Днес Гимназията отговаря на предизвикателствата на времето, със стремежите на своите възпитаници, тя върви към едно модерно обучение, свързано с въвеждането на компютрите в образователната система. Доказателство за това е поканата за участие в Международната конференция по информационни технологии (InfoTech) към ръководството на ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград, отправена от проф. д.н Ради Романски – ръководител катедра "Електроника, компютърни системи и технологии" на КЕЕ към ТУ-София, проведена от 18.09 до 19.09.2014 в Международния дом на учените "Фредерик Жолио Кюри" в курорта „Св. Св. Константин и Елена“ край Варна.

Всяка година възпитаниците на едно от най-старите училища-Ботевградската Гимназия се отблагодаряват на своите учители със завоювани първи места на олимпиади, състезания, конкурси и лични постижения в различни области на човешкото познание.

InfoTech е международен форум на учени, изследователи, индустриални експерти, които споделят иновации, опит и нови научни резултати в областта на информационните технологии и информационната сигурност; технологични системи за проектиране; технологичните аспекти на електронното управление и защита на данните и т.н. Форумът е приемник на “International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER)”, създаден през 1987 г. и “International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP)” създаден през 2005 година.

С това поредно признание на „Ученическо творческо студио „ARTY”“ към ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“- Ботевград се утвърждава като център за учениците с интерес за развитие в сферата на информационните технологии. Условие за високи резултати е последователната политика на училищното ръководство и учителите за осмисляне на извънкласната работа като силно средство за формиране на активно и отговорно младо поколение.

На конференцията, бяха поканени да представят своя иновативен проект Система за почасова работа “TIMELINE v.0,9”” неговите създатели инж. Красимир Божинов – ръководител на проекта и ученикът Светлин Йотов и г-жа Даниела Колева – Директор на Гимназията.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements