В А Ж Н О !!!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!


Учебници за учебната 2013 / 2014 година

За осмокласниците от подготвителни паралелки:
Учебници за 8А КЛАС-природоматематически профил – ИТ с Испански език; 8Б КЛАС-природоматематически профил – ИТ с Английски език; 8В КЛАС-чуждоезиков профил-Немски език; 8Г КЛАС-чуждоезиков профил-Английски езикПълен вариант на списъка за учебниците, необходими на учениците от всички паралелки и класове за подготовка на учебната 2013/2014 година


 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

Настоящият списък е предназначен за ученици от ПМГ „Акад проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград, които  изучават Информационни технологии и Информатика през учебната 2013-2014 година. Той е изцяло съобразен с последните методически насоки за провеждане на обучението по ИТ в задължителна подготовка на Министерството на образованието, младежта и науката.
Част от задачите изискват използването на файлове, които могат да бъдат намерени в Интернет след указания от преподавател.


СПИСЪК
на учебниците по ИТ и Информатика, които е необходимо да бъдат закупени от
учениците за учебната 2013/2014 година.

V клас

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии” + диск (дискът е задължителен за работа в час)
Авторски колектив – Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

VI клас

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии” + диск(дискът е
задължителен за работа в час)
Авторски колектив – Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

VII клас

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии” + диск(дискът е
задължителен за работа в час)
Авторски колектив – Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

VIII клас

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии” + диск(дискът е
задължителен за работа в час) + учебна тетрадка.
Авторски колектив – Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

IX клас

За учебната 2013-2014 година има специално разработени методически насоки от МОМН, с които учителите трябва да се съобразяват, за да не става дублиране на изучен подробно материал в предходните години.

Изучаван предмет – Информационни технологии и Информатика
Учебно помагало – „Информационни технологии” + Информатика(комплект за два предмета).
Авторски колектив – Ивайло Иванов.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

Изучаван предмет – Информатика
Учебно помагало – „Информатика”- профилирана подготовка
Авторски колектив – Павел Азълов.
Издателство – „Просвета”.

X клас

Учебно помагало по информатика – Visual Studio Express 2010 (за повече информация консултирайте се с преподавател)

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии-База от данни”(за повече информация консултирайте се с преподавател).
Авторски колектив – Ивайло Иванов,  Пламен Петров.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

XI и XII клас

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии”- профилирана подготовка.
Авторски колектив – Петя Чолакова, Мариана Дербатова.
Издателство – „Просвета”.

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии-лекционен свитък”- профилирана подготовка(за повече информация консултирайте се с преподавател).

Изучаван предмет – Информатика
Учебно помагало – „Програмиране в Интернет среда-лекционен свитък”- профилирана подготовка(за повече информация консултирайте се с преподавател).

Преподавател: инж. Красимир Божинов; Десислава Ангелова. 


 За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements