Златаровци представиха ЦЕРН по проект "Твоят час"

Коментарите са изключени за Златаровци представиха ЦЕРН по проект "Твоят час"


Представяне на идейни разработки по темата „В сърцето на науката – ЦЕРН” по проекта на МОН „Твоят час”, представиха 11 ученици от 11-те класове от клуб „В света на новите технологии и бизнеса” в ППМГ”Акад.проф.д-р Асен Златаров”. 

Представителното занятие се проведе на 23.03.2018 г. в гимназията. Гости на мероприятието бяха преподаватели, ученици, родители и медии. Официален гост бе г-жа Даниела Колева, директор на училището, която отправи благодарност към учениците, че са се включили в клуба. „С предизвикателствата в новите технологии и техниката ви запали г-н Василев. Пожелавам ви да станете добри инженери и физици, защото България има нужда от такива специалисти”, заяви със задоволство Даниела Колева. 

В рамките на клуба под ръководството на г-н Тодор Василев Златаровци работят в областта на всички технологии и бизнеса, но по-голямо внимание е отделено на съвременните научни технологии.

Презентациите, които бяха представени днес пред аудиторията, бяха свързани с научните технологии в най-голямата лаборатория по физика на елементарните частици – ЦЕРН и ползите от тях на човечествето и науката като цяло. Презентирането бе по атрактивен начин с предприемаческо мислене. Общо 7 презентации бяха подготвили участниците в клуба, посветени на мисиите, целите и научните технологии на Европейската организация за ядрени изследвания – ЦЕРН, гр. Женева, Швейцария. 

Силвия Иковска, Ивайла Данинска и Ивета Иванова, трите от 11б клас запознаха гостите с обща и административна информация за ЦЕРН.

Антоанета Цветанова от 11а клас представи теоритичните положения на Стандартния модел на елементарните частици.

Владимир Стаменов от 11б клас презентира чрез интересни факти и клипове устройството и дейността на Големият адронен колайдер в ЦЕРН – LHC.

Програмата продължи, като гостите се пренесоха в света на детекторите на елементарни части в ЦЕРН. Саво Цветков от 11б клас запозна публиката със Компактния мюонен соленоид –CMS, детектора с най-голямо българско участие в изграждането и дейността му. Дамян Цветков и Любомир Любомиров и двамата от 11а клас показаха атрактивно дейността на вторият важен детектор – ATLAS

Йордан Беров от 11б клас завладяващо разказа за нивата на компютърната мрежа в ЦЕРН и за обработката огромните данни от събития от детекторите. Росен Господинов от 11в и Владимир Димитров от 11а клас представиха последните разработени иновативни технологии на ЦЕРН в областта на медицинската диагностика и адронна терапия- PET, новото оръжие срещу раковите и туморни заболявания.

По повод 64 години от създаване на ЦЕРН, участниците от клуба подредиха постерна сесия и изложба за устройството и дейността на ЦЕРН, която бе открита в края на мероприятието.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Успехи на национално състезание по ИТ в Благоевград

Коментарите са изключени за Успехи на национално състезание по ИТ в Благоевград


На проведеното в Благоевград национално състезание по информационни технологии в периода 23-25 март 2018г. Цветелина Момчилова Пенева, ученичка от 12б клас на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград се класира на трето място в категория „Уеб сайт“. Нейният проект е на тема „Етнографски области – знаци на паметта“.

Състезанието се провежда за десети пореден път и в него могат да участват ученици от V до ХІІ клас. Целта му е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използването на компютърни технологии. Приложният характер на разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие. Уникалността на състезанието не е само в неговия състезателен характер, а и в образователната му сила по време на защитите и в деня, предшестващ самото състезание.

Ежегодно организаторите осигуряват актуални обучения за ръководители и състезатели в областта на информационните технологии.

Регламента на състезанието включва два етапа – разработване на проекта и защита на проекта пред комисия в следните направления:

V – VІІI клас:
• Уеб сайт;
• Компютърни презентации *;
• Мултимедийни клипове *;
• Групов проект *
IX – XII клас:
• Уеб сайт;
• Мултимедийни клипове *;
• Самостоятелни компютърни приложения
• Интернет приложения.

На всички участници от 11, 12  клас с резултат над 50% от максималния брой точки ще бъде предложено да бъдат приети като студенти в ЮЗУ ”Н. Рилски” и Технически университет гр. София, а за първите три места във всяка категория има и предметни награди.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Отлично представяне на училищните шампиони Емануил Цветозаров Цолов и Михаела Николаева Гаврилова от ППМГ „Академик професор доктор Асен Златаров” град Ботевград на РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ SPELLING BEE 2018

Коментарите са изключени за Отлично представяне на училищните шампиони Емануил Цветозаров Цолов и Михаела Николаева Гаврилова от ППМГ „Академик професор доктор Асен Златаров” град Ботевград на РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ SPELLING BEE 2018


На 24 март 2018 година се проведе Регионалното състезание Spelling Bee 2018. От 6600 ученици, включили се в училищните състезания, спечелилите първо и второ място бяха разпределени в Благоевград, Сливен, Варна, Ловеч, Монтана, Пловдив, Разград и София.

ППМГ”Академик професор доктор Асен Златаров” град Ботевград се регистрира за участие в 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” град София.

Регионалното състезание Spelling Bee 2018 започна в 11.00 часа с класиралите се на второ място в училищните кръгове. Михаела Николаева Гаврилова от VII клас се състезаваше с 25 участници и достигна 10 позиция.

Михаела за първи път участва в регионално състезание Spelling Bee. Тя доказа, че когато човек е мотивиран да постигне определена цел и работи целенасочено и упорито, реализира успешно мечтите си.

В състезание 2 от 13.00 часа се включиха училищните шампиони. От общо 24 участници Емануил Цветозаров Цолов от VII клас достигна до 6-то място.

Емануил се явява за втори път на регионално състезание Spelling Bee и отново показа умения за представяне пред публика на допълнителни знания по английски


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

език.

22-март-Ден на жабешкото блато

Коментарите са изключени за 22-март-Ден на жабешкото блато


Учениците от клуб „Природолюбители“ участваха активно в мероприятията, организирани от община Ботевград и Националния природонаучен музей- БАН, за отбелязване на Деня на Жабешкото блато. Денят на Жабешкото блато се отбелязва по повод първото научно документиране на миграцията на планинската жаба (Rana temporaria) в защитената местност „Мухалница” край Ботевград. В зала „Орханиец” на Историческия музей учениците се запознаха и изслушаха лекцията за миграцията на жабата и изследванията ,които е направил доц.д-р В.Бешков от БАН.Той сподели „че по-голяма миграция на планинска жаба до сега не е известна.“След това в зала Арена Ботевград учениците представиха презентации и видеофилми, изработени от посещението на Жабешкото блато.Включиха се в интересни игри и викторина .Най-много награди получиха Лора Трифонова и Михаела Цветкова.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Ученици от ППМГ,,Акад.проф.д-р Асен Златаров" гостуваха на своите връстници от Италия

Коментарите са изключени за Ученици от ППМГ,,Акад.проф.д-р Асен Златаров" гостуваха на своите връстници от Италия


 

От 12.03. до 16.03.18г. ученици от осмите класове на ППМГ „Акад. проф. д-р Ас.Златаров” за поредна година посетиха своите съученици от гр. Фумане /Верона/ -Италия. Вече седма година продължава приятелството между двете училища. Младите Златаровци живяха 5 дни в приемни семейства, опознавайки отблизо бита и нравите на италианците. По време на престоя си учениците посетиха едни от най-романтичните градове на Италия-Верона и Венеция, които оставиха у тях незабравими спомени. Съвместната проектна работа обогати нашите възпитаници, които показаха своите познания и умения в изработването на различни технически модели. Нашите ученици с нетърпение очакват следващата среща “на родна земя” от 08.-12.05.18.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Среща с възпитаника на Гимназията проф. Ради Романски

Коментарите са изключени за Среща с възпитаника на Гимназията проф. Ради Романски


На16.03.07.2018 ученици от училището се срещнаха с проф. Ради Романски, който е зам. декан в Технически университет гр. София и е възпитаник на ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”. Срещата бе във връзка с кариерното развитие на учениците и обучението по свят и личност. Проф. Романски представи новите специалности в ТУ-София и изнесе лекция на тема: “ Информационнната сигурност в съвременното общество”. След отговор на въпроси на учениците бяха раздадени рекламни материали на ТУ София.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

“Световна седмица на парите” 2018

Коментарите са изключени за “Световна седмица на парите” 2018


12

За поредна година ППМГ“ Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Световна седмица на парите“, която се провежда от 12 март до 18 март. Темата на инициативата е: „Въпросите за парите са важни.“

На 15.03.2018 година, учениците от Клуба по Твоят час „ Готови за пазара на труда- Предприемачество“, с ръководител г-жа М. Андонова, се включиха в инициативата със следните дейности:

1. Запознаха се с термина „ Деноминация –преименуване на паричните знаци, придружено с намаляване на номиналната им стойност или заменяне на старите парични знаци с уедрени нови за опростяване на разчетните сметки., като разгледаха колекция от банкноти и монети, които са били в обръщение през годините. Също така получиха ценна информация за кредитите, които отпуска банката на студенти и млади предприемачи.

2. Интерес предизвика играта „ Монополи“, където учениците на практика, макар и виртуално, могат да се представят като предприемачи.

3. Посетиха Първа Инвастиционна банка- клон гр. Ботевград, където имаха възможността да се запознаят и видят за какво още могат да се използват парите, като закупуване на юбилейни монети, медали, кюлчетата и кюлчета-медальони, бижута от сребро и злато.

Продуктите на швейцарската рафинерия за благородни метали ПАМП, на Новозеландския монетен двор, както и всички инвестиционни кюлчета и монети се продават в съответна брандирана луксозна опаковка. Монетите на БНБ са опаковани в прозрачни капсули. Всички продукти са придружени от сертификат за автентичност.

4. Учениците посетиха Исторически музей- Ботевград, където имаха възможността да се запознаят с историята на възникване на парите, да видят находки от нашия край и да зададат многото си въпроси, защо те са важни и днес.

По-важно от всякога е децата и младежите да са икономически грамотни, за да могат да преодолеят неравенствата и да изградят по-добро бъдеще!

Въпросите за парите са важни, защото децата и младежите трябва да получат знания и да изградят умения, за да могат да вземат интелигентни финансови решения през живота си.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Older Entries