нА ТИ С ит 23 ЯНУАРИ

 

Уважаеми ученици,

6-та поредна година  ученическото състезание „На Ти с ИТ“ обединява всички креативни ученици и преподаватели!

Целта на състезанието е:

Да се стимулира усвояването и използването на компютърните технологии в учебния процес и училищния живот. Да се изгради гръбнак на отбора по ИТ “ARTY”, за участие в олимпиади и състезания през тази учебна година.

Да се осигури възможност на вас учениците да:

– представите собствено виждане по проблеми, свързани с училището и образованието си;

– покажете авторски подход и умения да защитавате и аргументирате идеите си.

– заявите своето участие в училищния и общински кръг на Олимпиадата по ИТ.

За участие в състезанието се допускат всички ученици от V до ХІІ клас, които са разработили  собствен проект под ръководството на ръководител (учители).

Изисквания за участие в последния етап на състезанието:

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт.

Участниците в състезанието защитатават своите идейни проекти във финалният етап, който ще се проведе на 23.01.2016 от 11:00 часа в сградата на ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” гр. Ботевград.

Проектите могат да бъдат изготвяни в екип до 2 ученика под ръководството на ръководител(учител)  по съответния учебен предмет.

За да бъдат допуснати до финален етап(оценка от специална комисия) проектите трябва да отговарят на следните критерии:

  1. Участниците в Олимпиадата по ИТ могат да формулират и сами темата, с която ще се представят.
  2. Ясно и точно да са цитирани източниците на използваната в приложенията информация.
  3. Да не са били награждавани на предишни състезания.
  4. Да са разработени с лицензиран или свободно разпространяем софтуер.

Форма на проверка и оценка

Максималният брой точки, който може да получи един проект е 100 т за направление.

Оценяването се извършва по следните основни критерии:

  • Функционална и логическа завършеност
  • Удобство за използване
  • Качество на технологичното решение
  • Потребителски и графичен интерфейс

За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами