Информационните и комуникационни технологии са съвременното предизвикателство за образованието. Бързото им развитие обхваща области, свързани с разработването и използването на нови методи и средства за обучение, открива нови възможности за подобряване на учебновъзпитателния процес в училище.

Година след година възпитаниците на едно от най-старите училища-Ботевградската Гимназия се отблагодаряват на своите учители със завоювани първи места на олимпиади, състезания, конкурси и лични постижения в различни области на човешкото познание. И днес Гимназията отговаря на предизвикателствата на времето, със стремежите на своите възпитаници, тя върви към едно модерно обучение, свързано с въвеждането на компютрите в образователната система. Доказателство за това е поканата за участие в Международната конференция по информационни технологии (InfoTech) към ръководството на ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград, отправена от проф. д.н Ради Романски – ръководител катедра "Електроника, компютърни системи и технологии" на КЕЕ към ТУ-София, проведена от 19.09 до 20.09.2013 в Международния дом на учените "Фредерик Жолио Кюри" в курорта „ Св. Св. Константин и Елена“ край Варна.

InfoTech е международен форум на учени, изследователи, индустриални експерти, които споделят иновации, опит и нови научни резултати в областта на информационните технологии и информационната сигурност; технологични системи за проектиране; технологичните аспекти на електронното управление и защита на данните и т.н. Форумът е приемник на “International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER)”, създаден през 1987 г. и “International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP)” създаден през 2005 година.

Форумът започва като национална научна школа за млади специалисти (от 1987 г.) в областта на компютърни системи и технологии, автоматизацията и програмирането. През периода 1988 – 1990 Конференцията е свързана с красивия северно-черноморския курорт Албена. Над 80 участници (млади учени, докторанти, специалисти и т.н.) взимат участие в разискванията на конференцията.
От 1991 г. научната школа се превръща в международна конференция SAER като английския език е въведен за работен език за всички печатни материали. Периодът след 2005 г. се характеризира с обединяване в едно ново събитие-International Workshop EG&DP. Над 60 доклади на английски език се публикуват и разпространяват в над 20 библиотеки по света. Електронни версии на тези доклади (въпроси и след 2003 г.) са индексирани от две бази данни на EBSCO Publishing (USA).
От 2007 г. започва новия формат на форума – Международна конференция по информационни технологии (InfoTech). Работният език за всички печатни материали, доклади презентации и дискусии е английски като докладите са разпределени в 20 библиотеки в света.

На конференцията , бяха поканени да представят своя иновативен проект „Сайт на Исторически музей – град Ботевград“ неговите създатели инж. Красимир Божинов – ръководител на проекта и ученикът Светлин Йотов, г-жа Цанка Маркова – учител по история и консултант в проекта, и г-жа Даниела Колева – Директор на Гимназията.

“Много се радваме в училище, защото тази покана за участие в Международната конференция по информационни технологии(InfoTech) е награда за качество на нашата работа. Тази награда насочва още повече вниманието на ръководството на Гимназията за принадлежност към усилията, които то полага за правилното управление и позицията на училището на образователния пазар”, каза директорът Даниела Колева

С това поредно признание на „Ученическо творческо студио „ARTY”“ към ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“- Ботевград се утвърждава като център за учениците с интерес за развитие в сферата на информационните технологии. Условие за високи резултати е последователната политика на училищното ръководство и учителите за осмисляне на извънкласната работа като силно средство за формиране на активно и отговорно младо поколение.

Организатори

Technical University of Sofia
Web site: www.tu-sofia.bg

clip_image001

Union of Electronics, Electrical Engineering and Communications
Web site: www.ceec.fnts.bg

clip_image002

Union of Scientists in Bulgaria
Web site: www.usb-bg.org

clip_image003

Традиционни спонсори

SAP Labs Bulgaria
Web site: www.sap.com/bulgaria

clip_image004

RILA Solutions Ltd.
Web site: www.rila.bg

clip_image005

Lirex.com
Web site: www.lirex.com

clip_image006

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Section Bulgaria
Web site: www.ieee.bg

clip_image007

Международен програмен комитет

Prof. Luís BARROSO

(Portugal)

Prof. Dencho BATANOV, Ph.D.

(Cyprus)

Prof. Francesco BERGADANO

(Italy)

Prof. Dumitru Dan BURDESCU, Ph.D.

(Romania)

Prof. Pino CABALLERO-GIL, Ph.D.

(Spain)

Prof. Ed F. DEPRETTERE

(The Netherlands)

Assoc. Prof. Vassil FOURNADJIEV, Ph.D.

(Bulgaria)

Prof. Georgi GAYDADJIEV, Ph.D.

(Sweden)

Victor GAYOSO MARTÍNEZ, Ph.D.

(Spain)

Prof. Iliya GEORGIEV

(USA)

Prof. Luis HERNÁNDEZ ENCINAS

(Spain)

Prof. Atanas ILIEV, Ph.D.

(Macedonia)

Assoc. Prof. Ivan JELINEK, Ph.D.

(Czech Republic)

Assoc. Prof. Karl O. JONES

(UK)

Prof. Nikola KASABOV, Ph.D.

(New Zealand)

Assoc. Prof. Todor KOBUROV, Ph.D .

(Bulgaria)

Prof. Karol MATIAŠKO

(Slovakia)

Assoc. Prof. Irina NONINSKA, Ph.D.

(Bulgaria)

Assoc. Prof. Angel POPOV, Ph.D.

(Bulgaria)

Prof. Radi ROMANSKY, D.Sc.

(Bulgaria) – Chairman

Assoc. Prof. Giancarlo RUFFO , Ph.D.

(Italy)

Prof. Heather RUSKIN, Ph.D.

(Ireland)

Prof. Radomir STANKOVIĆ, Ph.D.

(Serbia)

Anastassios TAGARIS, Ph.D.

(Greece)

Prof. Ivan TASHEV

(USA)

Assoc. Prof. Dimitar TSANEV, Ph.D.

(Bulgaria)

Prof. Philip TSANG, Ph.D.

(China)

Prof. Michael VRAHATIS, Ph.D.

(Greece)

Prof. Larissa ZAITSEVA, D.Sc.

(Latvia)

Програма на събитието

Видео

 

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 

Advertisements