Регламент за прием на ученици в V клас за учебната 2017/2018 г. в ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров"

Уважаеми родители, От учебната 2017/2018 г. приемът в V  клас в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград се осъществява по Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в…