Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Днес, 03.06.2013 г. се проведе математическо състезание в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”. За прием в V-ти клас на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”  кандидатстваха ученици, успешно завършили ІV-ти клас през текущата година.  Състезанието се проведе от 9.00 до 11.00 ч. в сградата на ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” – гр. Ботевград.

 

Вижте изтегления “Вариант №1” на теста.

Вижте отговорите и критериите за оценка.

 

(Това е линк тестове 1 и 2 за подготовка на участниците)

Резултатите от състезанието ще бъдат обявени на 10. 06. 2013 г.

 

Обявяване на приетите ученици и записване в ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”

1. Обявяване на приетите ученици в V клас за 2013 – 12.06.2013г.

2. Записване на приетите ученици в V клас – 13. 06. 2013 –15.06.2013 г.

3. Обявяване на свободните места след І-во класиране –17.06.2013 г.

4. Обявяване на класираните ученици от V клас на ІІ-ро класиране –19.06.2013 г.– 21.06.2013 г.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами