От 21.11.2016 до 23.11.2016г. преподавателите от ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” – госпожа Стаменова и госпожа Маркова, взеха участие в работна среща, която се проведе в Частното училище по международни отношения и връзки с обществеността – Прага, Чехия. На срещата бяха обсъдени основните дейности и срокове за изпълнение на задачите по проект „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО КАТО ПОЛЗА – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” . Целите на проекта са насърчаване на учениците за организиране и включване в различни доброволчески инициативи и изграждане на умения за общуване и работа в екип, които в бъдеще ще могат да приложат в предприемачески дейности. В проекта освен чешкото училище участват още Морско училище „LEONE ACCIAIUOLI” –Ортона, Италия и Технически колеж „Mihail Sturdza” –Яш, Румъния.

Следващата работна среща между учители и ученици ще се проведе през месец март 2017 в гр.Ортона, Италия.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements