Ученици от ППМГ взеха участие в престижни състезания по английски език

Коментарите са изключени за Ученици от ППМГ взеха участие в престижни състезания по английски език


На 25 февруари в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ за първи път се проведе училищният кръг на Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee. В него взеха участие ученици от V, VI и VII клас. Големите финалисти са Емануил Цветозаров Цолов и Илиян Гаврилов Гаврилов от VI клас. Те ще участват в регионалния кръг на надпреварата, който ще се проведе на 01.04.2017 год. в гр. София. Най-добрите трима от регионалните кръгове се класират за националния финал. Координатор на състезанието за ППМГ е Дияна Ганева, учител по английски език, съдия – Радка Иванович, учител по английски език, наблюдател – Даниела Колева – директор на гимназията.

Националното състезание Spelling Bee се организира от Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ в партньорство с фондация „Америка за България”. Подкрепя се от Министерството на образованието и науката и Посолството на САЩ. Участниците и победителите във всеки етап получават сертификати и други награди, а за финалистите в националния кръг ще бъде организиран едноседмичен летен езиков лагер.

По същото време в учебното заведение протече вътрешноучилищният кръг на друго състезание по английски език, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. В него взеха участие 75 ученици от 8 до 12 клас за нива A2, B1, B2, C1.

Дни по-рано в ППМГ „Акад. проф.д-р. Асен Златаров“ се проведе Седмото състезание по творческо писане на английски език. В него се включиха 21 ученици от VI до XII клас. Гимназистите имаха възможност да развият своето въображение, да мислят творчески, да пишат и да се забавляват на английски език. За всяка възрастова група бяха зададени по 3 теми.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Г Р А Ф И К за провеждане на родителска среща за втория учебен срок в ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград

Коментарите са изключени за Г Р А Ф И К за провеждане на родителска среща за втория учебен срок в ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград


„На малкото дете бих дал крила, но бих го оставил само да се научи да лети.”
Габриел Г. Маркес

Да станеш родител – това е едно най-вълнуващите и прекрасни неща, които можем да изживеем. Да си родител обаче е отговорност и предизвикателство. Всеки се стреми да бъде добър родител за своите деца и желае те израснат здрави, да бъдат успешни и щастливи. Едно от важните събития в живота на детето, а и в този на неговите родители, е времето прекарано в училище.

Успехът е 5 % талант и 95 % труд – това важи и за повече, и за по-малко талантливите от нас. Училището дава база от знания и умения, но заложените у детето дарби са допълнителен шанс за успеха му като възрастен. Родителите са тези, които в най-ранна възраст да насочат в градивна посока заредената с неизчерпаема детска енергия дарба, за да се материализира тя в конкурентоспособност впоследствие.

Документ за разпечатване!!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Резултатът от математическото състезание „Европейско кенгуру” влиза в балообразуването за прием в 5 клас в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“

Коментарите са изключени за Резултатът от математическото състезание „Европейско кенгуру” влиза в балообразуването за прием в 5 клас в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“


imgp3282

 

На 18.03.2017 г. от 11 часа в Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ ще се проведе областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. В него могат да вземат участие всички ученици от 1 до 12 клас.

Областният кръг за състезателите от 4 клас ще се организира от РУО и е с времетраене 90 мин. За него не се събира такса правоучастие. За останалите участници тя е в размер на 7 лв.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

За кандидатстване в V клас в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ е задължително участието в математическо състезание „Европейско кенгуру“.

За целта е необходимо да бъде подадено заявление в срок до 21.02.2017 г. (вторник) в училището, в което се обучава ученикът, или в гимназията при заместник- директора.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Резулатът от математическото състезание „Европейско кенгуру” влиза в балообразуването за прием 5 клас в Гимназията

Коментарите са изключени за Резулатът от математическото състезание „Европейско кенгуру” влиза в балообразуването за прием 5 клас в Гимназията


 

plakat_2017

Уважаеми кандидат-гимназисти, родители, колеги,

На 18 март 2017 г. (събота) от 11:00 ч. в България ще се проведе поредното издание на най-масовото международно математическо състезание „Европейско кенгуру” за всички ученици от 1 до 12 клас, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български, общински, държавни и частни училища, както и в училища на територията на Република България към чуждестранните посолства.

Въз основа на заповед № РД 09-1369/15.09.2019 г. на министъра на образованието и науката състезанието ще се проведе в два кръга – Областен и Национален:

Областният кръг за състезателите от 4 клас ще се организира от Регионалните управления на образованието и е с времетраене 90 мин. За него не се събира такса правоучастие.

Резултатите важат за прием в 5. клас съгласно критерии, определени от съответните училища. Състезанието ще се Областен кръг за ученици от ІV клас ще се проведе в ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” град Ботевград.

1. Учениците от IV клас участват без такса правоучастие в областния кръг на 18.03.2017 г. от 11:00 до 12:30 ч. Времетраенето на областния кръг е 90 минути.

2. Учениците заемат определените им места до 10:30 ч. и в продължение на 30 минути се подготвят за началото на състезанието, както следва: получават бланки за попълване на отговори и с помощта на квесторите попълват необходимите лични данни върху бланките. Квесторите дават указания за начина на попълване на отговорите.

3. Форматът на областния кръг е 24 задачи с избираем отговор и 2 задачи с кратък свободен отговор. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки и се проверяват централно от Националната комисия. За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21– 26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.

4. Началникът на РУО определя в срок до 28.02.2017 г.:

– училища домакини за провеждане на областния кръг;

– областна комисия за организиране и провеждане на областния кръг.

5. Областната комисия определя отговорници за всяко училище домакин. Членовете на областните комисии и отговорниците удостоверяват с декларация отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за неразпространение на информация, свързана с темите и задачите, преди началото на състезанието, както и след края му до 18.04.2017 г. 

6. В срок до 08.03.2017 г. началниците на РУО предоставят на експерта по математика в МОН обобщена справка-заявка за училищата домакини и броя на участниците от IV клас. Председателят на областната комисия за организиране и провеждане получава бланки за попълване на отговорите и предава съответен брой бланки на отговорниците на училищата домакини според заявения брой участници.

7. Темата за областния кръг се подготвя от Националната комисия. Началниците на РУО получават темата по имейл адрес от експерта в МОН и чрез председателя на областната комисия за организиране и провеждане я предоставят на отговорниците на училищата домакини не по-рано от 30 минути преди началото на състезанието.

8. След приключване на областния кръг квесторите в залите събират обратно раздадените на учениците теми и бланките с попълнените отговори. Темите и бланките се предават на отговорника на училището домакин. Събраните обратно теми се съхраняват в училището домакин до 18.04.2017 г.

9. В деня на състезанието отговорниците на училищата домакини предават с протокол бланките с попълнените отговори на председателя на областната комисия за организиране и провеждане заедно с протоколите за дежурство и списъците на явилите се и неявилите се ученици.

10. В срок до 22.03.2017 г. началникът на РУО предава с протокол на експерта в МОН бланките с попълнените отговори и списък (в хартиен и електронен вариант) на явилите се ученици.

11. Координирането и контролът на дейностите по провеждане на областния кръг се осъществяват от експерта по математика в РУО и МОН.

12. Писмените работи (бланките с попълнените отговори) се проверяват и оценяват независимо един от друг от двама оценители – членове на Националната комисия.

13. Председателят на Националната комисия изготвя разпределителен протокол за броя работи, проверени и оценени от всеки член на комисията. Протоколът с резултатите и класирането се предава в МОН в 30-дневен срок след получаване на писмените работи от Националната комисия.

– Националният кръг на състезанието ще се проведе на 3 юни 2017 г. в София с времетраене 75 мин. За този кръг участието е също безплатно без такса правоучастие.

– Подробностите можете да видите в Регламента на състезанието, качен на сайта на МОН: http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

Достъп до самия документ на: file:///C:/Users/User/Downloads/reglament_EKenguru_2016_2017%20(2).pdf

Съгласно Регламента на състезанието оценяването на бланките с отговори се организира от Националната комисия за организиране и провеждане на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ въз основа на цитираната по-горе заповед. По отношение на техническата част Националната комисия ще ползва услугите на Сдружение с идеална цел в обществена полза „Европейско кенгуру“.

Попадналите в националната класация ще бъдат поканени за участие в Националния кръг, който ще се проведе на 3 юни 2017 г. в София.  Всички участници в Националния кръг ще получат сертификат за участие. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, за класиралите се от първо до трето място в петте възрастови групи ( 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 и 11-12 клас), ще получат дипломи, подписани от Министъра на образованието и науката (или негов заместник). Връчването ще стане на специално организирано тържество, като разходите по участието на наградените ще бъдат за сметка на мероприятието. Наградените ученици от 8 до 12 клас ще ползват привилегията за получаване на стипендии по цитираната по-горе наредба. Победителите, получили пълен брой точки на Националния кръг, ще участват БЕЗПЛАТНО в Лятната лагер-школа „Европейско кенгуру“.

И тази година покана за участие в състезанието получават учениците със специални образователни потребности. За всички тях, независимо от уврежданията, ще получите специални теми. Моля за вашето съдействие в състезанието да бъдат включени и такива ученици, като за тях се предвижда отделно класиране. Участието на тези ученици е безплатно.

Броят на задачите за всички класове е 26, като тези с номера от 1 до 24 са с избираем отговор, а последните две – с кратък свободен числов отговор. Първите 10 задачи се оценяват с 3 точки, вторите 10 с 4 точки, а последните 6 с 5 точки. Максимално възможният резултат е 100 точки. Разпределението на възрастовите групи е следното: 0 група – 1 клас, І група – 2 клас, ІІ група – 3 клас, ІІІ група – 5 и 6 клас, ІV група – 7 и 8 клас, V група – 9 и 10 клас, VІ група – 11 и 12 клас. VII група – студенти. За всички групи времетраенето е 90 минути.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Профилирана природо-математическа гимназия отбеляза 132 години от рождението на своя патрон

Коментарите са изключени за Профилирана природо-математическа гимназия отбеляза 132 години от рождението на своя патрон


 

На 16 февруари учениците и педагогическите специалисти от ППМГ отдадоха почит на видния учен, общественик и литератор – акад. проф. д-р Асен Златаров. Празникът по повод годишнината от рождението на основателя на биохимията в България беше отбелязан с туристически поход до местността „Зелин“, където се намира и неговата вила.

В чест на своя патрон Методическото обединение по природни науки в учебното заведение проведе занятие с учениците от VII и Xв клас. Откритият урок премина под наслов „Опитай сам!“. Мероприятието, организирано от Радка Гетова и Теменужка Христова, имаше за цел да запознае гимназистите с научните приноси на Асен Златаров. С пионерните си изследвания върху състава и свойствата на нахута, кашкавала и петмеза ученият поставя началото на ново за българската химия направление – биохимията. Първият му труд в тази област е: „Изследвания върху състава и свойствата на плодовете на Cicer Arietinum L”. Благодарение на него през 1912 г. във Франция на името на Златаров е регистриран патент за получаване на фосфатно брашно, което се използва за приготвяне на хранителни продукти за деца и възрастни. В практическата част на занятието бяха показани различни опити – огън без кибрит, вълшебния плат, кога хартията не се бои от пламъка, доказа се наличието на белтък в нахута, който беше сравнен с белтъка в състава на млякото. Под формата на разговори и диалози учениците разбраха, че химията не е наука за „фокуси“, а наука за реални чудеса.

Гости на открития урок бяха най-малките Златаровци – учениците от 5 и 6 клас, както и преподаватели от учебното заведение.

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net