П О К А Н А от Даниела Николова Председател на Обществен съвет към ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Уважаеми членове, Във връзка с чл.16, ал.1, т.4, ал.2, ал.4, ал.5 и чл.20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата Ви каня да…

Профилирана природо-математическа гимназия отбеляза 134 години от рождението на своя патрон – Асен Златаров

  ,,Не се бойте,че ще имате неприятности с ограничените,духовно слепите, чуждите на повиците на живота: идеалът всякога побеждава,стига да е смислен,висок и човечен“. Асен Златаров често пъти повтарял на своите…