След завършен VII клас

Прием в училището!

След завършен VII клас  


Природоматематически профил – Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език.
Профилиращи предмети: Информационни технологии, Английски език, География и икономика, Математика.


Природоматематически профил – Информационни технологии с интензивно изучаване на испански език.
Профилиращи предмети: Информационни технологии, Испански език, Математика, Български език и литература.


Чуждоезиков профил – Немски език.
Профилиращи предмети: Немски език, Руски език, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда.


Чуждоезиков профил – Английски език.

Профилиращи предмети: Английски език, Испански език, История и цивилизация, Български език и литература.


Рекламна брошура за ПРИЕМ в VIII клас

 

 

*При равен бал  се взима среден успех от удостоверението за завършен клас( VII клас)*


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements