https://i0.wp.com/www.balkanec.bg/pictures/big/1352200350.jpgНа 06.11.2012г. се проведе Ден на отворените врати, в който колективът на ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” посрещна гости – ученици и учители от основните училища в града, бивши колеги и възпитаници на гимназията. Тази инициатива е част от провеждащата се юбилейна седмица, посветена на 100-години гимназиално образование в Ботевград.

Пред своите приятели и съученици от VII – те класове на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ”Никола Й. Вапцаров” и пред техните учители и директори – Даниела Николова – директор на ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” и Евгения Иванова – директор на ОУ”Н. Й. Вапцаров”, младите златаровци представиха поредица от изяви. Те бяха уважени и от г-жа Илонка Славчева – Началник информационно-образователна и методическа дейност и г-жа Татяна Гюзелева – старши експерт по природни науки в РИО София област, г-жа Мария Цонкова – бивш учител по биология в ОУ”Васил Левски”, която е добър приятел на младите еколози и няколко пъти е вземала участие със съвети и материали по различни теми.

Гостите не само присъстваха, но и някои от гостуващите се включваха в моменти от провеждащото се занятие в новата класна стая на открито, която се намира в парка на ПМГ”Акад. проф. д.р Асен Златаров”. Организаторите са участниците в Проект „УСПЕХ” от клуб „Природолюбители” – от V и VI клас и от клуб „Моят екологичен свят” – от VIII и X клас с ръководители Теменужка Христова – учител по биология и здравно образование и Радка Гетова – учител по химия и опазване на околната среда. Учениците представиха различни дейности, свързани с изследване на свойствата, потреблението, замърсяването и опазването на водата, обединени под името „Водата без която не можем” .

Занятието обобщава техни предварителни изследвания за потребление на вода средно от 1 човек за един ден, които бяха отразени в работен лист и обсъдени, както в часа, така и вкъщи с родителите, от които бяха получени ценни съвети. Чуха са много интересни данни и оригинални предложения за пестене на водата, решаваха задачи за икономия на природното богатство при някои ежедневни дейности.

Всички бяха впечатлени от изнесените цифри и получените резултати.

Един от елементите на занятието беше експериментална работа за изследване на интересни свойства на водата, които наблюдаваме и използваме в ежедневието. За да приобщят към своите идеи още съмишленици, младите еколози се обърнаха и към гостите, раздавайки им листовки с призив да съхранят природното богатство и за бъдните поколения. Приканиха ги да приемат за своя кауза мотото : „Да действаме днес , за да предотвратим опасните последствия утре”.

Поздрав към всички – гости, участници, приятели беше изпълнението на песента „Вода” от талантливата Любомира Вушева, ученичка от V клас в ПМГ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” която също участва в занятието, а подарък за някои от присъстващите беше и страница от чудната, вечната книга „Малкият принц”, с пожелание да се научат от него, че човек може да намери всичко необходимо, дори в капчица вода.https://i2.wp.com/www.balkanec.bg/pictures/big/1352200625.jpg


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Advertisements