Със състезание по природни науки и екология Златаровската гимназия откри юбилейната програма по повод 130-годишнината от рождението на своя патрон – акад. проф. д-р Асен Златаров. Представителната изява, организирана от Методическото обединение по природни науки, се проведе в малкия салон на читалище ,,Христо Ботев“. В надпреварата взеха участие учениците от десетите класове, които показаха теоретични знания и практически умения в различни научни области. Състезанието протече в три кръга. В първите два етапа отборите трябваше да подходят логически и да предложат креативен отговор на поставените им задачи, а на финала всеки екип онагледи чрез експеримент различни физични явления. Учениците работиха със снимков материал, анализираха графики и научни данни. Състезанието завърши с равен брой точки в актива на всеки отбор.

Занятието е по модел на Програмата за международно оценяване на PISA, която изследва ключовите знания на учениците по природни науки и екология. Тя е ориентирана към способността на гимназистите да използват наученото в условията на реални житейски ситуации. По този начин се измерват компетентностите, които се приемат като особено важни за самостоятелната обществена реализация на младия човек в променящата се реалност.

Част от мероприятието беше и представянето на богатата творческа и научна дейност на акад. проф. д-р Асен Златаров, спомени на негови студенти и разработките му, посветени на ,,гибелните блаженства“ – евфористичните отрови.

Сред гостите на изявата бяха доц. д-р Мая Гайдарова – преподавател по физика и астрономия в СУ, Неда Кръстанова – директор на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование, Галя Шуманова – експерт по химия и опазване на околната среда в ЦКОКУО, Татяна Гюзелева – експерт по природни науки и екология към РИО София-област, Николета Йошовска – експерт отдел ,,Образование“ в Община Ботевград, Тодорка Коцева – директор на Исторически музей – Ботевград, Никола Близнаков – бивш директор на ПМГ ,,Акад. проф. д-р Асен Златаров“, Мария Цонкова – учител по биология.

Участниците в състезанието по природни науки и екология бяха поздравени за доброто си представяне и наградени с книги за живота и дейността на Асен Златаров от г-жа Татяна Гюзелева и г-жа Даниела Колева.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements