С актив от 87 точки Светлин Йотов от Природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ се нареди на седмо място в направление “Интернет приложения” на Националната олимпиада по информационни технологии, която се проведе на 13-15 май в град Хисаря.

Проектът „Time Tracker System“, с който се представи възпитаникът на госпожа Десислава Ангелова, представлява система за разпределение на задачи във фирми, заплащащи почасово. По този начин могат да се регистрират няколко фирми,  да се изчислява седмично или месечно заплащане. Системата открива най-добрия списък от хора, които да се заемат с дадена задача, предоставя възможност на работниците да приемат или отказват служебен ангажимент.

Нека да припомним, че Светлин има и едно най-добро класиране в НОИТ, а именно 3-място в направление “Уеб сайт”. Светлин Йотов е участвал и в много други състезания, мероприятия и инициативи.

Олимпиадата се проведе в рамките на 3 дни.  Първият ден включваше регистрация и лекции. Във втория ден участниците решаваха тест, съдържащ въпроси от много сфери на информационните технолoгии, след което имаха на разположение 15 минути, за да представят проектите си. В регламента бяха предвидени и 5 минути, в които учениците трябваше да отговарят на поставените им въпроси както от журито, така и от зрителите. Третият ден премина с лекции и обявяване на резултатите.

В индивидуалното крайно класиране, в което се сумират точките от теста и точките, получени при защита на проекта, Светлин се класира на 21-во място, за което получава оценка Отличен 5.75. Тъй като той е 12-ти клас тази оценка се признава за резултат от конкурсен изпит по математика-II и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика към Софийския университет.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements