Национална олимпиада по Информационни технологии 2015 година

Коментарите са изключени за Национална олимпиада по Информационни технологии 2015 година


 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
 
За Олимпиадата

Националната Олимпиада по ИТ се провежда от 2002/2003 учебна година. МОН е официален организатор и основен спонсор на всички издания от Олимпиадата.

Олимпиадата се провежда в три кръга – училищен, областен и финален. По време на училищния кръг учениците демонстрират своя план за проект, като само ученици със смислен и реалистичен план се допускат до следващия кръг. По време на областния кръг учениците защитават своите вече разработени проекти, които се оценяват от областно жури съгласно приетия регламент. Националното жури одобрява всички предложени за класиране за финалния кръг. Финалният кръг включва два етапа – тест и защита на проект. Общата оценка се получава след сумиране на оценките от двата етапа. Оценките се поставят от Националното жури, което изготвя и крайното класиране.

Победителите в Олимпиадата получават специални дипломи от МОН, които могат да се използват при приемането във Висши учебни заведения. Допълнително се дават предметни награди от различни спонсори.

Регламент

pdf версия на регламента

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 4 от настоящия регламент. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 3 направления.

Учениците трябва да регистрират на сайта на олимпиадата до 5 януари 2014 г. своят план за проект (идеен проект). Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Изборът на подходящо направление е от критична важност, тъй като при неправилно избрано направление учениците рискуват да не получат точки по някои от критериите. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.

Всеки един участник в областен кръг или в националния кръг е длъжен да качи цялата информация свързана с проекта (изходни и изпълними кодове, документация, презентация и други необходими файлове) на сайта за организиране на олимпиадата (edusoft.fmi.uni-sofia.bg) преди регистрацията на областния кръг (версия на проекта за областния кръг) и на националния кръг (окончателна версия на проект, допуснат до финален кръг).

Предоставянето на изходен код на софтуерния продукт, реализиращ проекта, е необходимо и задължително условие за неговото допускане. Проекти, за които не е предоставен изходен код, не се допускат и се декласират.

При защитата на проекти, както на областен кръг, така и на национален кръг, се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем.

Само на националния кръг, учениците се явяват и на тест. Теглото на теста в крайната оценка на всеки един участник в националния кръг на олимпиадата е 50%. Останалите 50% се формират от качествата, представянето и защитата на разработения проект. Тестовите работи са анонимни, като всяка работа се проверява от двама проверители – членове на Националната комисия. Разкриването на анонимността и обявяването на резултатите се извършва през втория ден на олимпиадата. Тестовите въпроси и в двете състезателни групи не се публикуват.

Националната комисия изготвя протокол за явилите се ученици и за техните резултати, съдържащ получените точки и оценка по шестобалната система. До два часа след обявяване на резултатите всеки участник има право да подаде контестация до комисията. Подаването на контестация става чрез попълване на бланка за контестация (по образец, подготвен от комисията). Разглеждането на контестациите се извършва от членове на комисията, непроверявали работата на ученика, които записват решението си върху бланката. При съгласие с това решение подалите контестацията се подписват на бланката за контестация. При несъгласие на подалия контестация въпросът се отнася до председателя на журито. Неговото решение е окончателно.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами

Коледният базар – приказка за чудесата

Коментарите са изключени за Коледният базар – приказка за чудесата


За единадесета поредна година учениците от Златаровската гимназия тържествено откриха Коледния базар. Седмицата, посветена на добротворството, е превърната в традиция от г-жа Ценка Пеева. Съмишленици и поддръжници на благотворителната кампания, чието мото е ,,Деца помагат на деца“, са не само немскоговорящите в учебното заведение, но и всички, които знаят, че доброто няма цена.

В духа на светлите християнски празници с безбройните си изяви гимназистите предават един от най-ценните житейски уроци – този по милосърдие. Заредени с положителни емоции и много усмивки, възпитаниците на ПМГ ,,Акад. проф. д-р Асен Златаров“ показват колко лесно е всъщност да подадеш ръка на приятел в нужда, да си истински човек.

Старта на инициативата тази година подеха учениците от пети и осми клас. Най-малките гимназисти представиха кратка програма, с която припомниха, че коледната магия се крие именно във вярата на всички нас в чудесата. Празничното настроение беше подсилено от група коледари, които дадоха своята благословия и наричаха за здраве, щастие и късмет през следващата година. За всеки клас имаше по едно парченце от коледния кравай с пожелание да бъдат по-добри, да учат, да сполучат. Осмокласниците поздравиха своите съученици с песента ,,Елховий лес“, изпята на английски, немски, испански, френски и италиански език, както и ,,Filiz navidad” и ,,Alle meine Kleider”. Богато украсената елха и неизменните кулинарни вълшебства, запазена марка на ученици и родители, по неповторим начин допълниха атмосферата на този специален ден. Както подобава, в края на тържеството г-жа Даниела Колева и г-жа Ценка Пеева прерязаха лентата и обявиха базара за открит.

Паричните средства от Коледния базар и тази година ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение, а събраните дрехи и играчки ще зарадват малчуганите от Гурково и Литаково.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ се включи в Световния АНТИСПИН ден – 1 декември 2014

Коментарите са изключени за ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ се включи в Световния АНТИСПИН ден – 1 декември 2014


На 1 декември – Световния ден за борба срещу СПИН, се проведе Национална информационна АНТИСПИН кампания. Тя е част от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и в партньорство с 28-те Регионални здравни инспекции, общини и неправителствени организации.
Тази година кампанията е насочена към предизвикателствата на рисковото сексуално поведение и се провежда под мотото „Животът е безценен”.  Целта е да се напомни, че презервативите са ефективен и евтин начин за предпазване от ХИВ и други сексуално преносими инфекции и че употребата на предпазни средства в сексуалното общуване трябва да се превърне в хигиенен навик. В ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” – Ботевград традиционно учениците изработиха символични червени лентички за всички класове и информационни табла за превенцията на ХИВ/СПИН. Червената лента символизира съпричастността и вниманието към проблема СПИН и изработката и носенето и през този ден е неотменима част от ученическите инициативи. Ученици от XA изработиха големи червени ленти, с които украсиха дърво на входа на гимназията, което привлече погледите на всички. Председателят на ученическия съвет Росица Божинова и Калоян Кръстев представиха пред съучениците си кратка информация за инфектирането с вируса, пътищата за предаване на заразата и начините за предпазване и отговорно сексуално поведение. Денят завърши с раздаване на рекламни материали и презервативи.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net