Ученици от ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ отбелязаха Деня на Земята

Коментарите са изключени за Ученици от ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ отбелязаха Деня на Земята


По повод Световния ден на Земята учениците от VI, VII, IX и X клас на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ изготвиха постери с различни зелени послания, с помощта на които се обявиха в защита на природата. За възпитаниците на Радка Гетова и Теменужка Христова всекидневното осъзнаване на собственото поведение към природата е първата крачка към сближаването и грижата за Земята, от която зависи да ни има нас, хората. Във фоайето на учебното заведение бе направен кът за Деня на Земята. През междучасията звучаха песни, посветени на природата. С помощта на новите технологии гимназистите от Xв и Xг клас онагледиха проблемите на околната среда, свързани с климатичните промени, озоновия слой и нейното замърсяване. Участниците по проект ЕРАЗЪМ+ засадиха дръвчета в училищния двор и раздадоха флаери на граждани, като обясниха какво може да направи веки един за опазване на планетата Земя. В час по английски език шестокласниците обсъдиха темата и дадоха свои предложения за спасяването на природата.

В рамките на инициативите, посветени на 22 април, Радка Гетова проведе открито занятие по химия и опазване на околната среда с учениците от XIв клас на тема „Земята е на всички ни, но кой отговаря за нея?“. Под форма на ролева игра учениците направиха мислена разходка около Земното кълбо и наблюдаваха много екологични проблеми, които човекът със своята дейност е създал. Над някои области валят „киселинни сълзи“, които причиняват корозия на паметниците на културата и „оплешивяване на планетата“. Битовите и промишлените отпадъци замърсяват големите градове и водни басейни. Промяната в климатичните условия допринася за изчезването на редки растения и животински видове. „Духът – убиец“ от дезодорантите изтънява озоновия слой, а това довежда до заболявания на хората. Учениците дадоха предложения и обещаха, че ще мислят върху решаването на тези проблеми, за да отговорят на сигналите, които долитат от Космосa: „Пазете вашата Земя! Почистете вашата Земя!“.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами

23 АПРИЛ: МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО

Коментарите са изключени за 23 АПРИЛ: МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО


Световният ден на книгата и авторското право е посветен на всички четящи и се прави с цел популяризиране на четенето, книгоиздаването и авторското право. С честването на такъв ден ЮНЕСКО се опитва да насърчи колкото се може повече млади хора да открият удоволствието от четенето, като едновременно с това покажат уважението си към незаменимия принос на онези, които стоят зад направата на всяка книга. Много държави и градове измислят различни начини да отбележат празника на четенето, книгоиздаването и авторското право, но традиционно най-големите фиести са в Испания. Международният ден на книгата и авторското право се отбелязва на 23 април по решение на Организацията за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) от ноември 1995 г.

Учениците от 8а клас при ППМГ“ Акад.проф.д-р Асен Златаров“ също се включиха със своя инициатива. На 6 април заедно с г-жа Милена Андонова, преподавател по английски език, те решиха да си разменят книга, която да прочетат до края на месец април. Всеки ученик трябваше да донесе книга, независимо от жанра- Документални , Научни‎,Политическа литература‎, Криминална, Художествена, Романи‎, Сатирични книги, енциклопедия и т.н, която е чел и му харесва, и да я даде на избран от него ученик. Целта на избора беше да се провери доколко учениците са се опознали и да обяснят защо са избрали тази книга и съответния съученик. Учениците имат възможност да четат книгата и в междучасията, не само вкъщи.

След прочита на книгата учениците ще трябва да разкажат дали им е харесала книгата или не и защо. Целта е обогатяване на речниковия запас, повишаване културата на общуване и изказа на учениците. Днес бе първият ден, в който някои ученици споделиха своите впечатления.

Те споделиха, че идеята им харесва и дискусията бе вълнуваща.„Такива инициативи не трябва да са веднъж годишно, а ежедневие за подрастващите.“-сподели г-жа Андонова.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Пресконференция в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ по проект Еразъм+ „Доброволчeството като полза – предприемачество“

Коментарите са изключени за Пресконференция в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ по проект Еразъм+ „Доброволчeството като полза – предприемачество“


На 21.04.2017 г. участниците в проекта Еразъм+ „Доброволчeството като полза – предприемачество“ дадоха пресконференция, на която представиха Дейностите по Мобилност 1. Екипите – ученици и техните ръководители, работещи по проекта, споделиха своите виждания относно работата, предизвикателствата, пред които са се изправили и придобитите нови знания и умения. Госпожа Даниела Колева, директор на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, откри пресконференцията и изрази своите впечатления от досегашната работа по проекта.

Екипът, осъществил първата работна среща, която се проведе между 27.03.2017 и 31.03.2017 г. в гр. Ортона, Италия, презентира своята дейност и сподели впечатленията си от работата с партньорските екипи и престоя си там. В срещата са взели участие екипи от Италия, Румъния, Чехия и България. Ивета Иванова, Силвия Иковска , Саво Цветков и Йордан Беров от 10б клас и Тони Николов от 9 б клас специалност “Информационни технологии” със засилено изучаване на английски език, представиха презентации на тема: „Меки умения“, „Конфликти на работното място“, „Работа в екип“ и „Мениджър за един ден.“ Участниците в срещата разказаха за идеите, които са обменили и за дискусиите и ролевите игри, в които са участвали. Наред с предприемаческите умения, които усвояват, учениците извършват и редица доброволчески дейности – Коледен базар, предаване на хартия, изработване на мартеници, освежаване на класна стая и периодично почистване и залесяване на паркови и зелени площи в общината. По повод 22 април – Ден на Земята, те засадиха дръвчета в парка.

Гости на мероприятието бяха: госпожа Даниела Николова, председател на Обществения съвет, госпожа Елеонора Дачева – председател на Училищното настоятелсво, Стоян Клюнков, председател на Младежкия парламент в Община Ботевград, родители, учители и ученици.

Екипите продължават с поглед напред към втората работна среща, която ще се състои в гр. Яш- Румъния през месец юни. Темата на срещата е „Бизнесът и как са прави бизнес“, „Бизнес инкубатор“ и Изработване на Туристическа пътна карта на България.

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма „Еразъм+“ включва три основни Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Математическо състезание “Питагор” за кандидат-гимназисти

Коментарите са изключени за Математическо състезание “Питагор” за кандидат-гимназисти


Уважаеми родители,

        Уведомявам Ви, че съгласно чл. 73, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за дейностите право на участие в държавния план-прием в V клас в

профилираните гимназии с профил “Математически“ и профил „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на

основно образование, явили са се на национално външно оценяване в IV клас и са участвали в олимпиада по математика на областно ниво и в две

математически състезания, включени в календара на МОН – едното състезание е „Европейско кенгуру“, а другото е „Питагор“. За Софийска област е ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Ботевград

           Заявление за участие на 14.05.2017 г в Националното състезание „Питагор“ /Приложение 3/ подават родители/ настойници на учениците

от IV клас в училището, в което учи ученика в срок до 26.04.2017 г., заедно с попълнена Декларация /Приложение 4/ за информирано съгласие,

подписана от законните представители на учениците (родители, осиновители, настойници или попечители), във връзка с обработването на техните лични данни – след

тази дата, въз основа на подадените заявления  и списъците с желаещите ученици, със Заповед на началника на РУО – София-регион, ще бъде  създадена

организация за провеждането на Националното  математическото състезание „Питагор“ за учебната 2016/2017 г. на учениците от IV клас в училищата от Софийска област.

Моля да уведомите за гореизложеното  задължително всички ученици от IV клас на вашето училище и техните  родители/настойници.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Експонирани продукти на изложба в ППМГ"Акад. проф. д-р Асен Златаров" град Ботевград за Великден

Коментарите са изключени за Експонирани продукти на изложба в ППМГ"Акад. проф. д-р Асен Златаров" град Ботевград за Великден


Целта на създаването на тази импровизирана изложба е участниците в клуб “Арт студио” да имат възможност да покажат своите умения и талант в областта на приложното изкуство. Конкретното участие на учениците са изработените от тях продукти за Великденските празници. Включени са и продукти, изработени от родител.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

ВЕЛИКДЕН – голям ден!

Коментарите са изключени за ВЕЛИКДЕН – голям ден!


Ден, в който възкръсва надеждата, ден, сложил ореола на вярата, че доброто се възражда и винаги тържествува.

Христос воскресе! Воистина воскресе! Така нашите деди са се поздравявали от великата нощ на възкресението, та чак до Спасовден.

Ученици от ППМГ „Акад. проф. доктор Асен Златаров“ участваха в инициативата „Арт следобед”, която се проведе на 07. 04.2017 година от 14.00 часа по идея на Община Ботевград.
Те боядисаха и рисуваха еднометрово великденско яйце, което е изложено в центъра на града.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Хитовият и обичан изпълнител Веселин Маринов на гости в Гимназията

Коментарите са изключени за Хитовият и обичан изпълнител Веселин Маринов на гости в Гимназията


17799411_1483915194975533_4669510178403896473_n

Веселин Маринов – едно от най-големите имена на българската музикална сцена, беше на гости в нашата гимназия. Събитието постави началото на едно взаимно приятелство и уважение. Веселин Маринов се срещна с педагогическия колектив и  ученици, с които си поговори за музиката, творчеството и нещата от живота.

Веселин Маринов е роден на 4 август 1961 в Полски Тръмбеш. 20 години по-късно с помощта на изпитания шлагерен тандем Тончо Русев и Евтим Евтимов той се нарежда сред певците, за които пълните зали в България в края на 90-те не са непостижима мечта.

Завършва Естрадния отдел в Музикалната академия – 1983. От 1982 до 1985 работи в група „Импулс“ (I награда и наградата на публиката на Младежкия конкурс за забавна песен за „Ти дойде“ – м.Веселин Маринов). От 1985 работи като солист (първи запис – „Спомен“ – м.Любомир Денев). Представя успешно още две песни на Младежкия конкурс за забавна песен: „На пристана любов“ (м.Хайгашод Агасян) – II награда – 1987 „Пиано за двама“ (м.Борис Чакъров) – I награда, а „Мъжка песен“ (м.Георги Денков) – на фестивала „Златният Орфей“ – 1986 (песента е обявена за мелодия „януари“ в телевизионния конкурс „Мелодия на годината“). През 1986 е отличен с награда на Международния фестивал за млади изпълнители в Тбилиси. На новоучредения конкурс за млади певци през 1989 печели първата награда. Същата година идва и първото голямо международно признание с Голямата награда на Интервизия в Прага, а през 1994 – Голямата награда в международния конкурс за изпълнители „Златният Орфей +“. Истинската популярност идва след 1994 с шлагерите на Тончо Русев и Евтим Евтимов, чиято песен „Горчиво вино“ е обявена за Мелодия на годината в последния тв конкурс през 1995. Пак тяхната „Жена на балкона“ печели ІІ награда на радиоконкурса „Пролет“, организиран от БНР с програмата на ООН за развитие – 1997. Междувременно участва успешно в Германия и Испания в спектакли, които съпровождат модни ревюта на големи каталожни списания, поканен е в програмата по случай честването на 850-годишнината от основаването на Москва, на фестивала „Славяски базар“ и други. През 2006 Веселин Маринов е номиниран за един от 100-те в допитването на БНТ „Великите българи“. През последните години Веселин Маринов продължава да работи активно – всяка година прави по албум, който реализира и във видеовариант, и  мащабни турнета из цялата страна, каквито друг изпълнител не може да си позволи. Няколко поредни години е избиран за „Певец на годината“.

Талантливи млади изпълнители от цялата страна събира на една сцена конкурса “Полските щурчета”, който ще се провежда в началото на всеки септември в Полски Тръмбеш. Основният двигател на инициативата е обичаният български изпълнител Веселин Маринов. „Това е едно красиво и искрено събитие. Моя многогодишна мечта беше да направя нещо, което да остави следа в родния ми град”, казва любимата звезда на поколения българи. Организатори на цветното събитие са Община Полски Тръмбеш, НЧ „Отец Паисий 1905”, както и Сдружение “Полски щурчета” с председател самият Веселин Маринов.

ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“ град Ботевград с слави със своите талантливи ученици, покорили не един или два върха в учението. Възпитаниците на Златаровската ботевградска гимназия се отблагодаряват на своите учители със завоювани първи места на олимпиади, състезания, конкурси и лични постижения в различни области на човешкото познание. Златаровци се славят  със своята креативност и афинитет към изкуствата в това число и музиката. Всяка година в ППМГ се изготвя богат на събития образователен, културен, спортен календар. Нека да припомним само концертите и благотворителните инициативи, превърнали се в запазена марка на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“.

17523113_10154302713626078_6121191977768239863_n


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Older Entries