Преподавателите по природни науки в Златаровската гимназия представиха интегрирано занятие на тема: “Енергията е вашето бъдеще”. Занятието, с изцяло практическа насоченост, е част от инициативата “Деца обучават деца“, която се проведе за трета поредна година в учебното заведение.

Гости на мероприятието бяха  Илонка Славчева и г-жа Трендафилова – експерти към РИО София област, директорът на гимназията Даниела Колева и преподаватели в училището.

Г-жа Радка Гетова и г-жа Теменужка Христова заедно с група свои възпитаници от 6, 7 и 11 клас коментираха и показаха ефективни идеи и решения, свързани с рационалното използване на възобновяемите и изчерпаемите природни източници на енергия. Акцент и основна цел на научно-практическото занимание са както опазването на околната среда, така и формирането на активна позиция у подрастващото поколение по отношение на актуални екологични проблеми.

Бъдещите еколози от ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“ обсъдиха възможностите за енергийна ефективност, споделиха своите наблюдения и натрупан опит от изучаването на физични процеси и явления, свързани с използването на различни видове енергия. Учениците предварително бяха проучили мнението на своите родители и попълнили работни листове, в които отразиха оригинални хрумвания по темата.

По време на занятието бе направена ит презентация на тема: “Моят екодом”, която показа какво представляват екокъщите и как са конструирани. Ученици представиха своите виждания и чрез рисунки.

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами