clip_image002

 

На 29 март 2015 г. от 11 часа в ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “Академик професор доктор Асен Златаров” град Ботевград се проведе първият кръг на МЕЖДУНАРОДНО ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ по английски език.

54 участници в състезанието бяха разпределени в следните възрастови групи:

II-ра (5-6 клас); III-та (7-8 клас); IV-та (9-10 клас); V-та (11-12 клас).

Продължителността на състезанието е 75 минути.

Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният. За даден верен отговор се присъждат 5 точки.

Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори изисква лексикални и граматически знания по английски език, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни за Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия.
Състезанието няма за цел да проверява постиженията на учениците във връзка с изучавания от тях материал в училище. Забавният и игрови елемент в него е предназначен за обогатяване на общата култура на участниците, за развиване на логическо мислене и мотивира за бъдещи  по-задълбочени занимания.
„Лингвистично кенгуру” се провежда в два кръга – училищен и национален.

Обработените резултати от училищата за училищен кръг се събират и обобщават в периода 30-ти март – 17-ти април.

Националният кръг ще се проведе на 13-ти юни в София.

Всички, състезавали се в МЕЖДУНАРОДНО ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ по английски език, в неделя на 29 март 2015 година, ще получат грамота от ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “Академик професор доктор Асен Златаров” град Ботевград, а за най-успешно представилите се, училищното настоятелство ще осигури награди. С най-много верни отговори на теста са: Пенка Якимова – VI клас (175 точки), Мария Христова – V клас (140 точки), Йордан Беров – VIIIб клас (195 точки), Мария Драгомирова – VIIIг клас (190 точки), Ива Йорданова – VIIIг клас (175 точки), Цветелина Пенева – IXб клас (160 точки), Емилияна Цанова – Xб клас (160 точки) и Диляна Симеонова – XIа клас (150 точки).

clip_image001


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 

 

Advertisements