ПМГ “Aкад. проф. д-р Асен Златаров” отбеляза Международния ден на чуждите езици

Коментарите са изключени за ПМГ “Aкад. проф. д-р Асен Златаров” отбеляза Международния ден на чуждите езици


 

Учениците от ПМГ представиха кратка музикално-развлекателна програма, с която отпразнуваха Деня на чуждите езици – 26 септември. Мероприятието се проведе през голямото междучасие в двора на училището, където групи гимназисти, изучаващи интензивно чужди езици, поздравиха директора Даниела Колева и всички свои преподаватели. Златаровци впечатлиха своите съученици с поздрав на немски език, повдигнаха настроението със забавен скеч и завършиха с популярната английска песен „Say something”. През 2001 г. Съвета на Европа провъзгласява 26 септември за Международен ден на езиците, който се чества в 45 държави. Всяка година на тази дата се отбелязва и насърчава многоезичието в Европа.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами

Международна конференция по информационни технологии (InfoTech)

Коментарите са изключени за Международна конференция по информационни технологии (InfoTech)


Информационните и комуникационни технологии са съвременното предизвикателство за образованието. Бързото им развитие обхваща области, свързани с разработването и използването на нови методи и средства за обучение, открива нови възможности за подобряване на учебновъзпитателния процес в училище.

Година след година възпитаниците на едно от най-старите училища-Ботевградската Гимназия се отблагодаряват на своите учители със завоювани първи места на олимпиади, състезания, конкурси и лични постижения в различни области на човешкото познание. И днес Гимназията отговаря на предизвикателствата на времето, със стремежите на своите възпитаници, тя върви към едно модерно обучение, свързано с въвеждането на компютрите в образователната система. Доказателство за това е поканата за участие в Международната конференция по информационни технологии (InfoTech) към ръководството на ПМГ „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград, отправена от проф. д.н Ради Романски – ръководител катедра "Електроника, компютърни системи и технологии" на КЕЕ към ТУ-София, проведена от 19.09 до 20.09.2013 в Международния дом на учените "Фредерик Жолио Кюри" в курорта „ Св. Св. Константин и Елена“ край Варна.

InfoTech е международен форум на учени, изследователи, индустриални експерти, които споделят иновации, опит и нови научни резултати в областта на информационните технологии и информационната сигурност; технологични системи за проектиране; технологичните аспекти на електронното управление и защита на данните и т.н. Форумът е приемник на “International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER)”, създаден през 1987 г. и “International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP)” създаден през 2005 година.

Форумът започва като национална научна школа за млади специалисти (от 1987 г.) в областта на компютърни системи и технологии, автоматизацията и програмирането. През периода 1988 – 1990 Конференцията е свързана с красивия северно-черноморския курорт Албена. Над 80 участници (млади учени, докторанти, специалисти и т.н.) взимат участие в разискванията на конференцията.
От 1991 г. научната школа се превръща в международна конференция SAER като английския език е въведен за работен език за всички печатни материали. Периодът след 2005 г. се характеризира с обединяване в едно ново събитие-International Workshop EG&DP. Над 60 доклади на английски език се публикуват и разпространяват в над 20 библиотеки по света. Електронни версии на тези доклади (въпроси и след 2003 г.) са индексирани от две бази данни на EBSCO Publishing (USA).
От 2007 г. започва новия формат на форума – Международна конференция по информационни технологии (InfoTech). Работният език за всички печатни материали, доклади презентации и дискусии е английски като докладите са разпределени в 20 библиотеки в света.

На конференцията , бяха поканени да представят своя иновативен проект „Сайт на Исторически музей – град Ботевград“ неговите създатели инж. Красимир Божинов – ръководител на проекта и ученикът Светлин Йотов, г-жа Цанка Маркова – учител по история и консултант в проекта, и г-жа Даниела Колева – Директор на Гимназията.

“Много се радваме в училище, защото тази покана за участие в Международната конференция по информационни технологии(InfoTech) е награда за качество на нашата работа. Тази награда насочва още повече вниманието на ръководството на Гимназията за принадлежност към усилията, които то полага за правилното управление и позицията на училището на образователния пазар”, каза директорът Даниела Колева

С това поредно признание на „Ученическо творческо студио „ARTY”“ към ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“- Ботевград се утвърждава като център за учениците с интерес за развитие в сферата на информационните технологии. Условие за високи резултати е последователната политика на училищното ръководство и учителите за осмисляне на извънкласната работа като силно средство за формиране на активно и отговорно младо поколение.

Организатори

Technical University of Sofia
Web site: www.tu-sofia.bg

clip_image001

Union of Electronics, Electrical Engineering and Communications
Web site: www.ceec.fnts.bg

clip_image002

Union of Scientists in Bulgaria
Web site: www.usb-bg.org

clip_image003

Традиционни спонсори

SAP Labs Bulgaria
Web site: www.sap.com/bulgaria

clip_image004

RILA Solutions Ltd.
Web site: www.rila.bg

clip_image005

Lirex.com
Web site: www.lirex.com

clip_image006

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Section Bulgaria
Web site: www.ieee.bg

clip_image007

Международен програмен комитет

Prof. Luís BARROSO

(Portugal)

Prof. Dencho BATANOV, Ph.D.

(Cyprus)

Prof. Francesco BERGADANO

(Italy)

Prof. Dumitru Dan BURDESCU, Ph.D.

(Romania)

Prof. Pino CABALLERO-GIL, Ph.D.

(Spain)

Prof. Ed F. DEPRETTERE

(The Netherlands)

Assoc. Prof. Vassil FOURNADJIEV, Ph.D.

(Bulgaria)

Prof. Georgi GAYDADJIEV, Ph.D.

(Sweden)

Victor GAYOSO MARTÍNEZ, Ph.D.

(Spain)

Prof. Iliya GEORGIEV

(USA)

Prof. Luis HERNÁNDEZ ENCINAS

(Spain)

Prof. Atanas ILIEV, Ph.D.

(Macedonia)

Assoc. Prof. Ivan JELINEK, Ph.D.

(Czech Republic)

Assoc. Prof. Karl O. JONES

(UK)

Prof. Nikola KASABOV, Ph.D.

(New Zealand)

Assoc. Prof. Todor KOBUROV, Ph.D .

(Bulgaria)

Prof. Karol MATIAŠKO

(Slovakia)

Assoc. Prof. Irina NONINSKA, Ph.D.

(Bulgaria)

Assoc. Prof. Angel POPOV, Ph.D.

(Bulgaria)

Prof. Radi ROMANSKY, D.Sc.

(Bulgaria) – Chairman

Assoc. Prof. Giancarlo RUFFO , Ph.D.

(Italy)

Prof. Heather RUSKIN, Ph.D.

(Ireland)

Prof. Radomir STANKOVIĆ, Ph.D.

(Serbia)

Anastassios TAGARIS, Ph.D.

(Greece)

Prof. Ivan TASHEV

(USA)

Assoc. Prof. Dimitar TSANEV, Ph.D.

(Bulgaria)

Prof. Philip TSANG, Ph.D.

(China)

Prof. Michael VRAHATIS, Ph.D.

(Greece)

Prof. Larissa ZAITSEVA, D.Sc.

(Latvia)

Програма на събитието

Видео

 

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 

Удари школският звънец!

Коментарите са изключени за Удари школският звънец!


 

welcom3Днес е най-вълнуващия ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. И тази есен училищните врати се отвориха празнично, за да посрещнат малки и големи ученици, учители и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца и внуци.

Навсякъде училищните дворове са изпълнени с радостни и щастливи ученици, учители и родители. И в двора на ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров – гр. Ботевград, както винаги на този ден е оживено с ученици, учители, родители и гости.

Гости на откриването Новата учебна година са: Министърът на младежта и спорта проф. д.ф.н Мариана Георгиева, Кмета на Община Ботевград Георги Георгиев, Началника на РИО – София област Христо Андреев, Николай Боршуков началник кабинет на Министъра на младежта и спорта, Красимир Димит­ров дирек­тор на дирек­ция “Връзки с общес­т­веността и протокол“ в Министерството на младежта и спорта, Атанаска Делева старши експерт по физическо възпитание и спорт РИО – София област, зам. кмет Цанко Цанов, секретаря на Община Ботевград Цеца Иванова, Петко Колев гл. експерт ФК и С в Община Ботевград, общественици.

Тук са и възрастните учители, за които всеки Първи септемврийски учебен ден ги връща назад в годините, припомняйки им десетки първи учебни дни, стотици ученици, някои от които днес са учители в същото това училище. Хубави момичета в народни носии с питка в ръце посрещат гостите и новите ученици в гимназията. Звучи Химнът на Република България и тържествено е посрещнато училищното знаме. Директорът на гимназията Даниела Колева отправи своите пожелания към учениците и педагогическия колектив за успехи през новата учебна година. През учебната 2013/2014 година в гимназията ще се учат 459 ученика. Ще има 1 паралелки 5-ти клас, в която ще се обучават 29 ученика. С приема след 7-ми клас са оформени 4 нови паралелки: 2 паралелки Природоматематически профил по специалност „Информационни технологии с „Английски език” и „Информационни технологии“ с „Испански език“ и 2 паралелки Чуждоезиков профил -„Английски език“ и „Немски език“, с което утвърдения държавен план-прием е реализиран на 100%.

„От името на всички свои колеги искам да ви уверя, че децата ви са направили правилния избор, защото вече един век Златаровската гимназия е запазена марка за формирането на достойни личности и гаранция за успех по пътя към зрелостта!

Училището непрекъснато се обновява, пулсирайки с ритъма на новите реалности, за да изпълнява функциите си, а именно – да подготвя за живота личности, които умеят да общуват, да търсят и откриват сами решенията в различни учебни, професионални и житейски ситуации! Ботевградската гимназия ще следва този принцип и през тази учебна година. Надявам се, че всички те ще намерят тук много нови приятели и поле за изява на своите таланти и интереси; че ще получат мотивация и подкрепа да продължат да се развиват и отстояват принципите на Златаровци: любов към труда; любов към истината; любов към народа!“ – каза Директора Даниела Колева. Тя подчерта, че гордостта на педагогическия колектив, е поредната близо 100 %-та реализация на тазгодишните зрелостници в различни ВУЗ-ове като студенти.

Г-жа Колева използва повода да връчи една специална награда на ученика от Гимназията, взел участие в Международния конкурс на изкуствата “Радост на брега” /Бургас 2013/ Петър Цанов от ХІА клас, класиран на І-во място за видеофилма си на английски език – “Моят град – моето училище” в раздел “Мултимедиен проект”.

Приветствия бяха поднесени от Министърът на младежта и спорта проф. д.ф.н Мариана Георгиева и Кмета на Община Ботевград Георги Георгиев

В своето обръщение към присъстващите министър  Мариана Георгиева подчерта, че е горда от факта, че именно от тук започва трудовата си дейност – от колектив, доказал се в годините със своя професионализъм и подготвил стотици млади хора за зрелостта на живота. „Първият учебен ден е празник на книгата, празник на ученето, празник на най-хубавата част на нацията – нашите деца” – каза Мариана Георгиева.

Кметът на община Ботевград поздрави учителите и учениците и им пожела успешна нова учебна година. Той обеща в края на учебната година двадесетте най-добри ученици, показали отличен успех, да бъдат наградени с десетдневна почивка на морето.

По случай новата учебна година, ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров – гр. Ботевград получи поздравителни адреси от проф. д-р Анелия Клисарова – Министър на образованието и науката и от народните представители -  София област от 42-то Народно събрание – Владислав Горанов, Светлин Танчев, Даниел Георгиев и Ирена Коцева.

 

 

botevgrad.com

 

 


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Министърът на младежта и спорта – гост на ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Коментарите са изключени за Министърът на младежта и спорта – гост на ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”


Това сме ние!

Министърът на младежта и спорта – проф. д.ф.н Мариана Георгиева, ще посети Златаровската гимназия. Поводът на официалната визита е тържественото откриване на новата учебна година – 16.09.2013 г. В Ботевградската гимназия г-жа Георгиева ще пристигне в 8:15 часа и ще бъде посрещната от общинското, училищното ръководството и възпитаниците на учебното заведение по стар български обичай с хляб и сол. Предстоящата среща на високопоставения гост със Златаровци не е случайна. Дълбок сантимент свързва спортния министър с школото, тъй като нейното професионално развитие започва именно там. Професор Мариана Георгиева е била преподавател по български език и литература в ПМГ ,,Акад. проф. д-р Асен Златаров“.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

За 101 път Златаровската гимназия посреща своите възпитаници!

Коментарите са изключени за За 101 път Златаровската гимназия посреща своите възпитаници!


 

По традиция началото на новата учебна 2013/2014 година в ПМГ ,,Акад. проф. д-р Асен Златаров” ще бъде отбелязано с празнична програма, която ще се проведе на 16.09.2013 г. от 8:30 часа.

Скъпи ученици,

Нека заедно продължим да пишем със златни букви историята на Ботевградската гимназия, която с гордост встъпва в своя втори век!

Към колектива на гимназията се присъединяват следните преподаватели:

1. Снежана Бойчева – испански език.

2. Радка Иванович – английски език.

3. Олга Каменова – руски език.

4. Полина Бързашка – немски език.

128 са учениците, записани в новите 5 паралелки с класни ръководители:

1. 5 клас – класен ръководител – Петя Кузманчовска (102 кабинет).

2. 8 a – Евгения Петкова –”Информационни технологии с испански език” (108 кабинет).

3. 8 б – Цанка Маркова – “Информационни технологии с английски език” (105 кабинет).

4. 8 в – Полина Бързашка – “Чуждоезиков профил с немски език” (209 кабинет).

5. 8 г – Радка Иванович – “Чуждоезиков профил с английски език” (207 кабинет).

Г-жа Даниела Колева, директор на ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” град Ботевград и педагогическия колектив, пожелават на всички ученици много здраве и творчески успехи в съвместната им работа.

Важно!!!

Всички ученици трябва да се явят с униформа(6-12 клас) в двора на гимназията в 8,00 часа на 16.09.2013, а учителите в 7:30.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Ученически бележник

Коментарите са изключени за Ученически бележник



В А Ж Н О !!!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!


Бележниците за новата учебна година вече ще са с ново лого. Причината, е че името на образователното министерство вече е променено и в него не фигурира думата „младежта”.

Новите бележници вече са пуснати на пазара. Отпечатан е тираж от 600 хиляди бройки. Цената на ученическата книжка е 17 стотинки, а на личната карта – три стотинки. В цената не влиза подвързията.

Бележниците са задължителни за всички ученици от втори до 12-и клас.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

 

Одобрени учебници за учебната 2013/2014 година

Коментарите са изключени за Одобрени учебници за учебната 2013/2014 година



В А Ж Н О !!!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!


Учебници за учебната 2013 / 2014 година

За осмокласниците от подготвителни паралелки:
Учебници за 8А КЛАС-природоматематически профил – ИТ с Испански език; 8Б КЛАС-природоматематически профил – ИТ с Английски език; 8В КЛАС-чуждоезиков профил-Немски език; 8Г КЛАС-чуждоезиков профил-Английски език



Пълен вариант на списъка за учебниците, необходими на учениците от всички паралелки и класове за подготовка на учебната 2013/2014 година


 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

Настоящият списък е предназначен за ученици от ПМГ „Акад проф. д-р. Асен Златаров“ град Ботевград, които  изучават Информационни технологии и Информатика през учебната 2013-2014 година. Той е изцяло съобразен с последните методически насоки за провеждане на обучението по ИТ в задължителна подготовка на Министерството на образованието, младежта и науката.
Част от задачите изискват използването на файлове, които могат да бъдат намерени в Интернет след указания от преподавател.


СПИСЪК
на учебниците по ИТ и Информатика, които е необходимо да бъдат закупени от
учениците за учебната 2013/2014 година.

V клас

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии” + диск (дискът е задължителен за работа в час)
Авторски колектив – Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

VI клас

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии” + диск(дискът е
задължителен за работа в час)
Авторски колектив – Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

VII клас

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии” + диск(дискът е
задължителен за работа в час)
Авторски колектив – Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

VIII клас

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии” + диск(дискът е
задължителен за работа в час) + учебна тетрадка.
Авторски колектив – Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

IX клас

За учебната 2013-2014 година има специално разработени методически насоки от МОМН, с които учителите трябва да се съобразяват, за да не става дублиране на изучен подробно материал в предходните години.

Изучаван предмет – Информационни технологии и Информатика
Учебно помагало – „Информационни технологии” + Информатика(комплект за два предмета).
Авторски колектив – Ивайло Иванов.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

Изучаван предмет – Информатика
Учебно помагало – „Информатика”- профилирана подготовка
Авторски колектив – Павел Азълов.
Издателство – „Просвета”.

X клас

Учебно помагало по информатика – Visual Studio Express 2010 (за повече информация консултирайте се с преподавател)

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии-База от данни”(за повече информация консултирайте се с преподавател).
Авторски колектив – Ивайло Иванов,  Пламен Петров.
Издателство – „Нова звезда 2000” ЕООД.

XI и XII клас

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии”- профилирана подготовка.
Авторски колектив – Петя Чолакова, Мариана Дербатова.
Издателство – „Просвета”.

Изучаван предмет – Информационни технологии
Учебно помагало – „Информационни технологии-лекционен свитък”- профилирана подготовка(за повече информация консултирайте се с преподавател).

Изучаван предмет – Информатика
Учебно помагало – „Програмиране в Интернет среда-лекционен свитък”- профилирана подготовка(за повече информация консултирайте се с преподавател).

Преподавател: инж. Красимир Божинов; Десислава Ангелова. 


 За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net