Клас

Кабинет

Класен ръководител

Дата

час

ПЪРВА СМЯНА

1

V

102

Валя Христова

22.02.2018г.

18,30

2

VІІІ”А”

106

Никола Георгиев

22.02.2018г.

18,30

3

VІІІ”Б”

107

Ива Цветанова – Иванова

22.02.2018г.

18,30

4

VІІІ”В”

209

Теменужка Христова

23.02.2018г.

18,00

5

VІІІ”Г”

205

Цонка Гешовска

22.02.2018г.

18,30

6

IХ”А”

204

Тодор Василев

22.02.2018г.

18,30

7

IХ”Б”

104

Десислава Ангелова

20.02.2018г.

18,30

8

IХ”В”

108

Татянка Грухланска

22.02.2018г.

17,30

9

IXГ“

108

Яна Барийска

19.02.2018г.

17,30

10

ХI”А”

210

Стефан Чолаков

23.02.2018г.

18,30

11

ХІ”Б”

105

Милена Андонова

20.02.2018г.

17,45

12

ХІ”В”

206

Радка Гетова

23.02.2018г.

18,30

13

ХІ”Г”

208

Цветанка Петрова

22.02.2018г.

18,30

ВТОРА СМЯНА

14

VI

102

Яна Пешева

21.02.2018г.

18,30

15

I

107

Николай Пеев

21.02.2018г.

18,30

16

Х”А”

104

Паулина Дякова

21.02.2018г.

18,30

17

Х”Б”

205

Йорданка Проткинска

21.02.2018г.

18,30

18

Х”В”

209

Ценка Пеева

21.02.2018г.

18,30

19

Х”Г”

207

Дияна Ганева

21.02.2018г.

18,30

20

ХII”А”

210

Даниела Пенкова

21.02.2018г.

18,30

21

ХII”Б”

105

Цанка Маркова

21.02.2018г.

18,30

22

ХII”В”

206

Олга Каменова

21.02.2018г.

18,30

23

ХII”Г”

208

Радка Иванович

21.02.2018г.

18,30

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами