22-март-Ден на жабешкото блато

Коментарите са изключени за 22-март-Ден на жабешкото блато


Учениците от клуб „Природолюбители“ участваха активно в мероприятията, организирани от община Ботевград и Националния природонаучен музей- БАН, за отбелязване на Деня на Жабешкото блато. Денят на Жабешкото блато се отбелязва по повод първото научно документиране на миграцията на планинската жаба (Rana temporaria) в защитената местност „Мухалница” край Ботевград. В зала „Орханиец” на Историческия музей учениците се запознаха и изслушаха лекцията за миграцията на жабата и изследванията ,които е направил доц.д-р В.Бешков от БАН.Той сподели „че по-голяма миграция на планинска жаба до сега не е известна.“След това в зала Арена Ботевград учениците представиха презентации и видеофилми, изработени от посещението на Жабешкото блато.Включиха се в интересни игри и викторина .Най-много награди получиха Лора Трифонова и Михаела Цветкова.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами

Ученици от ППМГ,,Акад.проф.д-р Асен Златаров" гостуваха на своите връстници от Италия

Коментарите са изключени за Ученици от ППМГ,,Акад.проф.д-р Асен Златаров" гостуваха на своите връстници от Италия


 

От 12.03. до 16.03.18г. ученици от осмите класове на ППМГ „Акад. проф. д-р Ас.Златаров” за поредна година посетиха своите съученици от гр. Фумане /Верона/ -Италия. Вече седма година продължава приятелството между двете училища. Младите Златаровци живяха 5 дни в приемни семейства, опознавайки отблизо бита и нравите на италианците. По време на престоя си учениците посетиха едни от най-романтичните градове на Италия-Верона и Венеция, които оставиха у тях незабравими спомени. Съвместната проектна работа обогати нашите възпитаници, които показаха своите познания и умения в изработването на различни технически модели. Нашите ученици с нетърпение очакват следващата среща “на родна земя” от 08.-12.05.18.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net