Целта на  конкурса за компютърни рисунки и мултимедийни презентации "Сърфирам безопасно" е да насочи вниманието на ученици, учители и родители към правилата и начините за безопасно пребиваване в интернет. Да провокира креативното мислене и отразяване на темата, чрез средствата на компютърни програми.
I. Раздел "Компютърна рисунка"
1. Изисквания към рисунките
1.1 Да са изработени на графична програма по избор – Microsoft Paint, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и др.
1.2 Формат на рисунката – А4 (210х297 или 297х210), до 2 броя на участник;
1.3 Да не са вмъкнати обекти от други програми или картинки;
1.4 . Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори;
1.4 На гърба на всяка рисунка да бъдат написани: трите имена, години, клас, училище, телефон и e-mail за контакт.
1.5. Да бъдат представени разпечатани на цветен принтер;
2. Общи условия:
2.1. Право на участие имат всички ученици от 5 до 12 клас;
2.2. Участниците се разделят на възрастови групи:  5-8 клас, 9-12 клас;
2.3. Краен срок за предаване на творбите – 1.04.2013 година .

2.5. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда за всяка възрастова група, както и поощрителни награди;
II. Раздел "Мултимедийни презентации"
1. Изисквания към мултимедийните презентации
1.1 Да са изработени с програма MS PowerPoint;
1.2 Формат – име_клас_тема.ppt;
1.3 Времетраене – до 10 минути;
1.4 Дисковете да съдържат следната информация: трите имена, години, клас, училище, телефон и e-mail за контакт.
2. Общи условия:
2.1. Право на участие имат всички ученици от 5 до 12 клас;
2.2. Участниците се разделят в две възрастови групи: 5-8 клас, 9-12 клас;
2.3. Краен срок за предаване на творбите – 1.04.2013 година.
2.5. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда за всяка възрастова група, както и поощрителни награди;

За справки: инж. Красимир Божинов, кабинет 101 в часовете за консултации; учителска стая – по всяко време.


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements