Хелуин в ППМГ "Акад.проф д-р Асен Златаров"

Коментарите са изключени за Хелуин в ППМГ "Акад.проф д-р Асен Златаров"


Учениците от ППМГ „Акад.проф д-р Асен Златаров“ и тази година отбелязаха празника Хелуин. Те изработиха оригинални тиквени фенери и табла, а много ученици се преобразиха на вещици, призраци, вампири и популярни герои.

Раздадени бяха грамоти за най-оригинален тиквен фенер и най-атрактивен костюм за празника.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами

Състезание по математическо ориентиране се проведе в ППМГ

Коментарите са изключени за Състезание по математическо ориентиране се проведе в ППМГ


По случай 1 ноември преподавателите по математика в гимназията за четвърта поред година спретнаха интригуващо състезание по математическо ориентиране за учениците от V, VІ и VІІ клас. Целта му е да се засили интересът към математиката, да покаже, че тя може да бъде и забавна, и че може да се учи, докато се играе.

Общо 30 ученици, разпределени в 3 отбора – “Архимед“ – V кл., “Евклид“ – VІ кл. и “Питагор“ – VІІ кл, мериха знания в областта на точните науки. Те трябваше да се преборят с решаването на забавни логически задачи, като сами ги открият на предварително скрити на различни места в двора на учебното заведение. На всеки от отборите се паднаха по 5 задачи, като при вярно решение на задача получават по 10 точки. Отборът, пръв предал решенията си, получава още 10 точки; отборът, който предаде втори – 5 точки; отборът, който предаде трети – 0 точки.
Решените задачи бяха проверени от жури в състав: Никола Георгиев, Даниела Пенкова и Паулина Дякова.

Най-добър в математическото ориентиране се оказа отборът на VІІ клас с 48 точки. След него се класира V кл. с 39 точки , а престижното 3-о място заеха шестокласниците с 31 точки.

След обявяване на резултатите всички ученици получиха грамоти, награди и лакомства.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

„Доброволчеството като полза – предприемачество“ партниращи страни Чехия, Италия и Румъния

Коментарите са изключени за „Доброволчеството като полза – предприемачество“ партниращи страни Чехия, Италия и Румъния


ПРОЕКТ Еразъм+ КД2 , ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград.

От 30.10.2017г. до 03.11.2017г. ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград, ще бъде домакин на работна среща по проекта Eразъм+ Стратегически партньорства. Ученици и учители ще събеседват и ще представят темите: „Бизнес инкубатор“, „Наръчник на предприемача“ и “ Доброволчество“.

Първата среща ще се състои на 30.10.2017г. от 9:30 часа в Исторически музей Ботевград. Останалите срещи ще се проведат в училищната мултимедийна зала.

Участниците ще имат възможност да представят основните характеристики на бизнеса и добрия предприемач, да обменят идеи и да начертаят свои на предстоящ иновационен лагер.

По време на престоя си в България партньорите ще могат да разгледат някои от забележителностите на град Ботевград, София и гр. Габрово – градът на първите предприемачи.

Работната среща по проекта ще приключи с кръгла маса – „Бизнес пазарът в България и предприемачеството“, която ще се проведе на 3.11.2017г. от 11:00 часа в ППМГ „Акад проф. д-р Асен Златаров“.

Чрез работата по проекти учителите и учениците придобиват нови идеи, практически умения за работа в екип и се запознават с иновативни материали за преподаване.

Мобилността дава възможност за обмен на идеи и контакти с учители и ученици от други европейски страни, запознаване с други култури и подобряване на езиковата компетентност.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Областeн кръг на Състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2017-2018 г.

Коментарите са изключени за Областeн кръг на Състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2017-2018 г.


На 20.10. 2017г. в РУО- гр. София се проведе Областният кръг на Състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2017-2018 г.

За радост на ППМГ“ Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ и тази година има класиран ученик за Националния кръг на състезанието, който ще се проведе на 11.10.2017г. в гр. Сливен.

Това е Владимир Здравков Стаменов от 11 б клас, с ръководител г-жа М. Андонова.

Той получи грамота и за най- добър анализатор!

Състезанието се провежда в две възрастови групи, както следва:

І възрастова група – ученици от VI до VІII клас включително, които изучават английски език в училище в рамките на задължителната/общообразователната си подготовка;

ІІ възрастова група – ученици от IХ до ХI клас включително, които изучават английски език в училище в рамките на задължителната си подготовка.

Участниците следва да не са живели и/или учили в англоезична държава или английско/американско училище/колеж.

Проверката на знанията и уменията на учениците се извършва в два модула:

  1. Предварително подготвено устно представяне по тема, формулирана от ученика и вписваща се в мотото на състезанието за определената година.
    Мотото за 2017/2018 учебна година е: Correction does much, but encouragement does more.
  1. Свободен разговор с членовете на журито (членове съответно на общинската/училищната, на областната или на националната комисия), които оценяват представянето на участниците.

Времето за представяне на всеки участник е до 15 минутидо 5 минути за предварително подготвеното устно представяне и до 10 минути за свободен разговор.

Представянето на участниците от двете възрастови групи се оценява от жури/журита от по трима членове. Оценяването се извършва по точки според разработени от националната комисия критерии.

Учителският колектив и учениците пожелават на Влади успех и в следващата надпревара!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Отчет по ПРОЕКТ Еразъм+ КД2 „Доброволчеството като полза- предприемачество“ с партниращи страни Чехия, Италия и Румъния, бе осъществен на 18.10.2017г. в ППМГ“ Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр.Ботевград.

Коментарите са изключени за Отчет по ПРОЕКТ Еразъм+ КД2 „Доброволчеството като полза- предприемачество“ с партниращи страни Чехия, Италия и Румъния, бе осъществен на 18.10.2017г. в ППМГ“ Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр.Ботевград.


 

Гости на представянето на отчета бяха представители на Училищното настоятелство , Отдел култура и образование към Община ботевград, Училищния съвет, преподаватели и родители, колеги от други учебни заведения в района.

Г-жа Д. Колева, ръководител на проекта запозна присъстващите с дейностите, извършени през първата година и резултатите, постигнати от екипите и техните ръководители. Галя Маринова и Ванеса Енева, участници в проекта представиха втора мобилност „ До Румъния и обратно“, а г-жа М. Андонова, координатор на проекта представи детайлно дейностите и резултатите до момента, както и изработените рекламни материали.

Теоретичната част бе представена чрез мултимедийни продукти, след което беше обърнато внимание върху практическото приложение на наученото. Учителите имаха възможност да разгледат брошурите и наръчниците, изработени за предстоящата трета среща, която предстои в гр. Ботевград от 29.10-03.11.2017г., чиято тема е Бизнес пазарът в България и Предприемачество. Доброволческите инициативи са един от важните акценти при всяка една среща с партньорите.

В края на срещата бе направен и следният извод:

„За да бъде постигнат оптимален резултат от работата по проекта е необходимо да се показва практическото приложение на наученото, което от своя страна ще помогне за бъдещата реализация на учащите се на пазара на труда.

Всичко зависи от мотивацията на педагога и ученика!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Под надслова „Вдъхнови бъдещето“ на 12 октомври 2017 се проведе 16-то издание на „Мениджър за един ден“.

Коментарите са изключени за Под надслова „Вдъхнови бъдещето“ на 12 октомври 2017 се проведе 16-то издание на „Мениджър за един ден“.


 

За участие кандидатстваха 1700 ученици и студенти, а като работодатели-домакини на младежите в този ден се регистрираха близо 200 компании, институции, неправителствени организации, които осигуряват работните места за мениджърите за един ден.

Ученици от Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ взеха участие в 16-то издание на инициативата „Мениджър за един ден“, организирана от JA Bulgaria. Готови да покажат своите организаторски умения и лидерски качества, нашите възпитаници приеха предизвикателството да прекарат един реален работен ден в учебното заведение, изпълнявайки длъжностите на преподаватели по избрани от тях дисциплини и директор. Ивайло Георгиев от XII „Б“ клас получи възможността да заеме ръководния пост, макар и за ден, приветстван лично от госпожа Даниела Колева, която го запозна с нормативната уредба и правилниците, касаещи дейността на всяко училище.

А ето и останалите участници:

1.Мартин Банов- XI б кл.- Project manager Digital Products във фирма Despark Bulgaria- гр. София

2.Саво Цветков- XI б кл.- Оперативен Мениджър „Сенсата Технолоджис България“ ЕООД

3.Владимир Стаменов – XI б кл. – международен координатор в български младежки форум-София

4.Ивета Иванова – XI б кл.- отдел УПП- Община Ботевград

5.Димитър Димитров-XII a кл.- Секретар на община Ботевград

6.Цветелина Пенева- XII б кл.- учител по английски език

7.Стоян Йорданов- XII б кл. – учител по свят и личност

8.Иван Иванов- XII б кл.- дирекция АИО и УС община Ботевград

9..Ивона Кулинска- XII г- учител по Физика и астрономия

10. Георги Катранджиев XI б кл.- Ръководител офис- Societe Generale Eкспресбанк- гр. Ботевград

11 Синтия Божинова-XII г кл.- учител ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“

JA България организира инициативата за 16-та година, след като през пролетта получи специалната награда на Комисията по етика към БДВО и Първа награда за Програма от нестопанския сектор – за „Мениджър за един ден“

По време на програмата, както всяка година, утвърдени професионалисти от всички сфери на бизнеса и обществения живот и държавни управници дават възможност на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната организация. Реализирайки на практика своята социална отговорност, домакините потапят своите „мениджъри за един ден“в работното си ежедневие, показват им отвътре как работи техния сектор и ги вдъхновяват да открият своето професионално призвание.

image

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

ПЕТО ПОРЕД СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2017/2018 година

Коментарите са изключени за ПЕТО ПОРЕД СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2017/2018 година


На 05 октомври 2017г..в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” се проведе училищен кръг на националното състезание по речеви и комуникативни умения по английски език – пето издание.

Темата на тазгодишното състезание бе „ “Correction does much but encouragement does more”.

Състезанието се проведе в две възрастови групи: 6-8 кл и 9-11кл.

Сред участниците, постигнали най- високи резултати са Михаела Гаврилова от 7 кл. -161 т.,с преподавател г-жа Радка Иванович и Владимир Стаменов от 11 б кл-192т., с преподавател г-жа Милена Андонова.

Те ще мерят сили в съответната възрастова група на областния кръг на състезанието, който ще се проведе в гр. София.

Ръководството, учителският колектив и учениците при ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ им пожелават успех!

image


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net