EMBLEMA_PPMG

ППМГ /Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров”/, както е новото й име, е одобрена за партньор по проект на Еразъм+, който ще стартира от новата учебна година.

Той е по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”. Темата на проекта еДоброволчеството като полза – предприемачество”.

Дейностите ще бъдат реализирани през 2017 г., която е обявена за Европейска година на предприемачеството. Ботевградската гимназия ще си партнира със следните училища: Частно професионално училище по международни отношения и връзки с обществеността – Прага(Чехия), Морско училище „LEONE ACCIAIUOLI” – Ортона (Италия), Технически колеж „Mihail Sturdza” – Яш (Румъния) и Професионална анадолска гимназия ”ALI – EMINE KAHVECIOGLU” – Самсун (Турция). Целта на проекта е да развие предприемачески умения у учениците с помощта на метода за учене чрез работа, както и да повиши нивото на финансова компетентност, комуникационни и презентационни умения и способност за работа в екип. Нашите ученици ще посетят Чехия, Италия, Румъния и Турция, а гимназията ще бъде домакин на третата работна среща през ноември 2017г. Предстои подписването на договора по проекта, който ще детайлизира изпълнението на дейностите.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements