Учениците от ПМГ представиха кратка музикално-развлекателна програма, с която отпразнуваха Деня на чуждите езици – 26 септември. Мероприятието се проведе през голямото междучасие в двора на училището, където групи гимназисти, изучаващи интензивно чужди езици, поздравиха директора Даниела Колева и всички свои преподаватели. Златаровци впечатлиха своите съученици с поздрав на немски език, повдигнаха настроението със забавен скеч и завършиха с популярната английска песен „Say something”. През 2001 г. Съвета на Европа провъзгласява 26 септември за Международен ден на езиците, който се чества в 45 държави. Всяка година на тази дата се отбелязва и насърчава многоезичието в Европа.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements