welcom3Днес е най-вълнуващия ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. И тази есен училищните врати се отвориха празнично, за да посрещнат малки и големи ученици, учители и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца и внуци.

Навсякъде училищните дворове са изпълнени с радостни и щастливи ученици, учители и родители. И в двора на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров – гр. Ботевград, както винаги на този ден е оживено с ученици, учители, родители и гости.

Гости на откриването Новата учебна година са: Министърът на младежта и спорта проф. д.ф.н Мариана Георгиева, Кмета на Община Ботевград Георги Георгиев, Началника на РИО – София област Христо Андреев, Николай Боршуков началник кабинет на Министъра на младежта и спорта, Красимир Димит­ров дирек­тор на дирек­ция “Връзки с общес­т­веността и протокол“ в Министерството на младежта и спорта, Атанаска Делева старши експерт по физическо възпитание и спорт РИО – София област, зам. кмет Цанко Цанов, секретаря на Община Ботевград Цеца Иванова, Петко Колев гл. експерт ФК и С в Община Ботевград, общественици.

Тук са и възрастните учители, за които всеки Първи септемврийски учебен ден ги връща назад в годините, припомняйки им десетки първи учебни дни, стотици ученици, някои от които днес са учители в същото това училище. Хубави момичета в народни носии с питка в ръце посрещат гостите и новите ученици в гимназията. Звучи Химнът на Република България и тържествено е посрещнато училищното знаме. Директорът на гимназията Даниела Колева отправи своите пожелания към учениците и педагогическия колектив за успехи през новата учебна година. През учебната 2013/2014 година в гимназията ще се учат 459 ученика. Ще има 1 паралелки 5-ти клас, в която ще се обучават 29 ученика. С приема след 7-ми клас са оформени 4 нови паралелки: 2 паралелки Природоматематически профил по специалност „Информационни технологии с „Английски език” и „Информационни технологии“ с „Испански език“ и 2 паралелки Чуждоезиков профил -„Английски език“ и „Немски език“, с което утвърдения държавен план-прием е реализиран на 100%.

„От името на всички свои колеги искам да ви уверя, че децата ви са направили правилния избор, защото вече един век Златаровската гимназия е запазена марка за формирането на достойни личности и гаранция за успех по пътя към зрелостта!

Училището непрекъснато се обновява, пулсирайки с ритъма на новите реалности, за да изпълнява функциите си, а именно – да подготвя за живота личности, които умеят да общуват, да търсят и откриват сами решенията в различни учебни, професионални и житейски ситуации! Ботевградската гимназия ще следва този принцип и през тази учебна година. Надявам се, че всички те ще намерят тук много нови приятели и поле за изява на своите таланти и интереси; че ще получат мотивация и подкрепа да продължат да се развиват и отстояват принципите на Златаровци: любов към труда; любов към истината; любов към народа!“ – каза Директора Даниела Колева. Тя подчерта, че гордостта на педагогическия колектив, е поредната близо 100 %-та реализация на тазгодишните зрелостници в различни ВУЗ-ове като студенти.

Г-жа Колева използва повода да връчи една специална награда на ученика от Гимназията, взел участие в Международния конкурс на изкуствата “Радост на брега” /Бургас 2013/ Петър Цанов от ХІА клас, класиран на І-во място за видеофилма си на английски език – “Моят град – моето училище” в раздел “Мултимедиен проект”.

Приветствия бяха поднесени от Министърът на младежта и спорта проф. д.ф.н Мариана Георгиева и Кмета на Община Ботевград Георги Георгиев

В своето обръщение към присъстващите министър  Мариана Георгиева подчерта, че е горда от факта, че именно от тук започва трудовата си дейност – от колектив, доказал се в годините със своя професионализъм и подготвил стотици млади хора за зрелостта на живота. „Първият учебен ден е празник на книгата, празник на ученето, празник на най-хубавата част на нацията – нашите деца” – каза Мариана Георгиева.

Кметът на община Ботевград поздрави учителите и учениците и им пожела успешна нова учебна година. Той обеща в края на учебната година двадесетте най-добри ученици, показали отличен успех, да бъдат наградени с десетдневна почивка на морето.

По случай новата учебна година, ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров – гр. Ботевград получи поздравителни адреси от проф. д-р Анелия Клисарова – Министър на образованието и науката и от народните представители -  София област от 42-то Народно събрание – Владислав Горанов, Светлин Танчев, Даниел Георгиев и Ирена Коцева.

 

 

botevgrad.com

 

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements