По повод Международния ден на числото Пи, учениците от ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” бяха подготвили вкусни лакомства, интересни презентации и поетични стихове. Най-голямо участие взеха най-малките Златаровци, които представиха исторически факти и стихотворения, посветени на математическата константа. Повече от 40 възпитаници на гимназията се включиха с оригинални сладкиши, украсени с ирационалното число. За всички, които уважиха празника на числото Пи, ръководството на гимназията връчи специално изработени грамоти. Учениците бяха подготвили и тематични табла, посветени на рождения ден на Алберт Айнщайн. В подготовката и организацията на празника се включиха всички учители по математика в гимназията. Датата на необичайния празник е избрана заради американското й изписване – 3.14, което съвпада с най-краткия начин за обозначаване на математическата константа, изразяваща отношението на дължината на окръжността към дължината на диаметъра й. Смята се, че числото е открито от вавилонските магове, тъй като съотношението е използвано при строителството на Вавилонската кула. Недостатъчно точното му изчисляване обаче довело до крах на целия проект. Специалистите не изключват същата математическа константа да лежи и в основата на строителството на легендарния храм на цар Соломон.
Всяка година на 14 март почитателите на числото Пи в САЩ се събират, за да възхваляват неговото съвършенство и да се състезават кой ще възпроизведе най-дълга поредица от цифрите след десетичната му запетая. Световният рекорд по неговото запомняне засега принадлежи на 60-годишен японец, който рецитирал в продължение на 16 часа 100 000 цифри след десетичната запетая. Числото Пи е безкрайна непериодична дроб, приблизително равна на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра. Числовата му стойност, закръглена до 69-ия знак след десетичната запетая, е 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 7816…
Въпреки че тази точност е повече от достатъчна за използване в науката и техниката, през последните няколко века в изчисляването на повече цифри и изследването на свойствата на числото са вложени много усилия, но закономерност в поредицата от цифри не е намерена.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements