Уважаеми ученици и родители,

Днес 01.06.2016 г. на проведеното математическо състезание за четвъртокласници в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” бе изтеглен “Вариант 2” на теста по математика. Нека да припомним, че успехът в математическото състезание е важен за приема на петокласници в училището,

Вижте и критериите за оценка


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements