Днес, в часа на класа, възпитаниците на Златаровската гимназия подкрепиха най-голямата природозащитна инициатива в света – „Часът на Земята“. Методическото обединение по природни науки в учебното заведение изготви и разпространи материали, свързани с историята и идеята на мащабната акция. По този начин гимназистите се запознаха с ползите от подобен род кампании и се обениха около мнението, че природата трябва да бъде опазвана. Като част от инициативата учениците от VI, IXв, Xб, Xв посетиха Историческия музей в града, в който е подредена изложба на предмети от природни и отпадни материали. В духа на кампанията седмокласниците изработиха рисунки, чрез които представят виждането си за борба с климатичните промени и вземането на необходимите мерки за опазване на околната среда. Учениците от VI и IXв клас направиха табло със снимки, с помощта на което призоваха своите приятели и съмишленици да се включат в отбелязването на инициативата.

Тази година мотото на акцията е „Насочи светлина към климата“. На 19 март в 20:30 часа милиони хора по света ще изгасят символично осветлението в домовете си за един час. По този начин ще бъде отправен призив за по-устойчиво бъдеще на планетата. Инициативата „Часът на Земята“ започва през 2007 година и дава възможност на всеки човек да разбере какво влияние имат малките постъпки върху голямата планета и как всеки един от нас трябва да използва силата си, за да се справи с климатичните промени.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements