Сп. „Българска Наука" и Британски съвет България обявяват конкурс за научно видео „60 секунди”.

Харесвате ли науката? Ако да, покажете вашите знания в кратко видео. Всеки заинтересован може да създаде 60-секундно видео или анимация, обяснявайки научно изобретение, експеримент, концепция или идея. Творбата трябва да обяснява определен аспект от науката.

Целта на конкурса е да отличи нашата способност да разбираме по-добре света около себе си.

Своите работи изпращайте чрез http://dox.abv.bg/, https://drive.google.com или чрез скайп: bg-science с нас може да се свържете и на адрес: admin@nauka.bg

Регламент на конкурсa:

 • Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.
 • Броят на участниците е без ограничения, върху един филм може да работи екип, а може и да е създаден от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията между авторите, членове на екипи, се уреждат между тях.
 • Филмите, които ще се снимат, не е задължително да бъдат свързани с България, но е задължително да имат научно-популярна тематика – история, природа, наука и научни постижения, култура и др.
 • Продължителност на филма – 60 сек. (1 мин.)
 • Всички видео формати могат да се изпращат, като е препоръчително стандартният *.avi, *mpeg и *quicкtime
 • Размер на файла – не повече от 200 мб. (като в частни случаи може да се направи изключение)
 • Всички филми, с нежелано съдържание, а именно – призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама или порнография, няма да се приемат и участниците, които са ги изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.
 • Филмът трябва да е изработен при спазване на Закона за авторското право и сродните му права. Всеки участник трябва да изпрати заедно с филма и списък с имената на всички, които са работили по неговия филм, ако има такива, а също така – и кратко резюме на филма (до половин страница – формат А4).

Оценяване на участниците в конкурса и обявяване на наградите:

 • Оценяването ще се извърши от специално жури.
 • Оценяването ще се прави по следните критерии: идея, визия, монтаж.
 • Всички филми спазили горните критерии ще бъдат излъчвани по време на Фестивала на науката (9-12 май 2013 г.)
 • Петте най-добри филма, ще получат специални грамоти от организаторите на фестивала и БГ Наука.
 • След приключване на фестивала всички филми ще бъдат качени в интернет за свободно гледане.

Участниците в конкурса се съгласяват със следните условия:

 • Участникът се съгласява филмът да се използва за постоянна публикация в електронното списание "Българска наука".
 • Участникът се съгласява да бъде обявено името му или избран от него псевдоним при класирането.
 • Участникът се съгласява неговият филм да се разпространява сред неограничен кръг от хора.
 • Авторското право върху филма принадлежи на "Българска наука". А авторът на филма, участвал в конкурса, си запазва всички неотчуждими авторски права.

Краен срок: 6 май 2013 г.

Информация от: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=14928


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements