис

11Б КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Просвета
2 ЛИТЕРАТУРА Анубис
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Upstream B2+ изд.Express Publishing
4 НЕМСКИ ЕЗИК Direkt zwei – 2
5 Руски език Учебник „Я знаю на отлично руский язьк „ Клет
6 МАТЕМАТИКА Архимед второ равнище, Паскалеви
7 Информационни технологии Лекции
8 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ Просвета София & Рива и прозорец

Учебник за 10 кл. – ЗПП

Автори – Е.Каменова, Берстен,Милза

9 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗП Булвест 2000
10 ФИЛОСОФИЯ АНУБИС , Колев , Пожарлиев
11 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. ПРОСВЕТА-СОФИЯ – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС-ЗП, Ангелов
12 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000 – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС
13 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА ПЕДАГОГ 6 – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС, ЗП
14 ХРИСТОМАТИЯ Анубис

11В КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Просвета
2 ЛИТЕРАТУРА Анубис
3 НЕМСКИ ЕЗИК Mittelpunkt
4 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Upstream B1+ изд.Express Publishing
5 МАТЕМАТИКА Архимед първо равнище, Паскалеви
6 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ Просвета София & Рива и прозорец

Учебник за 10 кл. – ЗПП

Автори – Е.Каменова, Берстен,Милза

7 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Булвест 2000
8 ФИЛОСОФИЯ АНУБИС , Колев , Пожарлиев
9 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. ПРОСВЕТА-СОФИЯ – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС-ПП , Ангелов
10 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000 – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС
11 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА БУЛВЕСТ 2000, УЧЕБНИК ЗА 10 КЛ., ПП
12 ХРИСТОМАТИЯ Анубис

11Г КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Просвета
2 ЛИТЕРАТУРА Анубис
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Cambride University Press ,Complete First

Complete Advanced

4 РУСКИ ЕЗИК Учебник „Я знаю на отлично руский язьк „ Клет
5 МАТЕМАТИКА Архимед първо равнище, Паскалеви
6 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ Просвета София & Рива и прозорец

Учебник за 10 кл. – ЗПП

Автори – Е.Каменова, Берстен,Милза

7 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Булвест 2000
8 ФИЛОСОФИЯ АНУБИС , Колев , Пожарлиев
9 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБР. ПРОСВЕТА-СОФИЯ – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС-ЗП , Ангелов
10 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000 – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС
11 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА ПЕДАГОГ 6 – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС, ЗП
12 ХРИСТОМАТИЯ Анубис

12А КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Просвета
2 ЛИТЕРАТУРА Анубис
3 ХРИСТОМАТИЯ Анубис
4 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Express Publishing Upstream B2
5 РУСКИ ЕЗИК Учебник „Я знаю на отлично руский язьк „ Клет
6 МАТЕМАТИКА Архимед второ равнище, Паскалеви
7 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Лекции
8 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ-ЗП ЗП учебник за 11кл. преработено издание

Гюзелев, Стоянов

9 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА-ЗП Булвест 2000
10 СВЯТ И ЛИЧНОСТ Анубис

Автор ИВАН КОЛЕВ

11 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000 – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС
12 ХРИСТОМАТИЯ Анубис

12Б КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Просвета
2 ЛИТЕРАТУРА Анубис
3 ХРИСТОМАТИЯ Анубис
4 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Express Publishing Upstream B2
5 РУСКИ ЕЗИК Учебник „Я знаю на отлично руский язьк „ Клет
6 МАТЕМАТИКА Архимед второ равнище, Паскалеви
7 ИТ Лекции
8 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗП учебник за 11кл. преработено издание

Гюзелев, Стоянов

9 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА-ЗП

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА-ПП

Булвест 2000

 

Булвест 2000

10 СВЯТ И ЛИЧНОСТ Анубис

Автор ИВАН КОЛЕВ

11 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000 – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС
12 ХРИСТОМАТИЯ Анубис

12В КЛАС

N ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Просвета
2 ЛИТЕРАТУРА Анубис
3 НЕМСКИ ЕЗИК Direkt zwei – 3
4 АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК Express Publishing Upstream B2
5 МАТЕМАТИКА Архимед първо равнище, Паскалеви
6 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗП учебник за 11кл. преработено издание

Гюзелев, Стоянов

7 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Булвест 2000
8 СВЯТ И ЛИЧНОСТ Анубис

Автор ИВАН КОЛЕВ

9 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ГЕЯ ЛИБРИС , ОВЧАРОВ И КОЛЕКТИВ – УЧ. ЗА 11 КЛ.,ПП
10 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000 – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС
11 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОК. СРЕДА БУЛВЕСТ – 2000, Г. НЕЙКОВ И КОЛ. , ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ЗА 11 КЛ. И ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ЗА 12 КЛ.
12 ХРИСТОМАТИЯ Анубис

 12Г КЛАС

ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛСТВО
1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Просвета
2 ЛИТЕРАТУРА Анубис
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Cambridge , Complete Advanced
4 РУСКИ ЕЗИК Учебник „Я знаю на отлично руский язьк „ Клет
5 МАТЕМАТИКА Архимед първо равнище, Паскалеви
6 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПП учебник за 11кл.

Николов, Делев, Янчев

7 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Булвест 2000
8 СВЯТ И ЛИЧНОСТ Анубис

Автор ИВАН КОЛЕВ

9 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ БУЛВЕСТ 2000 – УЧЕБНИК ЗА 10 КЛАС

 

10 ХРИСТОМАТИЯ Анубис

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK