На 20 и 21 септември за 30-ти пореден път се проведе Международната конференция по Информационни технологии InfoTech 2016 в “Международен дом на учените „Жолио Кюри“” – курорт „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна.

InfoTech е международен форум на учени, изследователи, индустриални експерти, които споделят иновации, опит и нови научни резултати в областта на информационните технологии и информационната сигурност; технологични системи за проектиране; технологичните аспекти на електронното управление и защита на данните и т.н. Форумът е приемник на “International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER)”, създаден през 1987 г. и “International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP)” създаден през 2005 година.

Конференцията дава възможност за обмяна на актуални и нестандартни  идеи и ползотворна дискусия на хора с траен интерес към компютърните науки, каквито имат и учениците от ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“- Ботевград.

Днес Гимназията отговаря на предизвикателствата на времето, със стремежите на своите възпитаници, тя върви към едно модерно обучение, свързано с въвеждането на ИКТ и иновативни методи на преподаване в училището – STEM проектно-базирано образование по своята същност е начин на мислене. Това е метод на обучение, който позволява на учениците от изградения клуб ARTY(Advanced Research Technologies by Young developers) да обединяват и използват едновременно знанията си по всяка една от дисциплините – математика, инженеринг, технологии и наука. Знанията и уменията по всяка една от тези дисциплини са от съществено значение за развитието на всеки наш ученик. Това, което ARTY цели, е да реализира синергичен ефект от приложението на знанията по всяка една от тях. Вместо учениците да изучават тези четири дисциплини само като отделни предмети, „Ученическо творческо студио „ARTY”“ към ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“- Ботевград ги интегрира в единен модел на обучение на базата на реални примери и приложения.

Всяка година възпитаниците на Златаровската ботевградска гимназия се отблагодаряват на своите учители със завоювани първи места на олимпиади, състезания, конкурси и лични постижения в различни области на човешкото познание.

Доказателство за това е поредната покана за участие в Международна конференция по информационни технологии (InfoTech) към ръководството на ППМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград, отправена от проф. днт инж. Ради Романски – заместник-ректор „Акакадемичен състав и координация“ на ТУ-София, проведена от 20.09 до 21.09.2016 в Международния дом на учените „Фредерик Жолио Кюри“ в курорта „Св. Св. Константин и Елена“ край Варна.

Тази година да представят свой проект на форума участваха Мартин Банов и Владимир Стаменов – ученици от 10 “б“ клас на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, профил ИТ с английски език и членове на ARTY(Advanced Research Technologies by Young developers) с ръководител инж. Красимир Божинов. Учениците, редом със професори и студенти от България, и други държави (САЩ, Белгия, Германия, Гърция, Албания, Македония, Шотландия, Испания, Великобритания, Грузия), представиха своя проект – IT Project “Math is Fun, Drone is Fun““. Момчетата показаха собственоръчно изработен дрон (безпилотен летателен апарат), който успява да разпознае основни геометрични фигури от въздуха. Разработването му е част от тяхното проектно-базирано обучение в гимназията, което прави връзка между наука, технологии, инженерство и математика. Ръководител и консултант на проекта е инж. Красимир Божинов – старши учител по Информатика и Информационни технологии в ППМГ.

Това сътрудничество е логично продължение на започналото преди няколко години взаимодействие между катедра „Електроника, компютърни системи и технологии“ на КЕЕ към ТУ-София и гимназията за участие на ученици с техните проекти и изследвания в InfoTech .

Досега в конференцията през годините са участвали следните ученици: Светлин Йотов, Лъчезар Илиев, Иван Джендов, Мартин Банов, Владимир Стаменов с проекти: „IT Project „Historical museum of Botevgrad””, „IT Project „TIMELINE v.0,9””, „Development of IT Project GetYourStats for Google Analytics”, „IT Project „Challenges 3D-the Island”“, „IT Project „Math is Fun, Drone is Fun““.

Работният език за всички печатни материали, доклади презентации и дискусии е английски като докладите са разпределени в 20 библиотеки в света.

Информационните и комуникационни технологии са съвременното предизвикателство за образованието. Бързото им развитие обхваща области, свързани с разработването и използването на нови методи и средства за обучение, открива нови възможности за подобряване на учебновъзпитателния процес в нашата гимназия.

ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“- Ботевград  се утвърждава като център за ученици с интерес и развитие в сферата на информационните технологии. Условие за високи резултати е последователната политика на училищното ръководство и учителите за осмисляне на извънкласната работа като силно средство за формиране на активно и отговорно младо поколение.

Програма на събитието

Организатори

Technical University of Sofia
Web site: www.tu-sofia.bg

clip_image001

Union of Electronics, Electrical Engineering and Communications
Web site: www.ceec.fnts.bg

clip_image002

Union of Scientists in Bulgaria
Web site: www.usb-bg.org

clip_image003

Традиционни спонсори

SAP Labs Bulgaria
Web site: www.sap.com/bulgaria

clip_image004

RILA Solutions Ltd.
Web site: www.rila.bg

clip_image005

Lirex.com
Web site: www.lirex.com

clip_image006

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Section Bulgaria
Web site: www.ieee.bg

clip_image007


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements