Национална олимпиада по Информационни технологии 2013/2014

Коментарите са изключени за Национална олимпиада по Информационни технологии 2013/2014


За Олимпиадата

Националната Олимпиада по ИТ се провежда от 2002/2003 учебна година. МОН е официален организатор и основен спонсор на всички издания от Олимпиадата.

Олимпиадата се провежда в три кръга – училищен, областен и финален. По време на училищния кръг учениците демонстрират своя план за проект, като само ученици със смислен и реалистичен план се допускат до следващия кръг. По време на областния кръг учениците защитават своите вече разработени проекти, които се оценяват от областно жури съгласно приетия регламент. Националното жури одобрява всички предложени за класиране за финалния кръг. Финалният кръг включва два етапа – тест и защита на проект. Общата оценка се получава след сумиране на оценките от двата етапа. Оценките се поставят от Националното жури, което изготвя и крайното класиране.

Победителите в Олимпиадата получават специални дипломи от МОН, които могат да се използват при приемането във Висши учебни заведения. Допълнително се дават предметни награди от различни спонсори.

Регламент

pdf версия на регламента

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 4 от настоящия регламент. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 3 направления.

Учениците трябва да регистрират на сайта на олимпиадата до 5 януари 2014 г. своят план за проект (идеен проект). Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Изборът на подходящо направление е от критична важност, тъй като при неправилно избрано направление учениците рискуват да не получат точки по някои от критериите. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.

Всеки един участник в областен кръг или в националния кръг е длъжен да качи цялата информация свързана с проекта (изходни и изпълними кодове, документация, презентация и други необходими файлове) на сайта за организиране на олимпиадата (edusoft.fmi.uni-sofia.bg) преди регистрацията на областния кръг (версия на проекта за областния кръг) и на националния кръг (окончателна версия на проект, допуснат до финален кръг).

Предоставянето на изходен код на софтуерния продукт, реализиращ проекта, е необходимо и задължително условие за неговото допускане. Проекти, за които не е предоставен изходен код, не се допускат и се декласират.

При защитата на проекти, както на областен кръг, така и на национален кръг, се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем.

Само на националния кръг, учениците се явяват и на тест. Теглото на теста в крайната оценка на всеки един участник в националния кръг на олимпиадата е 50%. Останалите 50% се формират от качествата, представянето и защитата на разработения проект. Тестовите работи са анонимни, като всяка работа се проверява от двама проверители – членове на Националната комисия. Разкриването на анонимността и обявяването на резултатите се извършва през втория ден на олимпиадата. Тестовите въпроси и в двете състезателни групи не се публикуват.

Националната комисия изготвя протокол за явилите се ученици и за техните резултати, съдържащ получените точки и оценка по шестобалната система. До два часа след обявяване на резултатите всеки участник има право да подаде контестация до комисията. Подаването на контестация става чрез попълване на бланка за контестация (по образец, подготвен от комисията). Разглеждането на контестациите се извършва от членове на комисията, непроверявали работата на ученика, които записват решението си върху бланката. При съгласие с това решение подалите контестацията се подписват на бланката за контестация. При несъгласие на подалия контестация въпросът се отнася до председателя на журито. Неговото решение е окончателно.

 

Регистрация

 

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами

Благодарствено писмо от ръководството на ПМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров"

Коментарите са изключени за Благодарствено писмо от ръководството на ПМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров"


Преглед на албум

Добротворство

ПРЕГЛЕД НА СЛАЙДШОУТО
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВСИЧКИ

 

Всяка година с откриването на традиционния  Коледен базар в ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ настъпва един невероятен празник и винаги в сърцата ни е желанието да направим нещо добро и красиво.
С всеотдайност и голямо желание се включват всички ученици и техните родители и съвместно изработват коледни сувенири, играчки и невероятни лакомства. Средствата, събрани през тази година от продажбата  им са 1254 лв.и са насочени за подпомагане на деца в нужда от нашето училище.
Ръководството на  ПМГ „Акад.проф. д-р Асен Златаров“ изказва благодарност на всички Вас – ученици, родители  и учители, които протегнахте ръка за осъществяването на тази благотворителна инициатива.
А на учениците от Клуб „Благородно сърце“ с ръководител Ценка Пеева пожелаваме да продължават все така всеотдайно и с обич да бъдат в основата на нови благотворителни дела.
Благодарим на всички Вас и Ви пожелаваме една вълшебна Коледа и Нова година, изпълнена с приятни емоции и преживявания !
Нека сиянието на тези светли празници озари Вашите сърца и Ви донесе здраве, удовлетворение и сили за бъдните дни ! Пожелаваме Ви да сте добри  и истински ! Весели празници !


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Ученически конкурс „На ТИ с ИТ“ в ПМГ “Акад. проф. д-р. Асен Златаров”-финален етап

Коментарите са изключени за Ученически конкурс „На ТИ с ИТ“ в ПМГ “Акад. проф. д-р. Асен Златаров”-финален етапclip_image001

Уважаеми ученици,

4-та поредна година  ученическия конкурс „На Ти с ИТ“ обединява всички креативни ученици и преподаватели!

Целта на конкурса е:

Да се стимулира усвояването и използването на компютърните технологии в учебния процес и училищния живот. Да се изгради гръбнак на отбора по ИТ “ARTY”, за участие в олимпиади и състезания през тази учебна година.

Да се осигури възможност на вас учениците да:

– представите собствено виждане по проблеми, свързани с училището и образованието си;

– покажете авторски подход и умения да защитавате и аргументирате идеите си.

– заявите своето участие в училищния кръг на Олимпиадата по ИТ.

За участие в състезанието се допускат всички ученици от V до ХІІ клас, които са разработили  собствен проект под ръководството на ръководител (учители).

Изисквания за участие в последния етап на конкурса

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт.

Участниците в конкурса да са предали до 19.12.2013 година предварително разработени от тях компютърни проекти.

Проектите могат да бъдат изготвяни в екип до 2 ученика под ръководството на ръководител(учител)  по съответния учебен предмет.

За да бъдат допуснати до финален етап(оценка от специална комисия) проектите трябва да отговарят на следните критерии:

  1. Да бъдат:

А.       Компютърни презентации, видео клип, уеб сайт, приложение(програма);

В.        Рекламна листовка;

С.       Плакат(постер);

D.       Брошура

които отговарят на следните теми: “Зелена планета”  “Ботевград-познат и непознат; „Антиспин“; „Коледен  Базар“; “Отвори очи”; “Сърфирай безопасно”; “Защита на личните данни и нет-етикет”. Участниците в Олимпиадата по ИТ могат да формулират и сами темата, с която ще се представят.

  1. Ясно и точно да са цитирани източниците на използваната в приложенията информация.
  2. Да не са били награждавани на предишни състезания.
  3. Да са разработени с лицензиран или свободно разпространяем софтуер.

При регистрацията състезателите предават 1 надписан дисков носител с:

-       разработката, заедно с кода на самата програма, ако са самостоятелни компютърни приложения за направление А; Всички работни файлове по проекта.

-       Графичните файлове за направление В,С,

Форма на проверка и оценка

Максималният брой точки, който може да получи един проект е 100 т за направление А и 70 т. за направления В,С, и  D.

Оценяването се извършва по следните основни критерии:

  • Функционална и логическа завършеност
  • Удобство за използване
  • Качество на технологичното решение
  • Потребителски и графичен интерфейс

За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

10 години добротворство в ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Коментарите са изключени за 10 години добротворство в ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”


За десета поредна година учениците от Златаровската гимназия тържествено откриха Коледния базар. Юбилейната седмица, посветена на добротворството, е превърната в традиция от г-жа Ценка Пеева. Съмишленици и поддръжници на благотворителната кампания, чието мото е “Деца помагат на деца”, са не само немскоговорящите в учебното заведение, но и всички, които знаят, че доброто няма цена.

В духа на светлите християнски празници с безбройните си изяви гимназистите предават един от най-ценните житейски уроци – този по милосърдие. Заредени с положителни емоции и много усмивки, възпитаниците на ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” показват колко лесно е всъщност да подадеш ръка на приятел в нужда, да си истински човек.

Старта на инициативата тази година дадоха учениците от VIII “В” клас, които поздравиха Златаровци с песните “Tannenbaum” и “Jingle Bells”, модерен танц и коледни пожелания на немски език. Празничната атмосфера беше допълнена от богато украсената елха и неизменните кулинарни вълшебства, запазена марка на ученици и родители.

Паричните средства от Коледния базар ще бъдат дарени на деца със сериозни здравословни проблеми, а събраните дрехи и играчки ще зарадват малчуганите от приюта на отец Иван в Нови хан.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net