По повод Деня на Земята се проведе учебен час на открито в ПМГВече 43 години на 22 април правителства, бизнес компании, неправителствени организации и милиони хора по целия свят се обединяват с обща отговорност за запазване на планетата. Международният Ден на Земята през 2013 г. е посветен на „Лицата на изменението на климата”, като призовава всеки човек да фокусира вниманието си и да предприеме действия за постигане на по-устойчив начин на живот.

Денят на Земята има за цел да вдъхнови хората да се грижат по-добре за околната среда и да ги научи да се гордеят с това. Някои ще организират разходки сред природата, с надеждата, че това ще вдъхнови повече отговорност към околната среда. Други – ще направят почистване, за да стане околната среда по-добра за живеене.

Учениците от гимназията също се включиха в ”Да изчистим България за един ден“ като почистиха училищния парк. Днешното представително занятие на клубовете “ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ”и “МОЯТ ЕКОЛОГИЧЕН СВЯТ”също е свързано с Деня на Земята. То е посветено на ГОРАТА. Съществуването и е едно от условията за намаляване на въглеродните емисии и предотвратяването на изменението на климата.

Гости на днешното занятие бяха Ирена Петкова-началник отдел” Управление на проекти и програми, екология и туризъм” в Областната администрация, Янка – Александрова-председател на фондация “Съвременност”, Лазаринка Лютова-зам. директор на Горско стопанство Ботевград, Даниела Колева-директор на ПМГ и други. Инициативата се проведе в класната стая в двора на гимназията. Учениците запознаха присъстващите с представите за гората в различните култури на славяни, гърци, римляни и др. Рецитираха стихове посветени на красотата и силата на гората. Представиха драматизации на “Приказка за гората“ и “Моята гора”. Прочетоха за влиянието на отделните дървета като дъб, бреза, бор върху хората. Под ръководството на преподавателите учениците изпълниха практическа задача как да черпят положителна биоенергия от дърветата и да се зареждат.

Ирена Петкова награди учениците Силвия Иковска и Цветелина Данчева от 6 клас победители в конкурса за есе посветено на гората. Мария Крумова и Иван Цочев от 5 клас за изготвени презентации по случай Деня на Земята.

В приятен разговор и разходка из парка учениците опознаваха дърветата и получиха ценни съвета за тяхното отглеждане. В рамките на инициативата бяха засадени няколко дървета.

*ЕЛЕКТРОНЕН УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК благодари за любезното съдействие на сайта “Балканец”

За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements