Представяне на идейни разработки по темата „В сърцето на науката – ЦЕРН” по проекта на МОН „Твоят час”, представиха 11 ученици от 11-те класове от клуб „В света на новите технологии и бизнеса” в ППМГ”Акад.проф.д-р Асен Златаров”. 

Представителното занятие се проведе на 23.03.2018 г. в гимназията. Гости на мероприятието бяха преподаватели, ученици, родители и медии. Официален гост бе г-жа Даниела Колева, директор на училището, която отправи благодарност към учениците, че са се включили в клуба. „С предизвикателствата в новите технологии и техниката ви запали г-н Василев. Пожелавам ви да станете добри инженери и физици, защото България има нужда от такива специалисти”, заяви със задоволство Даниела Колева. 

В рамките на клуба под ръководството на г-н Тодор Василев Златаровци работят в областта на всички технологии и бизнеса, но по-голямо внимание е отделено на съвременните научни технологии.

Презентациите, които бяха представени днес пред аудиторията, бяха свързани с научните технологии в най-голямата лаборатория по физика на елементарните частици – ЦЕРН и ползите от тях на човечествето и науката като цяло. Презентирането бе по атрактивен начин с предприемаческо мислене. Общо 7 презентации бяха подготвили участниците в клуба, посветени на мисиите, целите и научните технологии на Европейската организация за ядрени изследвания – ЦЕРН, гр. Женева, Швейцария. 

Силвия Иковска, Ивайла Данинска и Ивета Иванова, трите от 11б клас запознаха гостите с обща и административна информация за ЦЕРН.

Антоанета Цветанова от 11а клас представи теоритичните положения на Стандартния модел на елементарните частици.

Владимир Стаменов от 11б клас презентира чрез интересни факти и клипове устройството и дейността на Големият адронен колайдер в ЦЕРН – LHC.

Програмата продължи, като гостите се пренесоха в света на детекторите на елементарни части в ЦЕРН. Саво Цветков от 11б клас запозна публиката със Компактния мюонен соленоид –CMS, детектора с най-голямо българско участие в изграждането и дейността му. Дамян Цветков и Любомир Любомиров и двамата от 11а клас показаха атрактивно дейността на вторият важен детектор – ATLAS

Йордан Беров от 11б клас завладяващо разказа за нивата на компютърната мрежа в ЦЕРН и за обработката огромните данни от събития от детекторите. Росен Господинов от 11в и Владимир Димитров от 11а клас представиха последните разработени иновативни технологии на ЦЕРН в областта на медицинската диагностика и адронна терапия- PET, новото оръжие срещу раковите и туморни заболявания.

По повод 64 години от създаване на ЦЕРН, участниците от клуба подредиха постерна сесия и изложба за устройството и дейността на ЦЕРН, която бе открита в края на мероприятието.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами