Иновативното състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега” ,което се проведе на 25 – 27 април 2014 година, гр. Девин, е насочено към всички ученици от 8 до 12 клас, които имат изявен интерес, както към информационни технологии, информатика така и притежават творчески заложби и умения в сферата на визуални изкуства.

Състезателната цел е да се покаже мощта и постижимостта на компютърно базираните технологии (ИТ) за реализиране на проекти от творчески характер .

Формата под, която участват учениците в състезанието е индивидуална с изключение на категория "Програмиране", в която участниците могат да се състезават в отбори като броят на членовете на един отбор е най-много три. Всеки ученик участва с  ръководител.

Представител на ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” бе ученикът Светлин Йотов 10 б клас, който е част от отбора по Информатика и ИТ „ARTY”( Advanced Research Technologies by Young (developers)) с ръководител инж. Красимир Божинов – преподавател по ИТ.

Светли е участник и победител след класиране в много престижни конкурси по ИТ в направление web програмиране и дизайн. Нека да припомним, че в Националното състезание по уеб разработване "WEBLOZ" той получи и грамота за “Най-пълно и функционално решение”. Резултатите от класирането в състезанието по информационни технологии, информатика и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега” според организаторите ще бъдат публикувани най-рано във вторник(29.04.2014г) Нека да стискаме палци на Светли да се нареди сред първенците и от това състезание.

https://i1.wp.com/www.az-moga.bg/lir/kir/images/fblogo.jpg


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements