Има ли Дядо Коледа?

Коментарите са изключени за Има ли Дядо Коледа?


santa_claus_PNG9992

През декември 1897 година в редакцията на в. „Ню Йорк пост“  се получава писмо от едно осемгодишно момиченце, което по съвет на баща си моли авторитетния вестник да и отговори на въпроса има ли наистина Дядо Коледа. Дават писмото на един от най-опитните журналисти Франсис П. Чърч. И той сяда и пише отговора. Неговото неподписано есе днес има славата на най-известната вестникарска публикация на всички времена. В. „Ню Йорк пост“ го публикува в навечерието на всяка Коледа до 1949 година, когато спира да излиза.

Ето оригиналният текст на писмото на Вирджиния О’ Ханлън:

Драги Редакторе,
Аз съм на осем години. Някои от моите малки приятели казват, че Дядо Коледа не съществува. Моля ви, кажете ми истината, има ли Дядо Коледа?
Вирджиния О’ Ханлън

…и отговорът на Франсис П. Чърч:

Да, Вирджиния, има Дядо Коледа!
Вирджиния, твоите малки приятели не са прави. Те са повлияни от скептицизма на една скептична възраст. Те не вярват, ако не видят. Те мислят, че нещо не съществува, ако не го възприемат техните малки умове. Всеки ум, Вирджиния, и на големите хора, и на децата, е малък.

В огромната ни вселена човекът е същинско насекомо, мравка, по своя интелект в сравнение с безкрайния свят над него, ако се мери възможността му да овладее цялата истина и всички знания.
Да, Вирджиния, има Дядо Коледа.
Че той съществува, е толкова сигурно, колкото е сигурно, че съществуват любовта, благородството, преданността. А ти знаеш, че ги има навсякъде и те носят красота и радост в живота. Уви! Колко тъжен би бил светът, ако го нямаше Дядо Коледа! Той би бил толкова тъжен, колкото ако нямаше Вирджинии. Тогава нямаше да има детската вяра, поезия, романтика, които правят поносимо нашето съществувание. Нямаше да получаваме никакви удоволствия, освен усетеното и видяното. Светлината, с която детството озарява света, ще угасне.
Да не вярваш в Дядо Коледа! Ти би могла да не вярваш и във феите. Можеш да накараш някого да наблюдава всички комини в коледната вечер, за да хване Дядо Коледа. Но дори да не го видиш как влиза в комина, какво доказва това? Никой не вижда Дядо Коледа, но това не е знак, че няма Дядо Коледа.
Най-истинските неща на този свят са тези, които нито децата, нито възрастните могат да видят. Някога виждала ли си феи да танцуват на поляната? Разбира се, че не, но това не значи, че те не съществуват. Никой не може да възприеме или да си представи всички чудеса на света, които са невидени и невидими. Ти можеш да счупиш бебешката дрънкалка и да видиш какво издава шума вътре в нея, но има един воал, който покрива невидимия свят, и него не може да разкъса нито най-силният човек, нито обединената сила на най-силните хора, живели някога на този свят. Само вярата, поезията, любовта, романтиката, могат да дръпнат завесата и да съзрат и обрисуват върховната красота и великолепието зад нея. Реално ли е всичко това? Ех, Вирджиния, в целия наш свят няма нищо по-реално и трайно.
Нямало Дядо Коледа? Благодарим Ти, Господи, той е жив и ще живее винаги. След хиляди години, Вирджиния, нещо повече, след 10 пъти по 10 000 години, той ще продължи да носи радост на детското сърце.

 

Честита Коледа и весела Нова година

от ръководството и колектива

на

ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” град Ботевград !!!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами

„Песен за доброто“

Коментарите са изключени за „Песен за доброто“


Тази вечер в големия салон на Народно читалище „Христо Ботев“ се състоя младежкият благотворителен концерт „Песен за доброто“. Организатори на инициативата са Светлин Йотов и Питър Райнов – бивши възпитаници на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“. Тяхната идея беше приветствана и подкрепена от ръководството и учителския колектив на Златаровската гимназия, както и от настоящи ученици. Благотворителната кауза е насочена към подпомагането на деца от учебното заведение или членове на техните семейства, които се намират в затруднено положение, свързано със социални, здравословни или други проблеми. Обединени в името на това, че всяко детско лице заслужава да бъде озарено от усмивка, на сцената се събраха певци и танцьори, които със своите изпълнения стоплиха сърцата на публиката, вдъхнаха вяра в утрешния ден, показаха, че Доброто съществува. В концерта взеха участие детски хор „Бонка Големанова“ с диригент Боряна Нешкова, Младежки духов оркестър с диригент Константин Гайдарски и Мажоретен състав с ръководител Иванка Христова, акробатките на Добринка Николова, Любомира Вушева от IXв клас, Марио Мирославов от Xб клас, Кристина Боновска, Цветан Томов, Йоан Петров и Питър Райнов. Сумата, която бе събрана и оповестена от организаторите в края на концерта е 1860 лв.

„Песен за доброто“ е продължение на благотворителните инициативи, превърнали се в запазена марка на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“. От 05 до 09.12.2016 г. се проведе Коледен базар, организиран от клуб „Благородно сърце“. Събраната сума от 3009 лв. е дарена в помощ на пострадалите от село Хитрино. По инициатива на Ученическия съвет са преведени по сметка и 2000 лв. за животоспасяващата операция на малката Гери.

Благодарим на всички родители за съпричастността и подкрепата на благотворителните инициативи в ППМГ!

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Национална олимпиада по Информационни технологии 2017 година

Коментарите са изключени за Национална олимпиада по Информационни технологии 2017 година


Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
За Олимпиадата

Националната Олимпиада по ИТ се провежда от 2002/2003 учебна година. МОН е официален организатор и основен спонсор на всички издания от Олимпиадата.

Олимпиадата се провежда в три кръга – училищен, областен и финален. По време на училищния кръг учениците демонстрират своя план за проект, като само ученици със смислен и реалистичен план се допускат до следващия кръг. По време на областния кръг учениците защитават своите вече разработени проекти, които се оценяват от областно жури съгласно приетия регламент. Националното жури одобрява всички предложени за класиране за финалния кръг. Финалният кръг включва два етапа – тест и защита на проект. Общата оценка се получава след сумиране на оценките от двата етапа. Оценките се поставят от Националното жури, което изготвя и крайното класиране.

Победителите в Олимпиадата получават специални дипломи от МОН, които могат да се използват при приемането във Висши учебни заведения. Допълнително се дават предметни награди от различни спонсори.

Регламент
pdf версия на регламента

 

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 4 от настоящия регламент. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 3 направления.

Учениците трябва да регистрират на сайта на олимпиадата до 5 януари 2017 г. своят план за проект (идеен проект). Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Изборът на подходящо направление е от критична важност, тъй като при неправилно избрано направление учениците рискуват да не получат точки по някои от критериите. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.

Всеки един участник в областен кръг или в националния кръг е длъжен да качи цялата информация свързана с проекта (изходни и изпълними кодове, документация, презентация и други необходими файлове) на сайта за организиране на олимпиадата (edusoft.fmi.uni-sofia.bg) преди регистрацията на областния кръг (версия на проекта за областния кръг) и на националния кръг (окончателна версия на проект, допуснат до финален кръг).

Предоставянето на изходен код на софтуерния продукт, реализиращ проекта, е необходимо и задължително условие за неговото допускане. Проекти, за които не е предоставен изходен код, не се допускат и се декласират.

При защитата на проекти, както на областен кръг, така и на национален кръг, се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем.

Само на националния кръг, учениците се явяват и на тест. Теглото на теста в крайната оценка на всеки един участник в националния кръг на олимпиадата е 50%. Останалите 50% се формират от качествата, представянето и защитата на разработения проект. Тестовите работи са анонимни, като всяка работа се проверява от двама проверители – членове на Националната комисия. Разкриването на анонимността и обявяването на резултатите се извършва през втория ден на олимпиадата. Тестовите въпроси и в двете състезателни групи не се публикуват.

Националната комисия изготвя протокол за явилите се ученици и за техните резултати, съдържащ получените точки и оценка по шестобалната система.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Урок по английски език с IX а клас

Коментарите са изключени за Урок по английски език с IX а клас


Е-телеграма @

За “Дневник на Дядо Коледа”

22.12.2016 година (втора смяна, първи час)

Урок по английски език с IX а клас

Тема: Коледа в нашата страна /Christmas in my country

Участваха всички ученици с четири предварително подготвени презентации, направени в къщи хляб, сарми, баклава, баница и представяне на английски език рецепти за приготвянето им. В началото на урока ученик рисуваше. Сподели се кратка любопитна информация за Дядо Коледа, коледната елха и текста на приказка от Ран Босилек на английски език с превод на български език. Иван бе в ролята на дядо Коледа и накрая зададе въпроси, обобщаващи определени моменти от проведения урок. За всеки въпрос бе осигурена коледна играчка или шоколад като подарък.

Урокът завърши с песен и пожелание за весела Коледа и Нова година и почерпка с представените ястия. Учениците получиха шоколадово лакомство и отлична оценка за участие в урока. Smile (Разузнавателна Агенция на Дядо Коледа)…


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

ППМГ отново с благотворителна инициатива

Коментарите са изключени за ППМГ отново с благотворителна инициатива


inset-larger_1050x730_1481963904

И тази Коледа златаровци протягат ръка към своите съученици в неравностойно социално положение. Двама бивши възпитаници на ППМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ гр. БотевградСветлин Йотов и Питър Райнов, съвместно с колектива на учебното заведение, организират коледен благотворителен концерт под надслов „Песен за доброто“.
Участие в изявата ще вземат настоящи ученици на гимназията – Любомира Вушева (музикални изпълнения) Марио Мирославов (бийтбокс), Мария Антонова (индивидуални изпълнения) и др., Мажоретен състав с ръководител Иванка Христова, а специални гости ще бъдат трима студенти от Нов български университет, който са подготвили изненади.
Събраните средства от концерта ще бъдат насочени към ученици от гимназията без родители или с един родител. Кауза, към която златаровци не остават безучастни.
Концертът ще се проведе на 22 декември (четвъртък) с начален час 18:00ч. в НЧ „Христо Ботев 1884“. Входът е свободен, а във фоайето на читалището ще бъде поставена кутия, в която всеки съпричастен може да остави своя принос към инициативата. Може да закупите и билет на символичната цена от 2лв. Подробности следете и във фейсбук страницата на събитието –

 https://www.facebook.com/events/1659154471048814/

Нека заедно изпеем песента за доброто!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Регламент за прием на ученици в V клас за учебната 2017/2018 г. в ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров"

Коментарите са изключени за Регламент за прием на ученици в V клас за учебната 2017/2018 г. в ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров"


ARTY_PMG__kr_bozhinov_image_thumb

Уважаеми родители,

От учебната 2017/2018 г. приемът в V  клас в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград се осъществява по Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в ПУО чрез  държавен план-прием от РУО София – регион.

За кандидатстване е необходимо учениците да се явят на:

1. Олимпиада по математика – 17.12.2016 г.

2. Две математически състезания от календара на МОН:

– „Европейско Кенгуру” – 18.03.2017 г.

– „Питагор” – 14.05.2017 г.

Учениците се явяват на олимпиада по математика в училището, в което се обучават в IV клас, а състезанията се провеждат в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”.

Регламентът за кандидатстване е качен на сайта на училището – www.pmgzlatarov.net

 

От ръководството на ППМГ

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

ППМГ с отличия от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Коментарите са изключени за ППМГ с отличия от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България


На 08.12.2016 година в град Ямбол в зала „Съвременност“ на Културно-информационен център се проведе общо събрание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Като член на Асоциацията Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ получи награда и сертификат за активна дейност през 2016 година.

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България е създадена през 2005 г., като доброволно обединение на училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на английски език.
Днес в Асоциацията членуват над 100 от най-добрите училища в страната.

Cambridge University Press е най-старото издателство в света, чиято дълга история започва през далечната 1584 г. Издателството е самофинансираща се благотворителна фондация, неделима част от Университета Кеймбридж, и всичките му усилия са насочени към подпомагане и усъвършенстване на учебния процес.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Older Entries