На 28.04.2018 г. от 09.00 ч. ще се проведе математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас. Училищата-домакини, определени от Началника на РУО София-регион за учениците от Софийска област са ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров", Ботевград и ПГ „ Константин Фотинов“, Самоков.

Учениците/техните родители подават заявление и декларация за информирано съгласие на родителите в училището, където се обучават в IV клас или училището-домакин , в което искат да се явят на състезанието в срок до 13.04.2018г.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами