Националният конкурс “Млади таланти” се провежда от 1999 г.и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти,  притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации.

Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието, младежта и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната.

Национален координатор на конкурса в Република България е Министерството на образованието, младежта и науката.

Конкурсът ще се проведе в следните научни области:

  • естествени науки
  • информационни и комуникационни технологии
  • социални науки

Изисквания към участниците, можете да намерите тук.

Авторите на класираните в България на първите три места проекти ще получат правото да участват на международно ниво.

Краен срок: 22 април 2013 г.

Информация от: http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/science/competitions/2013_mladi-talanti_reglament.pdf


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements