Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

  В живота ни има неща, които избираме и такива, които ни се случват. Учението в нашата гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към просперитета.

П Р О Т О К О Л с резултати от проведеното математическо състезание на учениците, кандидатствали за прием в V клас в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” за учебната 2013/2014 г. и П Р О Т О К О Л за класираните ученици, приети в V-ти клас на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” – 2013/2014 г.

Разбираме, че нещата не винаги са лесни и  за да успееш, трябва да се трудиш, да се трудиш… ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”-гр. Ботевград учи на постоянс­тво, самодисциплина, упоритост, своеобразна осъзнатост, борбеност.

Вижте изтегления “Вариант №1” на теста.

Вижте отговорите и критериите за оценка.

(Това е линк тестове 1 и 2 за подготовка на участниците)

Рекламна брошура за ПРИЕМ в V клас


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами