Открит урок по уч. предмет “История и цивилизация”


Във връзка със Седмицата на Толерантността и 76 години от спасяването на българските евреи – 10-17 март 2019 година, учениците от ХІ в клас, профил „Природни науки“, на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ проведоха урок по история и цивилизация. Урокът е част от инициативата „Уроци по достойнство“. По зададена от г-жа Цанка Маркова тема „Българите и тяхната роля в спасяването на евреите“ те направиха ученическо изследване, свързано с тази проблематика.

Учениците работиха в четири екипа и представиха най-важните моменти от спасяването на българските евреи, политическата воля на управляващите и нелеките решения, които е трябвало да вземат.

Екип едно представи причините за спасяването, както и смелостта на българина в тази нелека за него ситуация. Екип две представи личността на Димитър Пешев и обществеността в Кюстендил. Екип три представи ролята на Цар Борис и оценка за неговата роля за спасяването. Екип четири изследва и представи ролята на българската църква и нейното човеколюбие.

Гости на урока по достойнство и човечност бяха: г-н Мирослав Братоев, старши експерт по обществени науки и гражданско образование и религии, г-жа Даниела Колева, директор на училището, директори и учители от трите общини – Ботевград, Правец и Етрополе, учители от училището.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net