http://botevgrad.com/uploads/news/4/44438/s1_logo_3000x3000px%20(1).jpg

За четвърта поредна година ЕК организира Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Тя се провежда от 17 до 25 ноември. България се включва за първи път в събитието. Неговата цел е повишаване на осведомеността по отношение на стратегиите и политиките за предотвратяване на отпадъците или тяхното оползотворяване.

  По-добро производство, по-разумно потребление и по-малко отпадъци са от полза както за устойчива околна среда, така и имат огромни социално-икономически измерения. 

Членовете на клубове „ Природолюбители” и „Моят екологичен свят” от ПМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” приканваме всички ученици и учители от нашето училище да се включат в Европейската седмица за намаляване на отпадъците – (ЕСНО), както с идеи, така и с действия, чрез които да насочват своята работа за предотвратяване образуването на отпадъци и насърчаване на тяхната повторна употреба.

На таблото с материали и информация за ЕСНО има място за идеите на всеки от нас.

ПРЕДЛАГАЙТЕ !                 ДЕЙСТВАЙТЕ !


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements