П О К А Н А от Даниела Николова Председател на Обществен съвет към ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Уважаеми членове, Във връзка с чл.16, ал.1, т.4, ал.2, ал.4, ал.5 и чл.20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата Ви каня да…