РЕГЛАМЕНТ НА ПРОВЕЖДАНЕ – НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗЕЛЕНА ВСЕЛЕНА”І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.    Национален ученически конкурс за проекто-дизайн на еко-табела „Зелена вселена“ с  организатор Българо-американска кредитна банка,има за цел да провокира детското въображение и познание за околната среда характерна за тяхната община.

2.    Десет най добри проекта ще бъдат наградени с индивидуални награди.

3.    Десетте училища с индивидуални проекти победители ще спечелят мултимедия.

4.    Десетте най–добри проекта ще бъдат изработени в реални размери и дарени на съответните общини.

5.    Оценяването на проектите ще се извършва от специализирано жури.

6.    Всички проекти  ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на кампанията http://www.facebook.com/ZelenaVselena

ІІ. ПРАВО НАУЧАСТИЕ:

  1. Ученици на възраст 7 – 14 години;
  2. Без ограничение на броя участници от едно училище;
  3. Всеки ученик има право да участва с една творба.

ІІІ. РЕГЛАМЕНТ:

  1. Училището заявява своето желание за участие в конкурса посредством изпращане на заявка /образец 1/ на адрес: zelena_vselena@realsport.bg до 30ноември 2014 г.;
  2. Всеки участник има право да представи една творба – живописна или графична
  3. Формат на проекта  А4 /21 см. х 29,7 см./ за конкурса “Зелена вселена“,характеризираща нуждите на съответния географски район.
  4. Проектът за табелата трябва да е характерен за района /общината/ на ученика.

Примерно: Опазване на природни забележителности, животински и растителни видове,водни, горски или паркови пространства и др.

  1. Оценка на журито:

–      Послание за опазване на околната среда в съответната община;

–      Тематичност, изразителност на творбата и креативност;

–      Култура на цвета – цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония.

  1. Творбите се изпращат до 20 януари 2015 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес:

За Национален ученически конкурс „Зелена вселена”

Агенция „Реал- Спорт”

Бул. Арсеналски, 4

София, 1000

  1. Съдържание на пощенския плик:

6.1.       Проекто– дизайн на табела:

– На гърба на всяка творба се попълва име и фамилия на ученика, клас, училище,град/село;

6.2.       Информационна карта /образец 2/;

6.3       Декларация за съгласие на родител/настойник /образец 3/;

Оценяват се само творби, изпратени в срок по т. 3, придружени със съответните документи /образци 2 и 3/

ІV. Награди:

1.    Десетте най-високо оценени деца печелят: индивидуални предметни награди и диплом;

2.    Десетте училища, в които учат децата победители печелят: мултимедия и диплом;

3.    Десетте общини на децата победители ще получат: по 10 бр. табели в реални размери по проект на победителите и грамота.

4.    Всяко училище участник получава грамота за участие;

5.    Най – добрите проекти ще бъдат представени на публиката и медиите  чрез специализирана изложба в Галерия „Credo Bonum“, гр. София;

Специална награда на публиката

Всяка една рисунка ще бъде публикувана във фейсбук страницата на проекта –http://www.facebook.com/ZelenaVselena и може да бъде подкрепена с онлайн вот до 15 юни 2015 г.

1.    Проектът, събрал най – много гласове онлайн, ще донесе на победителя диплом и предметни награди.

Журито обявява участниците с най-добрите проекти на 20  февруари  2015 г.  във  фейсбук страницата на кампанията http://www.facebook.com/ZelenaVselena.

Проектите не се връщат.

Технически организатор на Национална еко-кампания  „Зелена вселена“

Ванина Миланова, д-р – Координатор на конкурса

zelena_vselena@realsport.bg

0879 121 480

Тони Михайлова – Технически сътрудник

0879121 477


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net