SAMPLED_122441_930____

Уважаеми родители,

Във връзка с чл. 265 от ЗПУО и чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата, Ви каним да участвате в избор на Обществен съвет към ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” гр. Ботевград на 11 октомври 2016г. от 18:30ч. в малък салон на НЧ ”Христо Ботев” гр. Ботевград (Виж покана и дневен ред).

Надяваме се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements